Дипломна робота «Банківське кредитування населення», 2009 рік

З предмету Банківська справа · додано 10.05.2009 02:38 · від pusy · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ i. Теоретичні основи кредитування населення 1.1. Економічна сутність і принципи банківського кредитування 7 1.2. Характеристика споживчого кредитування 15 1.3. Зарубіжний досвід банківського кредитування населення 24 Розділ іі. Аналіз кредитування населення на прикладі зат кб «приватбанк» 2.1. Аналіз сучасного стану кредитування населення банками України 34 2.2. Аналіз кредитного портфелю на прикладі ЗАТ КБ «ПриватБанк» 48 2.3. Програми та практика кредитування населення ЗАТ КБ «ПриватБанк» 59 Розділ ііі. Проблеми та перспективи розвитку банківського кредитування населення 3.1. Ризики, які виникають при споживчому кредитуванні та шляхи їх мінімізації 71 3.2. Основні напрями вдосконалення банківського кредитування населення 82 Висновки 96 Список використаних джерел 101 Додатки 108

Висновок

У магістерській дипломній роботі досліджується тема стосовно банківського кредитування населення та проблеми, і перспектив його розвитку в Україні з теоретичної точки зору та практичного застосування, проведення детального аналізу операцій із банківського кредитування населення комерційного банку на прикладі ЗАТ КБ «ПриватБанк».

В даній роботі була зроблена спроба зібрати і об`єднати різні погляди вчених та досвід окремих банків по обраному питанню. Дослідження даної теми проводилося за наступними напрямками:

- теоретичні основи кредитування;

- сучасний стан кредитування населення в Україні;

- аналіз кредитування населення в ЗАТ КБ ПриватБанк;

- особливості здійснення споживчого кредитування в ЗАТ КБ «ПриватБанк»;

- мінімізація ризиків, що виникли при споживчому кредитуванні;

- основні напрямки вдосконалення кредитування населення в Україні.

Економічна сутність кредити є найскладнішою категорією товарно-грошових відносин. Багато років вчені прагнули з'ясувати значення кредиту в економіці і суспільстві, але й нині продовжуються наукові дослідження щодо економічної суті, принципів і ролі кредиту.

Споживче кредитування населення є одним із основних видів кредитування та входить до складу важливих активних операцій комерційних банків. В економічній літературі існують різні трактування споживчого кредиту і кожне з цих трактувань є вірним. Споживчі кредити надаються в різних формах, які мають свою переваги і недоліки.

Розвинутість такого виду кредиту характеризує рівень життя населення. Надання споживчого кредиту населенню підвищує їх платоспроможний попит, життєвий рівень, прискорює реалізацію товарів, тобто цивілізованих відносин на споживчому ринку країни.

У банках зарубіжних ринкових країн широко розвинуті такі грошові споживчі кредити, які за термінами погашення класифікуються на: кредити на виплату; револьверні (відновлювальні) кредити; кредити одноразового погашення. Доцільно використовувати банкам досвід зарубіжних країн для здійснення кредитування населення в нашій країні.

У ході аналізу кредитування населення банками України та ЗАТ КБ ПриватБанк за 2004 – 2008 роки, ми прийшли до висновку, що за це період у банківському кредитуванні стався значний перекіс у бік стимулювання попиту споживчого кредитування. Вимоги банків за наданими кредитами за 2004 – 2008 роки зросли на 477,34 млрд. грн., в тому числі суб’єктів господарювання на 284,32 млрд. грн., населення – на 193,02 млрд.грн. Як відомо, 60 - 70% банківських активів складають кредитні операції і, для того, щоб мати прибуток, банки повинні якнайбільше мобілізувати кошти та якнайшвидше віддавати кошти під певний відсоток для отримання власного прибутку.

Слід зазначити, що ЗАТ КБ ПриватБанк займає лідируючі позиції по кредитуванню на ринку банківських послуг. В роботі було визначено, що ЗАТ КБ ПриватБанк має розгалужену систему філій та відділень по всій Україні, пропонує всі види банківських послуг, банк слідкує за зміною потреб ринку, постійно працює над вдосконаленням своєї діяльності. Йому вдалося розробити актуальну і доступну клієнту систему масового оформлення кредитів. Клієнт може придбати таку необхідну річ трьома шляхами: оформити кредит в магазині-партнері банку, в найближчому відділені або оформити кредитну картку і нею розплатитися за обраний товар.

Теоретично механізм кредитування ПриватБанку чітко регламентований, але на практиці виникають певні негаразди в механізмі кредитування ПриватБанку. ЗАТ КБ ПриватБанк має високу частку ринку кредитування населення, але за 2008 рік посідає тільки дев’яте місце у рейтингу цього виду кредитування серед найбільших банків України.

У роботі визначено основні ризики, властиві споживчому кредитуванню та шляхи їх мінімізації. Основними ризиками споживчого кредитування, які ми виділили є: ризики, які пов’язані із цільовим призначенням; ризики, які пов’язані із спрощенням процедур оцінки платоспроможності позичальника; ризики, які пов’язані внаслідок розбалансованості активів і пасивів за термінами; ризики, які виникли у зв’язку з валютної незбалансованістю кредитних вкладень.

Мінімізація ризиків можлива при забезпечені таких заходів: підвищення збалансованості за строками залучених депозитів і наданих кредитів фізичним особам у розрізі валют; удосконалення методики оцінки платоспроможності позичальників — населення, зокрема скорингових моделей, які б давали змогу об'єктивно оцінювати надійність позичальника; створення єдиного кредитного бюро історій та використання його інформації у процесі оцінки ризику за кредитними операціями; підвищення ефективності функціонування ЄІС «Реєстр позичальників», своєчасне внесення банками у повному обсязі інформації щодо недобросовісних позичальників, у тому числі фізичних осіб, участь усіх банків у ЄІС «Реєстр позичальників»; розкриття реальної ставки за споживчими кредитами; надання споживчих кредитів лише тим фізичним особам, які мають позитивну кредитну історію, тобто які раніше брали в банках позички і своєчасно їх повертали; надавати споживчі кредити в валюті лише тим фізичним особам, які мають джерело доходу в іноземній валюті; підвищення якості прийняття рішень про кредитування населення та моніторинг фінансового стану позичальників.

Стрімкий розвиток споживчого кредитування зумовив зростання банківської системи України та зростання економіки в цілому. При цьому з’явилися негативні проблеми, що потребують вирішення. На нашу думку, основні напрями вдосконалення таких проблем є створення єдиного бюро кредитних історій, вдосконалення політики ризик-менеджменту та у зв’язку з критичною економічною ситуацією в країні, це підтримати якість кредитного портфелю банків.

Підґрунтям фінансової дестабілізації в Україні стали системні суперечності:

- високий рівень фіскального вилучення коштів на потреби споживання;

- надмірна частка споживання та недостатні обсяги нагромадження;

- стрімке зростання попиту на споживчі кредитні ресурси при інституційній нерозвиненості фінансової системи;

- несприятливі умови для довгострокового інвестування.

В Україні виявилося перегрітим споживання, орієнтоване здебільшого на імпорт, який купувався за рахунок споживчих кредитів. Реальна ж економіка, зокрема, вітчизняний товаровиробник, відчували брак фінансування. Воно здійснювалося на досить короткий термін, як правило, три-шість місяців. Ці та інші чинники, які, зауважте, є внутрішніми, а не зовнішніми, істотно погіршили позиції української економіки, призвели до формування достатньо великої зовнішньої заборгованості.

Активним негативним чинником, який зробив свій внесок в дестабілізацію економічної ситуації стало наростання політичної кризи восени 2008 року, яка посилює песимізм суб’єктів ринку в оцінках перспектив розвитку кризових явищ.

Антиінфляційні заходи монетарної політики, а також дії щодо обмеження обсягів банківського кредитування досить ефективні у короткостроковому вимірі, проте суперечать середньо- і довгостроковим цілям фінансової стабілізації, яка має спиратися на стимулювання ділової та інвестиційної активності. Отже, тривалість їхньої дії має бути якнайменшою, й вони мають бути якнайшвидше замінені на антиінфляційні заходи структурного характеру.

Зростання споживчого кредитування в жодному разі не можна пускати на самоплив. Необхідно старанніше підходити до оцінювання платоспроможності позичальників, уніфікувати нормативи ліквідності комерційних банків і кредитних спілок, щоб виключити необґрунтовані перекоси та преференції.

В ринковій економіці, як відомо, виживає найсильніший та найспритніший, тому необхідно постійно думати над вдосконаленням роботи комерційного банку. Послуги українських банків мають стати більш доступними населенню, має суттєво розширюватись перелік послуг, знаходитись компроміси щодо відсоткових ставок, щоб кожний громадянин міг жити достойно – в новій квартирі, мати автомобіль і користуватися всіма надбаннями людства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення