Курсова робота «Міжнародний кредит, його форми та значення», 2007 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 23.04.2009 11:31 · від Анна · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Сутність, принципи та функції міжнародного кредиту 5 1.1. Сутність міжнародного кредиту 5 1.2. Принципи та функції міжнародного кредиту 6 2. Форми міжнародного кредиту 9 2.1. Класифікація форм міжнародного кредиту 9 2.2. Лізинг 15 2.3. Факторинг 21 2.4. Форфейтинг 23 3. Міжнародні валютно-кредитні організації, та їх співробітництво з Україною 23 3.1. Міжнародні валютно-кредитні організації 27 3.2. Співробітництво України з міжнародними валютно-кредитними організаціями 34 3.3. Зовнішній борг України та проблеми його обслуговування 38 Висновок 43 Список використаної літератури 45

Висновок

Підсумовуючи вище сказане, можна сказати, що міжнародний кредит займає велике місце в розвитку держави. Міжнародний кредит проявляється у різних формах, кожна з яких має свої особливості. Він є формою позичкового капіталу. Коли капітал передається у тимчасове користування на основі поворотності, строковості і платності. Учасниками міжнародних кредитних відносин є банки, підприємства, уряди, міжнародні і регіональні організації. Попит і пропозиція позичкового капіталу визначає рівень позичкового відсотка.

України також бере активну участь у процесі міжнародного запозичення, вона співпрацює з міжнародними валютними організаціями, такі як МВФ, СБ МБРР. Але всьому треба знати межу, оскільки, розміри державного боргу вже досягли критичного значення, перевищення якого може привести до того, що країна буде хронічним боржником. І на подальшій співпраці можна буде „поставити хрест”.

Як все у світі, міжнародний кредит має як негативні так і позитивні якості.

Негативні сторони міжнародного кредиту:

1. поглиблює і загострює диспропорцію в економіці;

2. сприяє перевиробництву товарів, перерозподіляє позиковий капітал між країнами і сприяє стрибкоподібному розвитку виробництва в періоди підйому та періодичним його спадам;

3. посилює диспропорції суспільного відтворення, полегшує розвиток найприбутковіших галузей і затримує розвиток галузей, у які не залучається іноземний капітал;

4. є важелем спекуляції, чинником загострення економічних, валютних криз;

5. сприяє проведенню політики кредитної дискримінації та блокади.

Але є і позитивні сторони міжнародного кредиту, такі як:

1. стимулює зовнішню торгівлю, створює додатковий попит на ринку;

2. створює сприятливі умови для іноземних приватних інвестицій;

3. використовується у створенні інфраструктури, необхідної для функціонування підприємств, зокрема — іноземних і змішаних;

4. використовується для вилучення прибутку з країн-позичальників, посилюючи позиції фінансового капіталу;

5. сприяє створенню і закріпленню в країнах-боржниках вигідних для іноземних монополій економічного й політичного режимів.

Можна зробити висновок, що незважаючи на негативні сторони, міжнародний кредит дасть можливість українським підприємствам бути більш конкурентоспроможними на міжнародному ринку. Тобто, буде відігравати значну роль в підтримці національного виробника.

Отже, на сучасному етапі розвитку України все більш перспективним, для товаровиробників нашої країни, становиться залучення міжнародних кредитів. Це є запорукою стрімкого розвитку підприємств, що дає можливість нашій країни інтегруватись у світове господарство.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення