Курсова робота «Креативний облік та вимоги до його проектування», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 21.04.2009 22:39 · від Cherepashka · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Необхідність виникнення креативного обліку 5 2. Креативний облік як система формування даних про нові об’єкти обліку 9 3. Вимоги до проектування креативного обліку 30 Висновок 35 Список використаної літератури 37

Висновок

Отже, можна зробити висновок, що креативний облік – це будь-який науковий метод. який не відповідає загальноприйнятій практиці або встановленим стандартам та принципам. Креативний облік є позитивним тоді, коли використовується без прямого порушення законодавства для відображення основних тенденцій у зміні вартості бізнесу і достовірної картини стану справ фірми, особливо, якщо не існує інших методів відображення в обліку нової операції. Креативний облік – термін, який часто перекладають як творчий облік. Раніше подібна “творчість” зводилася до вуалювання і викривлення облікових даних. Тепер креативний облік розглядається як результат облікової політики і втрачає свій негативний відтінок.

Наявність різних форм власності, конкуренція на зовнішньому і внутрішньому ринках потребують інформаційного забезпечення, що задовольняло б потреби всіх рівнів управління підприємством. Висока динамічність чинників зовнішнього середовища, швидкі й часто несподівані зміни у соціально-економічних процесах неможливі без використання нових технологій організації управлінських процесів, діагностики умов функціонування і прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності.

У період розвитку ринкових відносин значення інформації різко зростає, адже без неї неможливо розпочати нову справу, перевести виробництво на нові продукти чи послуги, технології, зрештою, вижити в конкурентній боротьбі тощо.

Отже, саме ці чинники і зумовили виникнення креативного обліку, а також поява нових об’єктів обліку: облік маркетингових досліджень; облік за сегментами ринку; облік витрат па логістику; облік на наукові дослідження і розробки; облік витрат па природоохоронну діяльність; облік трансаційних витрат; облік адміністративних витрат; облік витрат па якість продукції; облік корпоративної діяльності; облік витрат на збір та утилізацію відходів; облік інших об'єктів.

Процес проектування креативної системи обліку - це сукупність робіт, що починаються формуванням вхідних вимог до цієї системи, а закінчуються введенням її в дію.

Для проектування системи креативного обліку на підприємстві необхідні певні умови:

1. усвідомлення системою менеджменту ролі інформації як ресурсу, без якого неможливо вирішити актуальні для бізнесу завдання.

2. постановка проблеми та окреслення її межі для того, щоб можна було визначити коло об'єктів обліку, методику збору даних та обсяг вихідної інформації;

3. розробка мікросистеми обліку з входом, мікропроцесором і виходом із системи;

4. визначення кола показників, які цікавлять замовника мікросистеми;

5. способи подачі інформації, формат, строки, інтерпретація даних тощо.

Основні передумови раціональної організації креативного обліку на підприємстві такі:

1. Вивчення структури, особливостей технології й організації виробництва.

2. Вивчення характеру й обсягу необхідної інформації.

3. Вивчення законодавчих і нормативних актів щодо обліку і звітності.

4. Встановлення облікових взаємовідносин бухгалтерії з оперативно відокремленими підрозділами підприємства.

Важливим завданням креативного обліку є інтелектуалізація суспільства та його підсистем. Метою цього процесу є розширення творчого елементу в роботі працівників, а також соціальних систем — підприємств, управлінського апарату, працівників бухгалтерії тощо. Основна увага зосереджується на змістовій стороні функціонування систем та їх віддачі, а це означає, що процедури, регламенти, документи, управлінські структури повинні бути переглянуті і оптимізовані за критерієм інтелектуалізації та показниками витрачання часу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення