Курсова робота «Фінансовий механізм України», 2008 рік

З предмету Фінанси · додано 23.04.2009 23:32 · від Инна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 І. Методологічні основи функціонування фінансового механізму 4 1.1. Економічна сутність функціонування фінансового механізму 4 1.2. Склад і структура фінансового механізму 7 Іі. Аналіз функціонування фінансового механізму в україні 12 2.1. Правове забезпечення фінансового механізму 12 2.2. Інформаційне забезпечення фінансового механізму 15 2.3. Функціонування фінансового механізму в умовах фінансової кризи 18 Ііі. Проблеми і перспективи розвитку фінансового механізму україни 23 Висновки 29 Список використаної літератури 31 Додатки 34

Висновок

Розглядаючи таку цікаву і водночас складну тему як Фінансовий механізм України, у курсовій роботі ми намагались вивчити і проаналізувати сучасне становище фінансового механізму.

У своїй роботі ми не претендуємо на вичерпність, адже ця тема є дуже багатогранна, зачіпає багато аспектів фінансової діяльності, державного регулювання економіки, які у курсовій роботі не були розглянуті. Але ми намагались висвітлити сучасний стан фінансового механізму України, його структури в умовах ринкової економіки.

На основі розглянутих розділів, можна зробити такі висновки:

Теоретичне осмислення суті фінансового механізму, чітке розуміння його структури, місця і мети окремих елементів має непересічне практичне значення, оскільки може сприяти визначенню слабких ланок у цьому механізмі, а отже, і шляхів їхнього зміцнення, посилення їхньої позитивної дії тощо. А у кінцевому підсумку — забезпечувати сталість зростання економіки України.

Фінансовий механізм передбачає комплексну взаємодію фінансових методів, фінансових інструментів і фінансових важелів, за допомогою яких забезпечуються оптимальні параметри формування фінансових ресурсів та максимальна ефективність їх використання для забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства. Функціонування лише одного фінансового механізму не може забезпечити оптимального обсягу формування фінансових ресурсів та їх раціонального використання. Ефективності функціонування фінансового механізму може бути досягнуто за узгодженої взаємодії усіх складників господарського механізму. Тому надзвичайно важливим є забезпечення узгодження заходів щодо удосконалення усіх складників господарського механізму, спрямованих на підвищення ефективності суспільного виробництва.

В сучасних умовах формування економіки України відбувається вдосконалення фінансового механізму. Найважливіші проблеми, які виконуються при цьому це :

• Створення передумов для розвитку ринку.

• Забезпечення раціональних пропорцій розподілу і перерозподілу валового національного продукту і національного доходу.

• Вихід із фінансової кризи і забезпечення необхідних темпів економічного зростання.

• Науково-обґрунтоване фінансове панування і прогнозування обсягів централізованих та децентралізованих фінансових ресурсів, їх розподілу і використання.

• Підвищення результативності фінансового контролю.

• Вдосконалення механізму дії фінансових важелів, стимулів і санкцій адекватне правове і нормативне забезпечення функціонування усього фінансового механізму.

Звичайно, фінансовий механізм має реагувати на існуючі проблеми і сприяти їх вирішенню. Та все ж головна його мета полягає в тому, щоб не допускати зародження, а тим більше, загострення проблем.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?