Курсова робота «Облік і аудит витрат в зерновому господарстві», 2009 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 22.04.2009 21:58 · від оксана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Економічний зміст і методологічні основи обліку і аудиту витрат 1.1. Економічна суть, мета, завдання обліку виробничих витрат 1.2. Класифікація виробничих витрат 1.3. Мета і завдання аудиту витрат і собівартості продукції Розділ 2. Облік виробничих витрат та виходу продукції зернового господарства 2.1. Організаційно-економічна характеристика господарства. 2.2. Документальне оформлення витрат і виходу продукції в зерновому господарстві. 2.3. Організація аналітичного і синтетичного обліку витрат виробництва і виходу продукції зернового господарства 2.4. Удосконалення обліку в умовах застосування комп’ютерних технологій Розділ 3. Аудит виробничих витрат в зерновому господарстві 3.1. Програма і джерела аудиту виробничих витрат 3.2. Аудит операцій з обліку витрат і виходу продукції у зерновому господарстві 3.3. Аудит калькуляції собівартості продукції рослинництва Висновки Список використаної літератури Коментар модератора: робота не містить посилань на літературу

Висновок

Підвищення ефективності виробництва продукції сільського господарства, зокрема рослинництва, має статися перш за все за рахунок внутрішніх фондів на кожному підприємстві. Зокрема, шляхом підвищення такої ефективності у рослинництві, а саме: підвищення продуктивно - платіжних якостей рослин, розробка і впровадження прогресивної форми організації високопродуктивних сортів насіння, гібридів, вдосконалення і впровадження нових технологій виробництва продукції на принципах прогресивних форм організації та оплати праці, організація ефективності удобрення посівів, комплексна механізація виробничих процесів тощо. Важливим етапом на цьому шляху має також стати зменшення витрат на зниження рівня собівартості виробленої продукції рослинництва. Тому необхідно вдосконалювати облік витрат і виходу продукції рослинництва та проводити ефективний аналіз собівартості продукції.

Облік витрат і виходу продукції зернового господарства потрібно проводити у розрізі видів культур та елементів, статей витрат. Об’єктами витрат у рослинництві виступають види культур та статті витрат у розрізі виробничих підрозділів.

Тут треба наголосити, що порядок відображення витрат за статтями та об’єктами, особливості калькулювання окремих видів регулюється типовим положенням обліку і калькулюванням собівартості продукції.

Дані бухгалтерського обліку, сконцентровані у бухгалтерській звітності, є основним джерелом аналізу витрат і виходу продукції зернового господарства. Тому, правильність і точність бухгалтерської інформації, науково - обґрунтованих аналізів, здійснених на її основі, є запорукою прийняття правильних рішень.

З прийняттям Закону “Про аудиторську діяльність” в нашій державі дещо вщухли дискусії про право існування професії аудитора, цьому також допомогли Національні нормативи аудиту Аудиторської палати України та Кодекс професійної етики аудиторів України, які набули чинності з 1 січня 1999р.

Саме тепер важливо зіставити відповідність вимог національних нормативів до аудиту, нових вимог до обліку і звітності, щоб виявити і усунути певні неузгодженості. Хоча національні нормативи аудиту ґрунтуються на Міжнародних стандартах аудиту, і, на перший погляд, таких неузгодженостей не повинно бути. Проте слід врахувати, що новий підхід до ролі аудитора потребує низки змін у чинних актах законодавства, для того, щоб створити юридичне забезпечення цієї ролі.

Що стосується даної теми, то на мою думку, вона є актуальною в даний час. Насамперед це стосується правильного відображення елементів і статей витрат в обліку.

Адже, статті витрат формують виробничу собівартість продукції зернових культур. А для правильного визначення прибутку, що є основною метою діяльності підприємства, потрібно знати точно скільки грошей було витрачено на виробництво продукції зернових культур.

За період проведення аудиту витрат в зерновому господарстві в СВК “Мир” було виявлено ряд незначних помилок, які не суттєво впливають на виробничу собівартість зернових культур, в результаті чого прибуток підприємства не змінився.

Отже, розглянувши дану тему, можна з впевненістю сказати, що розгляд даної теми потребує уваги і на сьогоднішній день в нашій державі, тому що нехтуючи даними питаннями, є вірогідність неправильного визначення собівартості і прибутку підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення