Курсова робота «Фінансовий стан підприємства (на прикладі ВАТ Шляхбуд)», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 27.04.2009 21:12 · від 111 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти визначення поняття фінансового стану підприємства 1.1. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3. Комплекс показників фінансового стану підприємства 1.4. Методичні аспекти аналізу фінансового стану підприємств у контексті прийняття управлінських рішень Розділ 2. Аналіз та оцінка фінансового стану на прикладі ват «шляхбуд» 2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ВАТ «ШЛЯХБУД» 2.2. Аналіз основних коефіцієнтів фінансового стану підприємства 2.3. Узагальнююча оцінка фінансового стану підприємства Розділ 3. Шляхи зміцнення фінансового стану ват «шляхбуд» Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

На сучасному етапі розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств та інших суб’єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об’єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан - найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Він відображає конкурентноспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.

Стійке фінансове становище формується в процесі всієї виробничо-господарської або комерційної діяльності підприємства. Однак партнерів та акціонерів підприємства цікавить не процес, а результат, тобто саме показники фінансового стану за звітний період, можна визначити на базі публічної офіційної звітності.

Стійка діяльність підприємства залежить як від обгрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від внутрішніх можливостей ефективно використовувати всі існуючі в його розпорядженні ресурси, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносяться податкова, кредитна, цінова політика держави та ринкова кон‘юнктура. Через це в якості інформаційної аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень.

Оцінювання фінансового стану підприємства становить інтерес для широкого кола суб’єктів ринку:

•підприємства, яке хоче знати неупереджену думку про свою діяльність і розробити заходи щодо її поліпшення;

•інвесторів, заінтересованих в ефективності та прийнятній ризиковості інвестування своїх коштів;

•кредиторів і постачальників, які бажають впевнитись у платоспроможності підприємства;

•партнерів по бізнесу, які прагнуть встановити з підприємством стабільні й надійні ділові відносини (постачальники, споживачі, транспортувальники, страхові группї та ін.);

•сторонніх щодо підприємства структур (так, Державна податкова адміністрація бажає впевнитись у спроможності підприємства сплачувати податки, профспілки – у стабільності зайнятості працівників і здатності своєчасно виплачувати заробітну плату, благодійні організації – у потенційній спроможності підприємства допомагати).

В роботі було проаналізовано основні поняття та практично здійснено діагностику фінансового стану ВАТ «ШЛЯХ БУД».

Було з’ясовано, що у підприємства високий рівень дебіторської заборгованості. Рівень показників, що характеризують фінансову стійкість і структуру капіталу, свідчать про те, що у ВАТ «ШЛЯХБУД» переважають власні кошти. І це дає можливість зробити висновок, що вищевказаний досягнутий рівень показників забезпечував і забезпечує підприємству платоспроможність, вірогідність його безперервного функціонування, як суб'єкта господарювання, без вірогідності можливого банкрутства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення