Курсова робота «Процес стратегічного і оперативного планування на малих підприємствах», 2007 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 30.04.2009 12:52 · від Лєна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Сутність планування як функції управління 5 Розділ 2. Особливості стратегічного та оперативного планування на підприємствах 13 Розділ 3. Процес планування на малому підприємстві: 3.1. Загальна характеристика досліджуваного підприємства 26 3.2. Стратегічне та оперативне планування на даному підприємстві 28 Висновки 35 Список використаної літератури 37 Додатки

Висновок

Опрацювавши велику кількість літератури та проаналізувавши дану тему, можна зробити такі висновки:

1. Планування – вид управлінської діяльності (трудових процесів), який визначає перспективу і майбутній стан організації, шляхи і способи його досягнення, а план – система заходів, що спрямована на досягнення визначених цілей.

2. Стратегічне планування являє собою добір дій та рішень, які використовуються керівництвом і сприяють розробці специфічних стратегій для досягнення цілей організації. Стратегія являє собою детальний всеохоплюючий комплексний план, що розробляється на перспективу і повинен сприяти досягненню місії організації та цілей, що її конкретизують.

3. Місія фірми – це головне її призначення, її особлива роль, чітко виражена причина її існування, які формують основні напрями її діяльності. Цілі фірми – загальні довгострокові орієнтири. Вони мають відповідати таким вимогам: бути конкретними, чітко визначеними і підлягати виміру, мати різну тривалість дії, бути реальними (яких можна досягти з тими організаційними ресурсами, що є у розпорядженні), не повинні вступати у протиріччя, а навпаки, — взаємо-підтримувати одна одну.

4. Оперативне планування — різновид управлінської діяльності, який полягає в реалізації комплексу заходів, пов'язаних із розробленням оперативного плану з метою реалізації обраної стратегії.

5. Виділяють такі етапи оперативного планування:

1) інформаційне забезпечення оперативного планування;

2) оцінювання та аналізування сильних і слабких позицій організації;

3) вибір і формування планових параметрів;

4) формування бюджету (бюджетування);

5) вибір адміністративних важелів;

6) формування альтернативних варіантів оперативних планів.

6. Стратегічний план зорієнтований здебільшого на управлінський персонал з метою формування напрямів діяльності, то оперативний план є дієвим методом менеджменту, на основі якого організовують свою роботу всі працівники.

7. Бізнес-план — документ, що містить систему заходів чи програму дій, пов'язаних часом і місцем реалізації, узгоджених з метою і ресурсами та спрямованих на отримання прибутку на засадах реалізації підприємницького проекту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?