Дипломна робота «Оплата праці в системі управління персоналом», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 21.04.2009 10:45 · від Мішаня · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ I. Теоретичні аспекти оплати праці 5 1.1. Сутність та функції зарплати як основи оплати праці 5 1.2. Форми і системи зарплати 13 1.3. Мотивація трудової діяльності як складова оплати праці 24 1.4. Економіко-правовий аналіз нормативної бази 33 1.5. Державне регулювання оплати праці в Україні 40 РОЗДІЛ II. Сучасний стан оплати праці на підприємстві 45 2.1. Загальна характеристика підприємства 45 2.2. Оцінка фінансово-господарської діяльності підприємства 48 2.3. Оцінка стану підприємства по оплаті праці 55 2.4. Удосконалення системи оплати праці 68 2.5. Використання комп’ютерних технологій при написанні бакалаврської роботи 71 Висновки 75 Список використаної літератури 78 Додатки 80

Висновок

Отже, заробітна плата – це одна з найскладніших економічних категорій і одне з найважливіших соціально-економічних явищ. Оскільки вона, з одного боку, с основним (і часто єдиним) джерелом доходів найманих працівників, основою матеріального добробуту членів їхніх сімей, а з іншого боку, для роботодавців с суттєвою часткою витрат виробництва і ефективним засобом мотивації працівників до досягнення цілей підприємства, то питання організації заробітної плати і формування її рівня разом з питаннями забезпечення зайнятості складають основу соціально-трудових відносин у суспільстві, бо включають нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу.

Важливе значення в організації заробітної плати має впровадження її різноманітних форм і систем. Залежно від того, що є основою визначення розміру заробітку, обсяг виконаної роботи (продукції) чи відпрацьований час, виділяють дві основні форми заробітної плати: відрядну й погодинну.

На підприємствах незалежно від форми власності і господарювання трудові відносини регулюються згідно з чинним законодавством, Генеральною і галузевими угодами та колективними договорами.

Згідно із Законом України "Про оплату праці", держава здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, регулювання фондів оплати праці працівників підприємств-монополістів згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, а також шляхом оподаткування доходів працівників.

Закрите акціонерне товариство “Леся” розташоване в центрі міста Новоград-Волинського і займає площу 0,7 га. Фабрика спеціалізується на пошиві легкого жіночого одягу. В 4-х поверховому виробничому корпусі площею 2520 м². розміщені: дві пошивочні дільниці, в яких працює по 5 бригад чисельністю 32 чоловіка кожна, розкрійна дільниця, чисельністю 50 чоловік, дільниця ВТО та склад готової продукції.

Загальна вартість активів в 2007 році становила 7655800 грн. В порівнянні з 2005 роком цей показник збільшився на 286,3%. Також суттєво збільшилась вартість необоротних та оборотних активів. Власний капітал в 2007 році помітно зменшився по відношенню до 2005 року на 2097600 грн. Але паралельно з цим збільшився і залучений капітал на 7078900 грн. Середньооблікова чисельність працюючих зростає з кожним роком. В 2005 році чисельність була 580 робітників, в 2007 – 640. Рентабельність господарської діяльності підприємства ЗАТ ВКФ “Леся” зростає з кожним роком. Але все ж таки підприємство є збитковим, адже рентабельність господарської діяльності за 2007 рік становила -5 %. Чиста рентабельність виручки від реалізації та рентабельність підприємства в 2007 році становила -7%.

Згідно колективного договору в ЗАТ ВКФ “Леся” заробітна плата виплачується двічі на місяць: 7-го та 22-го числа. В основному заробітна плата нараховується згідно посадових окладів, які затверджені штатним розкладом по підприємству. Умови запровадження та розміри надбавок, до посадових окладів, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних виплат встановлено підприємством самостійно у колективному договорі.

Заробітні плати на підприємстві не досить значні. Це спричиняє значну плинність кадрів. Найбільші заробітні плати у адміністративного персоналу. Найнижчі у працівників робітничих спеціальностей. Але до заробітної плати нараховують також і премії. На підприємстві ЗАТ ВКФ “Леся” значна увага приділяється преміюванню працівників, розгалужена система доплат і надбавок.

Задля збільшення заробітної плати, потрібне проведення таких заходів:

- підвищення платоспроможного попиту населення на товари і послуги як чинника, що сприятиме економічному зростанню виробництва;

- створення ефективних стимулів до праці, підвищення її якості та продуктивності;

- створення умов для реформування соціальної сфери (передусім пенсійного та медичного страхування) як засобу зменшення державних витрат і потенційного джерела інвестицій у реальний сектор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення