Курсова робота «Світовий ринок капіталів», 2008 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 27.04.2009 01:56 · від Александра · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи функціонування світового ринку капіталів 5 1.1. Міжнародний рух капіталу 5 1.2. Систематизація підходів до функціонування світового ринку капіталів 11 РОЗДІЛ 2. Аналіз розвитку світового ринку капіталів 15 2.1. Динаміка та показники розвитку 15 2.2. Вплив глобалізаційних процесів на функціонування світового ринку капіталів 20 РОЗДІЛ 3. Тенденції розвитку світового ринку капіталів 24 3.1. Перспективи розвитку міжнародного ринку капіталів 24 3.2. Інтеграція України до світового ринку капіталів 26 Висновки 34 Анотація Список використаних джерел Додатки

Висновок

У курсовій роботі внаслідок проведеного дослідження теоретичних основ та практичної ситуації на світовому ринку капіталів, аналізу найважливіших показників та динаміки були розроблені відповідні рекомендації та наступні висновки.

1. Міжнародний рух капіталу в глобальному економічному просторі є визначальною рисою сучасного світового розвитку. Світова фінансова система постійно змінюється та характеризується на сучасному етапі високим рівнем мобільності капіталу, що обумовлено посиленням взаємозалежності національних ринків капіталу, зростанням ролі інформаційних технологій, появою нових учасників та фінансових інструментів, лібералізацією руху потоків міжнародного капіталу та створенням нової глобальної економіки.

2. Світовий ринок капіталів слід розглядати як економічний механізм накопичення та перерозподілу вільного фінансового капіталу, який складається з ринку іноземних кредитів та позик, ринку євровалют, фондового ринку тощо.

3. Характерними тенденціями міжнародного руху капіталу є зростання масштабів різних форм вивозу капіталу, зміна учасників експорту капіталу за рахунок країн з транзитивною економікою, зростання ролі ТНК у міжнародних потоках капіталу, зосередження основних потоків прямих іноземних інвестицій у ринково розвинутих країнах та виникнення нових форм інтеграції фінансового, промислового, інтелектуального та інформаційного капіталу.

4. Дослідження динаміки розвитку світового на національного ринку капіталів свідчить про те, що рівнозначними виявляються варіанти забезпечення економічного зростання країн за рахунок активізації міжнародного руху капіталу, шляхом зростання інвестиційної привабливості економіки, шляхом лібералізації фінансового ринку, підвищення ступеня його відкритості та інтеграції до світового ринку капіталу. Ці напрями мають включати низку економічних, організаційних, правових заходів, які повинні бути у прямій залежності і комплексно використовуватись у системі державного управління.

5. Глобалізація сприяє розвитку ринків капіталів та вдосконаленню функціонування фінансової системи, призводить до спрощення залучення чи розміщення активів різними суб’єктами ринку. Однак ці переваги супроводжуються зростанням ступеню ризику фінансових операцій.

6. Внаслідок розвитку світової фінансової глобалізації міжнародна міграція капіталів серед інших факторів виробництва набула значення провідного чинника в процесі розвитку світової економіки, а іноземне інвестування стає невід’ємною та здебільшого визначною частиною внутрішніх економічних процесів більшості держав.

7. Внаслідок надзвичайно високої ліквідності глобалізованого ринку капіталів міжнародний капітал має тенденцію до притоку у країни із найкращими макропоказниками. Але в той же час надлишок капіталу призводить до погіршення таких показників, зростання спекулятивних інвестицій та сприяє нестабільності національного ринку, тобто може стати безпосередньою причиною як фінансової кризи, так і наступної рецесії у реальному секторі національної економіки.

8. Міжнародна інтеграція фондових ринків країн, що розвиваються, сприяє економічному зростанню цих країн за допомогою збільшення рівня інвестицій, підвищення їх доходності, поширення технології і ринкової ефективності. Основними негативними факторами інтеграції для економік країн, що розвиваються, є підвищення сприйнятливості до зміни міжнародних процентних ставок, групування іноземних інвесторів, підвищення сприйнятливості до змін, що виникають в економіках інших країн, що розвиваються.

9. Встановлено, що Україна має реальні шанси перерозподілити частину світових потоків капіталів на свою користь у порівнянні з країнами Центральної та Східної Європи внаслідок того, що з часів найбільшого пожвавлення іноземної інвестиційної діяльності в цих країнах вони певною мірою втратили свої конкурентні переваги через зростання внутрішньої конкуренції, втрату динаміки зростання споживчого ринку та зростання вартості робочої сили.

10. Незважаючи на значний потенціал для здійснення міжнародної інтеграції українського фондового ринку, необхідна комплексна програма його розвитку, положення якої мають сприяти міжнародній інтеграції фондового ринку та зменшувати її негативний вплив на економіку країни.

11. На сьогоднішній день Україна має значні перспективи інтеграції до світового ринку капіталів, адже динаміка розвитку національного ринку свідчить про високий потенціал нашої держави у залученні іноземних інвестицій та розбудові національного фондового ринку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення