Дипломна робота «Світові міжнародні органзації та їх роль у забезпечені миру у світі», 2008 рік

З предмету Політика, політологія · додано 21.04.2009 15:33 · від дмітро · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ i. Міжнародні організації: діалектика становлення та діяльності 7 1.1. Історичні аспекти створення міжнародних організацій 7 1.2. Поняття, функції та структура міжнародних організацій 13 Розділ ii. Види міжнародних організацій 20 2.1. Міжнародні організації глобального рівня 20 2.2. Регіональні та субрегіональні міжнародні організації 31 2.3. Міжнародні організації безпекового рівня 39 Розділ iii. Еволюція відносин україни та міжнародних організацій 50 3.1. Відносини України з НАТО як міжнародної організації колективної безпеки та оборони 50 3.2. Відносини України з міжнародними організаціями всіх рівнів.55 Висновки 65 Список використаних джерел 68

Висновок

1. Міжнародні організації є основною інституціональною формою співробітництва держав, вони виступають у якості основного організатора міждержавного спілкування.

Історична ретроспектива свідчить, що з утворенням такої інституції як держава, її становлення та розвиток вимагали від неї високої організованості та відповідного рівня убезпечуваності. Це пов’язано в першу чергу із соціокультурними зв’язками народів світу та не в останню чергу забезпечення життєво важливих інтересів країн.

2. Тенденції змін сучасного світового порядку свідчать, що сьогодні найсерйознішу загрозу для міжнародної системи безпеки створюють глобальна терористична мережа, неконтрольоване поширення ядерних технологій, боротьба за світові енергетичні ресурси, екологічна, гуманітарна та демографічна катастрофи. Для України енергетична нестабільність небезпечна тим, що в прцесі переділу і перекроювання глобального ринку енергоресурсів Україна, з її досить потужним транзитивним потенціалом, фактично може залишитися на узбіччі. Однак не всі міжнародні організації в силу різних об’єктивних обставин впливати на вирішення наведених конфліктів.

3. Основною закономірністю сучасного світового розвитку стала глобалізація. Об’єктивні і закономірні процеси - глобалізація розвитку, глобальна трансформація, інтеграція. З початку XXI ст. стала реальною загроза тотальної силової глобалізації, тепер вона вже реально є головним законом світового розвитку. Для одних країн це несе нові перспективи, для інших - великі загрози.

Тотальна силова глобалізація ставши законом світового розвитку веде до дезінтеграції світу. За цих умов, Україні необхідно максимально наблизити стандарти дрежавного управління до світового рівня, аби убезпечити себе від можливого зовнішнього втручання. Так би мовити, створити “первентивну” політику. На нашу думку, вона найбільш відповідатиме характеру дій країни на зовнішній арені сучасності. За таких умов ідея колективної безпеки як ніяк відповідає вимогам сучасності, а відтак – вступ України в НАТО є єдино можливим шансом забезпечити на належному рівні національну та економічну безпеку.

4. Проаналізована діяльність міжнародних організацій свідчить, що ефективність їхньої діяльності є досить низькою, а головною причиною цього є суцільна політизація соціально-економічних процесів та вирішення миру.

5. Не підлягає сумніву й те, що на даному етапі обсяг правового регулювання відносин в рамках збройного протистояння явно недостатній. Держави, на нашу думку, мали б поступитися частиною своїх суверенних прав задля високої мети – досягнення суцільного миру та загальної безпеки. При цьому очевидно, що найбільше уваги у боротьбі з серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права має приділятися профілактиці цього виду міжнародної злочинності, превентивній дипломатії. Важливе місце в цій діяльності мають посісти й наукові дослідження нагальних проблем міжнародного регулювання миру, серед яких провідну роль мають відігравати міжнародні організації, а саме ООН, НАТО, ОБСЄ та інші.

6. Незалежна Україна з перших днів свого існування стала надійним фактором миру і стабільності в Європі, проводячи зважену і передбачувану політику добросусідських відносин в центрально-східноєвропейському регіоні, конструктивного співробітництва з ООН, НАТО, ОБСЄ, країнами ЄС, СНД, ГУУАМ (ГУАМ), ОЧЕС. Україна є одним з контрибуторів безпеки в Європі, активним учасником миротворчих операцій. Отже, основними цілями європейської та євроатлантичної інтеграції України є забезпечення сталого економічного зростання та входження до системи колективної безпеки в європейському та євроатлантичному просторі, що є однією з найважливіших гарантій захисту національних інтересів, суверенітету, цілісності території, тобто забезпечення в найширшому розумінні безпеки держави, її суверенного розвитку. Для досягнення цього необхідно: вдосконалити систему державного управління, забезпечити стале економічне зростання регіонів, ефективне реформування ЗС та сфери безпеки і оборони загалом, вести масштабну інформаційну політику серед місцевого населення та в країнах Євросоюзу, розробити та реалізувати програми, спрямовані на попередження та нейтралізацію існуючих і нових загроз національній безпеці.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали