Дипломна робота «Облік, контроль і аналіз прямих витрат на виробництво продукції», 2004 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 30.10.2006 15:49 · від Vasian · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ i Економічний зміст, визначення і класифікація витрат 1.1. Теоретичні основи і економічний зміст витрат на виробництво 1.2. Формування витрат на виробництво продукції та їх класифікація 1.3. Нормативно-правове регулювання витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) Розділ ii Методика обліку прямих витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) 2.1. Організація первинного, аналітичного і зведеного обліку прямих витрат на виробництво продукції 2.2. Облік прямих матеріальних витрат на виробництво продукції 2.3. Облік прямих витрат на оплату праці та порядок нарахування заробітної плати різним категоріям працюючих 2.4. Облік інших прямих витрат на виробництво продукції 2.5. Облік витрат на виробництво продукції за нормативним методом Розділ iii Контроль і аналіз прямих витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) 3.1. Контроль за прямими витратами на виробництво продукції (робіт, послуг) і стимулювання економії ресурсів 3.2. Аналіз структури прямих витрат на виробництво продукції 3.3. Чинники, що впливають на величину витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) Висновки і пропозиції Список використаних джерел Додатки

Висновок

На основі проведеного дослідження з питань обліку прямих витрат на виробництво продукції на прикладі ПОП „Іванівське” Теребовлянського району Тернопільської області можна зробити наступні висновки і пропозиції:

1. Підсумовуючи вищевикладене, ми прийшли до висновку, що економічна ситуація, яка склалась в Україні в процесі становлення ринкових форм господарювання вимагає посиленої уваги до питань, пов’язаних із встановленням єдиних правил обліку й калькулювання собівартості продукції. Це зумовлено тим, що в системі бухгалтерського обліку господарства саме облік витрат посідає одне із чільних місць. Отже, на базі вирішення проблеми розуміння економічної суті витрат на виробництво можуть бути успішно вирішені питання завоювання ринків збуту, забезпечення конкурентноспроможності продукції, підвищення рівня фінансової стабільності в ПОП „Іванівське”.

2. Для організації обліку витрат на виробництво необхідна саме така інформація, яка створюється в умовах ведення обліку та планування в господарстві за нормативним методом. Чим більше розчленовано відображені витрати, тим сильніше зростає роль обліку в організації виробництвом. Це зумовлено тим, що принцип роздільного відображення витрат за нормами і відхиленнями від них значно підвищує дієвість і аналітичність облікових даних. Оперативне виявлення фактів відхилення від норм витрачання ресурсів, їх місця, причини, винуватців – одна з найважливіших передумов оперативного управління економікою господарства.

3. Щоб покращити ефективність виробництва, потрібно знижувати собівартість, зменшувати матеріалоємність продукції, суворо дотримуватися режиму економії, бережно і по-господарськи витрачати матеріали, особливо пальне та мастильні матеріали, електроенергію, які в

нинішніх умовах стали дорогими, раціонально витрачати кошти, виробляти понадпланову продукцію, а за економію матеріальних ресурсів матеріально стимулювати.

4. Основними вимогами нормативної собівартості є попереднє нормування

витрат на виробництво на науковій основі, включаючи різного роду неп-родуктивні й нераціональні витрати. Виконуючи ці основні вимоги, нормативна собівартість стає в умовах ринкової економіки найбільш досконалим засобом налагодження виробничих процесів і матеріального стимулювання трудових колективів, могутнім стимулятором розвитку і подальшого вдосконалення суспільного виробництва. Саме тому, наприклад, достовірні норми витрат на виробництво на попередній стадії планування можуть бути основною передумовою для обчислення оптимальності.

5. В умовах нормативного методу обліку витрат обов’язковим є відображення змін порівняно з раніше встановленими нормами. Інакше не вдасться визначити ефективність організаційно-технічних заходів і вплив їх на витрати звітного періоду. Норми витрачання матеріальних, трудових ресурсів і коштів господарства не є постійними величинами. Вони змінюються в процесі удосконалення техніки, технології та організації виробництва і праці. Облік зміни норм і впливу їх на витрати разом з обліком даних про витрати на впровадження організаційно-технічних заходів є вихідними даними для обрахування економічної системи заходів.

6. Дуже важливим елементом нормативного методу є облік відхилень від норм, завдяки якому можна контролювати виконання завдань по зниженню норм матеріальних і трудових витрат, уточнювати калькуляції нормативної собівартості продукції і робіт, заходів із впровадження нової техніки та технологій.

7. Застосування на ПОП „Іванівське” персональних комп’ютерів суттєво полегшує нормативне калькулювання окремих видів продукції, робіт, послуг, бо постійна інформація (нормативи) вводиться в машину один раз, а потім лише уточнюється у зв’язку зі зміною технології виробництва, організації робіт. Змінна інформація залежить переважно від умов виробництва, строки їх введення в машину можуть бути більш рухомими залежно від потреб. Практика використання персональних комп’ютерів підказує, що алгоритм розрахунку нормативних калькуляцій відрізняється відносною простотою, яка дозволяє оперативно і якісно вносити необхідні зміни в нормативи і нормативні калькуляції. Такий спосіб – сприятлива передумова для організації обліку госпрозрахункових результатів.

Пропонована нормативним обліком інформація охоплює значно ширше коло питань, ніж звичайний облік витрат виробництва. Дані нормативного методу обліку на попередній стадії його здійснення дають повну і всеохоплюючу інформацію, яка пов’язана з підготовкою виробництва і його оперативним плануванням, розрахунком потреб виробничих ресурсів на основі змін норм витрат, прогнозування результатів роботи окремих підрозділів господарства.

Отже, ті якості, які вважаються в умовах ринкових відносин для обліку найбільш бажаними – підготовка даних для оперативного управління виробництвом, притаманні саме нормативному методу обліку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення