Курсова робота «Оподаткування підприємств (на матеріалах ВАТ Азот)», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 27.04.2009 21:09 · від 111 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Розділ 1. Теоретичні аспекти оподаткування підприємств Суть, функції та призначення податків Система оподаткування підприємств та її становлення в Україн Прямі податки, які сплачують підприємства Оподаткування прибутку підприємств Плата за ресурси Фіксований сільськогосподарський податок Податок із власників транспортних засобів Податок із нерухомого майна Непрямі податки, які сплачують підприємства Мито Акцизний збір Податок на додану вартість Збори і цільові відрахування, які сплачують підприємства Місцеві податки і збори Розділ 2. Аналіз сплати податків на прикладі ВАТ «Азот» 2.1. Загальна характеристика підприємства 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 2.3. Аналіз сплати податків на підприємстві Розділ 3. Шляхи покращення сплати податків 3.1. Проблеми та пропозиції вдосконалення оподаткування в Україні 3.2. Податкові важелі стимулювання економічного розвитку промислових підприємств Висновки Література Додатки

Висновок

В процесі дослідження теми курсової роботи, я ознайомилася і розібралася в системі оподаткування підприємств. З’ясувала, що податки це обов'язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат. Система оподаткування — це сукупність податків і зборів до бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових фондів, що стягуються в порядку, установленому відповідними законами держави.

Дійшла висновку, що податки поділяються на прямі податки (податок на прибуток, плата за землю, податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податок на нерухоме майно); непрямі податки (податок на додану вартість, акцизний збір, мито); збори (на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, до державного інноваційного фонду; за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; за забруднення навколишнього середовища; рентні збори; гербовий збір).

Помітила, що податковій системі притаманні серйозні недоліки, а саме нестабільність податкової системи, часті зміни в законодавчих актах щодо окремих податків, негативно впливають на розвиток підприємницької діяльності, фіскальне спрямування податкової системи, недостатнє виявлення регулюючої функції основних податків, надто громіздка система, невиправдано ускладнює розрахунки окремих податків.

Цікавим питанням для мене стало дослідження шляхів покращення та вдосконалення системи оподаткування. На мою думку ця система потребує доопрацювань в нормативно-законодавчій сфері, а саме: зменшення податкового навантаження; зменшення ставки ПДВ; зменшення відрахувань до фонду заробітної плати; використання єдиної ставки податків з доходів фізичних осіб; зменшення державних видатків, вирівнювання податкового навантаження та скасування майже усіх податкових пільг; прийняття Податкового кодексу, який замінить чинне законодавство; поліпшення адміністрування податків; побудування оптимальної податкової структури, тобто модернізація ДПС України. Це дасть змогу закріпити стале економічне зростання у країні та її регіонах, підвищити життєвий рівень громадян та сформувати прозору податкову систему в Україні.

Дослідила та провела аналіз оподаткування на прикладі ВАТ «Азот», показала всі види податків та платежів, які сплачує підприємство. Виявила закономірності до зменшення чи збільшення платежів, привела приклади факторів, що на це впливають.

ВАТ “Азот” є одним з найбільших підприємств України по виробництву аміаку та аміачних добрив. Питома вага виробництва аміаку та карбаміда становить майже четверть виробленої продукції на території України, та є єдиним виробником капролактаму та іонообмінних смол. Підприємство має найбільшу по Черкаській області та місту Черкаси кількість працівників - більше 5 тисяч.

Довела, що підприємство постійно збільшує податкове навантаження по податку на прибуток ( з 0,03% в 2003 році до 2,2% за 6 місяців 2006 року), зростає рентабельність виробництва ( з 0,1% в 2003 році до 3,2% в 2004 року). Без врахування валових доходів та витрат від продажу валюти, податкове навантаження по податку на прибуток склало за 2004 рік – 0,9%, за 6 місяців 2006 року – 3,6%.

Показала збільшення прибутку, що підлягає оподаткуванню, та, як наслідок збільшення податкового навантаження податками та платежами до бюджету за 2004 рік в порівнянні з 2003 роком, відбулося за рахунок зменшення валових витрат на суми авансів, які були сплачені постачальникам, та включені до складу валових витрат попередніх податкових періодів

Виявила, що поряд з цим підприємство має ряд проблем. Зокрема, незважаючи на зменшення коефіцієнту зносу основних засобів, які приймають участь у виробництві, яке відбулося протягом 2004-2005 років, його значення є більше 50%, що свідчить про необхідність більш інтенсивного оновлення основних фондів, яке потребує значних капітальних інвестицій. Перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською (на 2004р. в 1,3 рази) визначає нестійкий фінансовий стан, висока енерго- та газомісткість виробництва (більше 50%) є причиною високої собівартості виробництва продукції. ВАТ “Азот” здійснює свою діяльність з придбання сировини та матеріалів, а також реалізації готової продукції в основному на умовах попередніх оплат.

Підсумовуючи вищевикладене, пропоную підприємству:

-активізувати роботу з юридичними особами щодо погашення дебіторської заборгованості ;

-провести модернізацію, ремонт основних фондів та придбання нових технологічних ліній ;

-вишукати резерви щодо зниження витрат на виробництво продукції;

-збільшити податкове навантаження за рахунок збільшення суми податку на прибуток та податку на додану вартість шляхом зменшення валових витрат та податкового кредиту, а саме провести скорочення попередніх оплат за сировину та матеріали щодо виконання договірних умов підприємства.

Кардинальна реформа податкової системи України є життєво необхідною, і проводити її треба, не зволікаючи в часі. Зменшення податкового тиску на товаровиробників повинно компенсуватись продуманою і збалансованою системою заходів щодо недопущення скорочення доходів держбюджету. Під час подальшого реформування податкової системи варто перекласти основний тягар оподаткування з доходів, отриманих від виробничої, трудової, інноваційної та інвестиційної діяльності, на оподаткування рентних доходів, зокрема, доходів від експлуатації природних ресурсів, власності та видів діяльності, пов'язаних із негативними екологічними та соціальними наслідками.

Коментар модератора

робота не містить декларації

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення