Курсова робота «Аналіз ліквідності балансу банку (на прикладі банку «Ажіо»)», 2006 рік

З предмету Банківська справа · додано 22.04.2009 13:58 · від kolanni · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Економічна сутність та методичні основи аналізу ліквідності балансу банку 5 1.1. Поняття ліквідності балансу банку 5 1.2. Основні напрямки аналізу ліквідності балансу банку 10 1.3. Міжнародний досвід проведення аналізу ліквідності 17 Розділ 2. Аналіз ліквідності балансу банку 21 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика банку 21 2.2. Оцінка активів і пасивів з точки зору ліквідності 29 2.3. Показники ліквідності балансу банку 32 Розділ 3. Рекомендації по підвищенню ліквідності Балансу банку 35 Висновки 41

Висновок

Одним із показників ефективності діяльності банку є його ліквідність.

Ліквідність комерційного банку означає можливість банку своєчасно і повно забезпечувати виконання своїх боргових і фінансових зобов'язань перед усіма контрагентами. Тобто банк вважається ліквідним, якщо суми його наявних коштів і інших ліквідних активів, а також можливості швидко мобілізувати кошти з інших джерел достатні для своєчасного погашення зобов'язань.

Основною складовою ліквідності банку є ліквідність балансу, яка передбачає миттєву оцінку стану банку на визначену дату. Баланс вважається ліквідним, якщо кошти активу у разі швидкої реалізації дають змогу виконати повністю зобов`язання за пасивом. Можливість швидкого перетворення активів банку в грошову форму для виконання його зобов'язань визначається рядом чинників, серед яких вирішальним є відповідність термінів розміщення коштів термінам залучення ресурсів. Інакше кажучи, який пасив по терміну, таким повинний бути й актив, тоді забезпечується рівновага в балансі між сумою і терміном вивільнення коштів по активу в грошовій формі і сумою і терміном майбутнього платежу по зобов'язаннях банку.

Ліквідність балансу також залежить від структури активів, ступеня ризику окремих активних операцій, структури пасивів, надійності депозитів і позик, отриманих банком від інших кредитних установ.

При аналізі ліквідності балансу основною метою є оцінка та прогнозування можливостей банку щодо виконання своїх зобов’язань на конкретну дату. Для виконання поставленої мети вирішуються комплекс завдань таких як розробка норм ліквідності та аналіз їх виконання, аналіз впливу окремих факторів на динаміку ліквідності балансу та інші. Вивчення ліквідності проводиться на основі використання досить різноманітних інформаційних джерел, які поділяються на внутрішні і зовнішні.

Аналіз ліквідності балансу банку залежить від періодичності його проведення, мети і характеру дослідження та позиції проведення аналізу, тому виділяють періодичний, попередній, оперативний, підсумковий, перспективний, внутрішній і зовнішній аналіз.

Для вирішення поставлених в процесі аналізу завдань використовують систему показників, коефіцієнтний метод та факторний аналіз ліквідності балансу банку, а також розраховуються обов’язкові нормативи ліквідності встановлені НБУ.

Практичні аспекти аналізу ліквідності балансу банку застосуємо на прикладі банку "Ажіо". Даний банк є прибутковим і рентабельним, прагне задовольняти потреби своїх клієнтів, використовуючи сучасні банківські технології, філіальну мережу і високопрофесійну команду працівників.

Аналіз впливу структури і стабільності ресурсної бази та якості портфеля активів на ліквідність балансу банку показав, що загалом спостерігаються позитивні тенденції щодо підвищення ліквідності балансу банку.

На основі аналізу показників ліквідності балансу банку зясували, що в цілому баланс банку є ліквідним. Це підтверджується тим, що нормативи ліквідності відповідають нормативному значенню і зростають, також коефіцієнт загальної ліквідності, коефіцієнт співвідношення ліквідних і загальних активів відповідають нормативному значенню і свідчать про достатність активів для покриття зобов’язань.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення