Курсова робота «Нормативно-методичне регулювання документаційного забезпечення управління та документообігу в організації», 2007 рік

З предмету Документознавство, діловодство · додано 28.04.2009 19:00 · від Марія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Документаційне забезпечення управління: поняття та нормативна база 1.1. Поняття «діловодство» та «службовий документ»: основні характеристики 1.2. Нормативно-методична база діловодства в організації Розділ 2. Основні види та принципи документообігу в організації 2.1. Діяльність служби діловодства як суб’єкта документаційного забезпечення управління у сфері документообігу 2.2. Процес традиційного документообігу в організації 2.3. Електронний документообіг: суть, завдання та нормативне регулювання Розділ 3. Дослідження нормативно-методичної бази діловодства та документообігу Здолбунівської Районної державної адміністрації Висновки Список використаних джерел та літератури

Висновок

У сучасному суспільстві інформація є повноцінним ресурсом управління, важливим елементом соціального й політичного життя. Доступ до світових та вітчизняних інформаційних ресурсів, перехід на електронні технології документування, зберігання й передавання документів, тобто перехід на нові наукові способи організації інформації та доступу до неї, ставлять перед управлінцями різних рівнів принципово нові завдання.

Неодмінною ознакою сьогодення є виконання значного обсягу технічних та логічних операцій зі створення та використання документованої інформації, що в свою чергу потребує чіткого нормативно-методичного підгрунття. Зокрема, нормативне регулювання документаційного забезпечення управління надає низку ключових понять. Так, поняття «діловодство» розуміють як певну організацію роботи з документами в традиційних управлінських структурах. Тобто, діловодство - це суто визначений процес організації роботи з вже створеними документами, основною метою якого є регулювання їх руху, з точки зору доцільності і раціональності, а також здійснення контролю за ними у межах конкретної управлінської системи.

Діловодство не існує в просторі і часі невизначеним. Воно є сферою, якою займається спеціальна служба діловодства. Служба працює на основі нормативно-правової бази і згідно неї дотримується усіх вимог та принципів щодо організації діловодного процесу.

Докорінні зміни в суспільстві, формування ринкових відносин в економіці України, розвиток і функціонування різноманітних установ вимагають ретельної підготовки та правильного оформлення будь-якої господарської операції. Офіційна документація стає і формою, і джерелом управлінської інформації. Тому на сьогоднішній день є досить актуальне питання про розвиток документообігу на підприємствах та в організаціях.

Аналізуючи весь процес документообігу в установі виникають деякі питання та незручності щодо організації діловодного процесу. Так, з розвитком інформаційних технологій виникла потреба в автоматизації документопотоків в організаціях. Основним завданням сьогодні є встановлення єдиного порядку документування і роботи з документами в установі на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення кількості документів. Окрім того, нормативно-правова база діловодства в Україні має теоретичні розробки щодо цього питання, але, нажаль, на сучасному етапі не впливає на практичне втілення цих засад.

У науковому дослідженні було здійснено аналіз нормативно-методичного регулювання документаційного забезпечення управління та документообігу на прикладі Здолбунівської районної державної адміністрації. Дана державна установа працює за усіма правилами та принципами, що зазначені в нормативно-правових документах. Проблемою адміністрації є недосконала нормативно-правова база. Доказом цього є те, що на сьогодні не прийнято Закону України «Про діловодство» та ця установа користується застарілими держстандартами. Це означає, що інформація, яка циркулює в організації є застарілою та такою, що не відповідає світовим стандартам. Також до ряду проблем належить і технічне обладнання адміністрації, якого просто не існує. Це перешкоджає, в перу чергу, розвитку електронного документообігу.

У цих умовах виникає необхідність створення цілісної концепції діловодної справи в Україні. Разом із тим увага до цієї проблеми з боку керівних державних органів поки не досягла належного рівня: діловодний процес залишається поза межами пріоритетних науково-технічних напрямів, а питання інформатизації суспільства обмежуються виключно технологічними питаннями створення комп'ютерних систем і мереж в суспільстві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали