Визначення з міткою «позитивістська філософія»

  • Розробка методології наукового пізнання в позитивізмі (О. Конт) — Воронкова В.Г.
  • Загальне поняття й основні проблеми махізму (Е. Мах, Р. Авенаріус) — Воронкова В.Г.
  • Загальне поняття й основні проблеми неопозитивізму (М. Шлик, Р.Карнап, П. Тарський, Б. Рассел, Л. Вітгенштейн) — Воронкова В.Г.
  • Загальне поняття й основні проблеми постпозитивізму (К. Поппер, Т. Кун) — Воронкова В.Г.