Дипломна робота «Аналіз впливу розширення ЄС на зовнішню торгвлю України», 2008 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 06.05.2009 13:17 · від Jenny · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 6 1. Сутність міжнародних економічних відносин та теоретичні аспекти європейської інтеграції 8 1.1. Теорії міжнародної економічної інтеграції як основа міжнародних економічних відносин 8 1.2. Історичний розвиток, характерні особливості та види сучасних міжнародних економічних відносин 16 1.3. Історичні віхи, завдання та умови європейської інтеграції 20 1.4. Інституційно-правові засади економічного партнерства між Україною та ЄС 26 2. Дослідження впливу розширення Європейського Союзу на торговельні відносини з Україною 32 2.1. Динаміка та структура торгівлі України з країнами ЄС – 25 . 32 2.2. Аналіз торговельних відносин між Україною та країнами ЄС – 10. 52 2.3. Оцінка впливу розширення ЄС на економіку України. 74 2.4. Проблеми торговельної діяльності України на ринку ЄС 79 3. Перспективи змін у зовнішньоторговельних відносинах України та Європейського Союзу 85 3.1. Прогноз змін зовнішньої торгівлі України під впливом розширення ЄС 85 3.2. Перспективи розвитку торговельних відносин між Україноюта ЄС – 27 90 3.3. Заходи щодо поліпшення впливу негативних наслідків розширення ЄС на економіку України 93 Висновки 102 Рекомендації 107 Перелік посилань 109 Додатки 116

Висновок

Динамічно розвивається торговельно-економічне співробітництво між Україною та Європейським Союзом. З року в рік стабільно зростає двосторонній зовнішньоторговельний оборот та прямі іноземні інвестиції з країн ЄС в українську економіку. Присутність України на ринках ЄС – 27 регулюється як загальними для всіх країн елементами торгового режиму, так і численними вибірковими регуляторами, що застосовуються до країн не членів СОТ, до яких поки що відноситься і наша держава.

У цілому ринок ЄС має досить ліберальний торговий режим, що характеризується невисоким рівнем середнього імпортного тарифу (4,4 % у 2002 р. і 4,1 % у 2004-му) і чималою часткою (приблизно ¼) імпорту без стягнення мита, що підсилюється дією Генеральної системи преференцій, якими може (хоч і обмежено) користуватися Україна.

У той же час в окремих «чуттєвих» секторах (сільське господарство, рибальство, металургійна промисловість) застосовуються протекціоністські заходи. Зокрема, у галузі сільського господарства спостерігається значна частка так званих пікових (вище 15 %) тарифів, іноді сягаючих 75-відсоткової оцінки. Відносно України (як Росії і Казахстану) діють кількісні обмеження імпорту деяких сталеливарних виробів.

Важливою тенденцією є і загальне посилення в ЄС значення нетарифного регулювання (особливо технічного).

Безумовно, за останні роки відбулися певні позитивні зрушення в аспекті присутності України на ринку Євросоюзу. Так, даними Держкомстату України, протягом 1996 – 2003 рр. зовнішня торгівля товарами і послугами України і ЄС зросла на 3,5 млрд. дол., або в 1,7 рази. При цьому експорт збільшився в 2,1 рази, а імпорт – у 1,5. швидко зростала частка країн – членів ЄС у зовнішній торгівлі України. За даними Держкомстату України з 1995 по 2003 рік вона збільшилася з 13 % до 25 %, а з урахуванням десяти країн, що вступили до ЄС у травні 2004 року, - до 35,8 %. За результатами 2006 року Європейський Союз вийшов на першу сходинку і став найбільшим зовнішньоторговельним партнером України. Його частка склала 31 % від загального обсягу зовнішньої торгівлі у цей період. Так, загальний зовнішньоторговельний оборот України товарами та послугами з країнами ЄС у 2006 році склав 30,6 млрд. дол. США, що на 26,9 % більше ніж за 2005 рік. При цьому, обсяги експорту товарів та послуг з України до країн ЄС за 2006 рік склали 13,09 млрд. дол. США, що порівняно з 2005 роком більше на 19,7 % (або на 2,16 млрд. дол. США), а обсяги імпорту товарів та послуг з країн ЄС в цей же період збільшилися на 32,9 % (або на 4,32 млрд. дол. США) та склали 13,16 млрд. дол. США. Сальдо взаємної торгівлі товарами та послугами у 2006 році склалося від’ємним у сумі -4,393 млрд. дол. США і погіршилося на 2,166 млрд. дол. США проти попереднього року (у порівнянні цей показник за результатами 2005 року був від'ємним у сумі -2,227 млрд. дол. США). У загальній структурі експорту України доля ЄС становила 35,8 %, а у загальній структурі імпорту – 33,7 %.

У позитивному ключі розвивається співпраця щодо поставок до ЄС української металургійної, текстильної, а також сільськогосподарської продукції. У конструктивний спосіб відбувалося врегулювання відносин у сфері торгівлі сталеливарними виробами. Так, на початку 2007 року було парафовано текст нової угоди щодо торгівлі сталеливарними виробами. Згідно з цим документом, обсяги кількісних обмежень для України мають бути збільшені до 1 310 тис. тонн у 2007 році та збільшуватись щорічно на 2,5% до моменту вступу України до СОТ.

13 грудня 2006 р. було парафовано текст нової угоди з текстилю. Домовлено про те, що до моменту набуття нею чинності буде збережено існуючий режим торгівлі текстильною продукцією з ЄС без кількісних та адміністративних обмежень.

Традиційно найбільш гострі проблемні питання порядку денного торговельно-економічного співробітництва між Україною та ЄС були пов’язані з використанням сторонами інструментів торгового захисту. На початку 2006 року вдалося досягти порозуміння щодо шляхів врегулювання проблемного питання, пов’язаного із запровадженням Україною антидемпінгових мит на імпорт гвинтових компресорів з окремих держав-членів ЄС. Це дозволило заснувати міжвідомчий діалог у сфері використання інструментів торгового захисту.

30 грудня 2005 року набуло чинності рішення ЄС надати Україні статус країни з ринковою економікою в рамках антидемпінгового законодавства ЄС.

Україна та ЄС активно співпрацюють у рамках Робочої групи з питань розгляду заявки України на вступ до СОТ. Сторона ЄС на постійній основі підтримує Україну як у багатосторонньому, та і двосторонньому переговорному процесах у рамках СОТ. Після підписання у 2003 р. двостороннього Протоколу щодо доступу до ринків товарів та послуг в рамках СОТ сторони розпочали роботу над розробкою та узгодженням проекту Звіту Робочої групи. Вступ України до СОТ відкриє можливість для сторін розпочати переговори про укладання Угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Вже розпочата робота зі створення ЗВТ. Зокрема, завершено перегляд спільного дослідження про передумови створення ЗВТ Україна – ЄС та розпочаті неофіційні консультації.

Водночас, сторона ЄС наполягає, що офіційні переговори щодо створення зони вільної торгівлі у рамках укладення нового базового договору можуть розпочатися лише після набуття Україною членства в СОТ.

Так само, як і у попередні роки, у 2007 році загальний обсяг торгівлі України з ЄС збільшився. Частка імпортованих з України до ЄС товарів зросла на 25,2%, а частка експорту – на 22,4%. Обсяги торгівлі послугами між ЄС та Україною все ще залишаються невисокими, але стабільно зростають. На значну частину українських товарів, що надходять до ринку ЄС, розповсюджується дія загальної системи преференцій ЄС.

Двостороння угода про торгівлю текстильною продукцією була автоматично подовжена до кінця 2008 року. У 2007 році укладена двостороння угода щодо торгівлі деяким сталеливарними виробами, яка була автоматично подовжена з початку 2008 року. Обидві угоди припиняють свою дію зі вступом України до СОТ.

Починаючи з 2006 року Україна неодноразово вживала заходи для обмеження експорту зерна, включаючи фактичну заборону експорту наприкінці 2006 та у червні 2007 р. Ці дії створили ситуації непередбачуваності та порушення функціонування ринку. Загалом використання експортних обмежень як засобу контролю цін на внутрішньому ринку викликає занепокоєння.

Підсумовуючи усе вище сказане, можна сказати, що від розширення ЄС Україна матиме як виграш, так і програш. Адже, після розширення український експорт у країни ЄС – 27 деяким чином скоротився. Для деяких вітчизняних підприємств Європейський ринок зовсім закрився. Наприклад, на країни, що вступили до ЄС у 2004 та 2007 роках приходилося 100 % експорту українського хлориду калію. А в ЄС – 27 на імпорт цієї продукції введено високе антидемпінгове мито, що привело до майже повної втрати українськими підприємствами цього ринку.

Мені здається, що найбільше постраждають від розширення Європейського Союзу такі галузі промисловості, що виробляють продукцію, яка підпадає під дію торгових обмежувальних мір Євросоюзу. Це, насамперед, хімічна та металургійна галузі. Хоча у випадку проведення Євросоюзом процедури перегляду щодо застосування цих мір існує можливість їхньої значної лібералізації.

Рецептів мінімізації «збитків» від розширення ЄС для українських підприємств не так і багато. Скоріш за все, найвідомішим з них є подача в Європейську Комісію офіційного звернення про перегляд результатів антидемпінгових розслідувань по обставинам розширення ЄС. Але, ймовірно, деякі українські експортери все одно будуть змушені переорієнтувати частину своєї продукції з ринку ЄС – 27 в інші регіони. Хоча, за словами аналітиків, такі можливості у вітчизняних виробників хімічної та металургійної продукції обмежені.

Таким чином, можна зробити висновок, що прямий контакт України з Європейським Союзом став вигідним Україні в деякому сенсі, оскільки, за останні роки, як було видно з показників, що надав Державний комітет статистики, співпраця з країнами ЄС – 27 збільшується як в моральному, так і в матеріальному плані. Отже, обсяги українського товарообігу між ЄС та Україною ростуть, стосунки поліпшуються, а це означає, що розширення так чи інакше позитивно вплинуло не тільки на торгівлю нашої країни, а й на приближення її до Євросоюзу взагалі. Але, не треба забувати і про негативний вплив розширення на нашу економіку. Оскільки, будь-які зміни неодмінно несуть і негативний характер, то слід зважати і на ці проблеми.

На основі проведених досліджень та аналізі зібраного статистичного матеріалу мною були розроблені методичні та практичні рекомендації щодо мінімізації заходів негативного впливу розширення ЄС на зовнішню торгівлю України та в цілому на українську економіку, активізації співробітництва між нашою країною та країнами ЄС – 27.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали