Курсова робота «Видатки Державного бюджету на оборону», 2007 рік

З предмету Фінанси · додано 20.04.2009 22:14 · від Tyler_durden · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.1. Сутність та роль оборонних витрат. 1.2Огляд нормативно правової бази та спеціальної економічної літератури з питань видатків бюджету на оборону. 2.1Організаційно-правова характеристика військової частини (А0549). 2.2Аналіз виконання видатків по військовій частині(А0549). 3.Приорітети і проблеми реформування Збройних Сил України. Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

Однією з найбільш вагомих складових національної економіки є оборонна економіка, зокрема, оборонні витрати.

Витрати на утримання армії — це необхідні витрати для виконання обов’язку держави перед народом. Такий специфічний товар купує населення у держави, сплачуючи його вартість у вигляді податків. Отже, оборонні витрати — одне з головних „суспільних благ”, які безперервно конкурують із соціальними витратами за частку, відведену їм у держбюджеті. Суперництво тим гостріше, чим більший тягар соціальної відповідальності покладається на державу. Соціальний сенс витрат на оборону існує лише в тому разі, коли вони перебувають у межах розумної достатності і справді служать гарантом безпеки держави.

В цілях захисту суверенітету і територіальної цілісності держави створені Збройні Сили України і встановлений загальний військовий обов’язок.

Держава забезпечує безпеку і обороноздатність, оснащає Збройні Сили України всім необхідним. Забезпечення Збройних Сил матеріальними і фінансовими ресурсами здійснюється через систему фінансово-економічних відносин за допомогою яких створюються грошові і матеріальні фонди.

Щорічно із Державного бюджету направляються необхідні суми на фінансування потреб національної оборони держави. Фінансування Збройних Сил здійснюється тільки з урахуванням програмно-цільового використання грошових коштів, які виділяються з бюджету на оборону держави.

Разом з тим, Збройні Сили, які згідно з Конституцією України виконують функцію оборони, будучи гарантом миру і незалежності, не повинні бути перешкодою для економічного зростання держави. Оборонні витрати виступають важливою складовою державних витрат як індустріальних високорозвинених країн, так і країн, що розвиваються. Для постсоціалістичних країн величина оборонних витрат є темою дискусійною, але значення таких витрат не менш важливе, ніж для промислово розвинених країн. Для розвинених країн зростання оборонних витрат означає зростання сукупного попиту, яке, в свою чергу, спричиняє зростання виробництва товарів і послуг. При цьому досягається вищий рівень прибутків і зайнятості в економіці. Крім того, воєнні НД і ДКР можуть сприяти надходженню нових оборонних технологій у цивільний сектор економіки, зростанню продуктивності приватного сектора. У контексті проблем розвитку країн, що розвиваються, зростання оборонних витрат не завжди виступає чинником, що сприяє економічному зростанню держави в цілому.

Структурний аналіз військових фінансів дає змогу знайти резерви для раціонального використання у сфері військової інфраструктури і шляхи, що зможуть забезпечити надійний захист держави, розробити напрямки й розміри фінансування згідно з положенням воєнної доктрини України, яка констатує: “Мета воєнно-економічної політики полягає у підтриманні незалежної обороноздатності держави при раціональному обсязі воєнних витрат”. Проведення воєнної реформи та розбудови Збройних Сил потребують нових підходів до формування воєнного бюджету. У зв’язку з цим проводиться єдина воєнно-технічна політика, що дає змогу уніфікувати цивільне і воєнне виробництво, підвищити ефективність науково-дослідних робіт, цілеспрямовано фінансувати перспективні воєнні програми.

Сучасне функціонування Збройних Сил в умовах ринкової економіки вимагає розробки і впровадження нового фінансового механізму; об`єктивно необхідним є вдосконалення існуючої системи фінансового забезпечення Збройних Сил України, яка відповідає сучасному етапу розвитку військового будівництва, враховуючи динамічне перетворення в фінансово-економічному житті країни.

Особливо гостро постає питання переходу від кількісного складу армії до якісного. Саме така ситуація склалась в Україні та в більшості країн колишнього СРСР після набуття ними незалежності, коли залишилася велика кількість військових, яка лише кілька років тому стала поступово зменшуватися. Не менш актуальною є проблема переходу військовозобов’язаних на контрактну службу, в зв’язку з цим планується ввести в дію новий механізм підготовки військовослужбовців контрактної служби. Найболючішими є проблеми забезпечення військовослужбовців та їх сімей житлом, гідної заробітної плати наших захисників. Всі ці проблеми розглядаються задля покращення стану української армії і економічного обґрунтування рівня видатків на оборону.

Цій проблемі присвячено велика кількість наукових праць, обіцянки їх вирішенню політичні партії включають у свої передвиборчі програми.

Метою даної курсової роботи є проведення комплексного дослідження видатків держави на оборону. З огляду на результати досліджень розробити можливі шляхи раціоналізації.

Об’єктом дослідження, на матеріалах якого виконана робота є управління інженерно-аеродромної служби тилу ВПС ЗС України. Тому завдання є вивчення організаційно-правової структури даного управління, завдань, що на нього покладено, механізму виконання видаткової частини бюджету на конкретну військову частину, простежити динаміку зміни обороноздатності та видатків на оборону. При аналізі будуть використовуватися загальні методи економічного аналізу (абсолютне відхилення, відносне відхилення, питома вага).

Предметом дослідження є економічні відносини, що виникають між державними органами, військовими частинами та іншими суб’єктами господарювання в процесі формування та використання грошових коштів, виділених для фінансування Збройних Сил України.

Курсова робота виконана на 44 аркушах, вміщує 10 таблиць та 5 рисунків. При її написанні використано 49 джерел інформації.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення