Курсова робота «Поняття та зміст договору страхування», 2007 рік

З предмету Страхування · додано 27.04.2009 00:37 · від sharan · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретичні засади укладання договору страхування 5 1.1. Договір страхування: основні положення та порядок укладання 5 1.2. Особливості укладання страхових договорів 19 1.3. Ознаки договору страхування: українська практика та зарубіжний досвід 28 2. Розрахункова частина 34 Висновки 46 Список використаної літератури 49 Додаток А Баланс Закритого акціонерного товариства «Банківська акціонерна страхова компанія» за 2004 рік Додаток Б Баланс Закритого акціонерного товариства «Банківська акціонерна страхова компанія» за 2005 рік Додаток В Баланс Закритого акціонерного товариства «Банківська акціонерна страхова компанія» за 2006 рік

Висновок

Роль страхування у нашому житті дуже велика. Люди цілком природно прагнуть захиститися від небезпеки, що загрожує їм втратою життя, здоров'я, житла, харчів і т. ін. Потреба в захисті дуже близька до їхніх первинних (фізіологічних) запитів та інтересів. З урізноманітненням інтересів людини ускладнюються й атрибути її безпеки.

Протягом усього історичного шляху розвитку людське суспільство в кожній сфері своєї діяльності стикається із суперечностями між природою і людиною, а також між окремими суб'єктами суспільних відносин. Ці суперечності зумовлюють появу несприятливих подій – ризиків.

Житлові будинки, квартири, дачі, земельні ділянки, автомобілі, обладнання, антикваріат, музичні інструменти, книги, фінансові ризики, іпотека і, нарешті, життя людини та її здоров’я – все це неповний перелік того, що охоплює страхування. А починається воно, звичайно ж, із договору. У даній курсовій роботі мова йшла про договір страхування, а точніше про його зміст та особливості.

У першій частині першого розділу даної курсової роботи розглядалася сутність договору страхування. Договір страхування — письмова угода між страховиком і страхувальником, яка укладається відповідно до правил страхування. Правила страхування розробляються страховиком для кожного виду страхування і реєструються при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду добровільного страхування. Факт укладання договору страхування засвідчується страховим полісом. З моменту внесення першого страхового платежу договір набирає чинності. Страхові платежі страхувальники-резиденти вносять у грошовій одиниці України, страхувальники-нерезиденти — в іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України. Страхове відшкодування здійснюють тією валютою, яка передбачена договором страхування.

Аналізувалися також обов'язки страховика (ознайомлює страхувальника з умовами та правилами страхування; протягом 2-х робочих днів, як стане відомо про настання страхового випадку, вживає заходи щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової виплати; здійснює страхову виплату в передбачений договором строк; відшкодовує витрати, понесені страхувальником при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків; тримає в таємниці відомості про страхувальника) та обов'язки страхувальника (своєчасно вносити страхові платежі; при укладанні договору страхування надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику; повідомити страховика про інші чинні договори страхування щодо цього об'єкта страхування; вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих унаслідок настання страхового випадку; повідомити страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами страхування). Зазначалося про підстави для відмови у здійсненні страхового відшкодування, а також умови, коли дія договору страхування припиняється та втрачає чинність.

Друга частина містить відомості про особливості укладання різноманітних страхових договорів. Існує три основних види страхування – особисте, майнове і страхування відповідальності. І кожний з даних видів має свої особливості по укладанню договорів. Розглядалися особливості наступних видів договорів:

- договір страхування життя;

- договір страхування у разі нещасних випадків;

- договір добровільного медичного страхування;

- договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

- договір страхування майна;

- договір у сфері перевезення вантажів;

- договір страхування фінансових ризиків підприємства.

У третій частині першого розділу курсової роботи зазначаються правові норми дії договору страхування, які мають свої особливості у країнах Європейського співтовариства. В одних країнах законодавством встановлено зобов'язувальний характер заяви про страхування (Німеччина, Італія, Данія), в інших заява про страхування не має зобов'язувального характеру (Бельгія, Іспанія, Франція, Велика Британія). Договір страхування у всіх країнах ЄС укладається у письмовій формі. Кожна країна встановлює істотні умови договору страхування, а в Італії і Данії законодавством такі умови не передбачені. Для вирішення суперечностей між страховиками і страхувальниками в одних країнах створюються спеціальні організації, в інших — такі організації не діють.

У другому розділі проводився аналіз діяльності Закритого акціонерного товариства «Банківська акціонерна страхова компанія». Був зроблений висновок, що протягом періоду, який аналізується, загальна сума активів та пасивів зростала.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали