Курсова робота «Аналіз фінансового стану ТзОВ «Віко-Груп»», 2005 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 20.04.2009 19:24 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Загальна характеристика ТзОВ «Віко-Груп» 1.1. Правові основи створення та господарської діяльності ТзОВ «Віко-Груп» 1.2. Структура управління та організаційна побудова 1.3. Ринкові умови та маркетингова діяльність 1.4. Особливості господарської діяльності Розділ 2. Економічна оцінка господарської діяльності ТзОВ «Віко-Груп» 2.1. Аналіз структури, забезпечення, оплати праці та ефективності використання трудових ресурсів 2.2. Аналіз структури, забезпечення та ефективності використання основних фондів 2.3. Аналіз структури забезпечення та ефективності використання оборотних засобів 2.4. Аналіз наявності та ефективності використання виробничих потужностей підприємства 2.5. Аналіз системи ресурсного забезпечення 2.6. Аналіз організації виробництва продукції та надання послуг 2.7. Аналіз системи реалізації продукції та надання послуг 2.8. Аналіз фінансового стану та результатів господарської діяльності 2.9. Загальна оцінка господарської діяльності Розділ 3. Удосконалення господарської діяльності ТзОВ «Віко-Груп» 3.1. Напрямки вдосконалення господарської діяльності підприємства 3.2. Обґрунтування доцільності пропозицій вдосконалення господарської діяльності підприємства 3.3. Аналіз економічних ризиків та шляхи їх зменшення Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки

Висновок

Отже, написавши дану курсову роботу можна зробити наступні висновки:

Аналіз трудових ресурсів показав, що підприємство станом на 2004 рік забезпечене персоналом на 88%. В тому числі, керівниками – на 100%, бухгалтерами – на 100%, програмістами - на 100%, консультантами – на 100%, сезонними працівниками на 70%. Забезпеченість персоналом було найкращим у 2003 році, проте постійним воно було забезпечене на 92,31%, а сезонним на 88,9%. Протягом досліджуваного періоду кількість працюючих становила 166,7% базового року, тобто збільшилася на 66,7%. Чисельність працівників у звітному році є оптимальною. Це дозволяє зменшити витрати на оплату праці і в той же час збільшити продуктивність. Оплата праці на досліджуваному підприємстві не відповідає рівню оплати праці в країнах учасницях ЄС, проте заробітна в цілому є вищою ніж в конкурентів, а також вищою за середній рівень оплати в Україні.

основна заробітна плата становить 70% фонду оплати праці, додаткова – 30. Найбільша частка в структурі фонду оплати праці належить програмістам, найменша – працівникам господарського відділу. Порівнюючи дані фонду оплати праці за 2003-2004 роки можна зробити висновок, що річний фонд оплати праці збільшився на 30029,7 грн, з них заробітна плата генеральному директорові збільшилася на 3820,1 грн, фінансовому – 2500,8 грн, менеджеру по продажу - на 2915 грн, головному бухгалтеру на 1004 грн. Збільшення заробітної плати покупцям консультантам є найбільш оправданим, оскільки саме за їх рахунок відбулося збільшення виручки від реалізації.

використання трудових ресурсів є досить ефективним, про це свідчить високий рівень показника виробленої продукції на 1 середньорічного працівника. Даний показник за 2 роки збільшився більше ніж в 2 рази. Показники ефективності використання трудових ресурсів відносно прибутковості є нижчою. Крім того ми бачимо загальне зниження ефективності використання трудових ресурсів в 2003 та 2004 роках відносно 2002 року. Це відбулося: по-перше, за рахунок зменшення прибутків в 2004 році, по друге, за рахунок збільшення фонду оплати праці працівників.

Основі фонди підприємства складаються з приміщення будівлі, в якій знаходиться офіси, склади та магазини підприємства, з автомобіля та прилавків.

Станом на 01.01.2005 року приміщення становить 66,7% вартості основних фондів підприємства, автомобіль – 17,34, прилавки – 15,88.

Протягом 2-х років вартість основних фондів збільшилася на 35,5 тис.грн, тобто в 2,35 рази, в тому числі вартість приміщення збільшилося на 21,1 тис.грн, тобто в 2,05 рази, вартість автомобіля – на 10,7 тис.грн, вартість прилавків - на 3,7 тис.грн, тобто в 1,61 раз. Говорячи про забезпечення майном, то з даних розрахунків видно, що підприємство не є забезпеченим необхідними основними фондами. Так, забезпечення в торгівельних площах, складах та офісах складало тільки 62,9%, відповідним автомобілем для переведення комплектуючих – 42%, прилавками – 69%.

В 2002 році стан власного оборотного капіталу підприємства був незадовільним, але значні прибутки збільшили його частку на 0,89. Це заслуговує позитивної оцінки, хоча підприємству варто задуматися над розширенням власного оборотного капіталу.

Щодо коефіцієнта забезпеченості матеріальними оборотними фондами власними джерелами фінансування, то тут ми бачимо практично аналогічну ситуацію, як і з попереднім показником. Формування оборотного фонду за рахунок залучених зовні коштів та стрімкий ріст його частки за рахунок власних прибутків.

Проаналізувавши виробничі потужності підприємство можна зробити висновок, що підприємство при залученні даних ресурсів працює на свою максимальну потужність. Тобто для збільшення прибутків необхідно провести розширення оснвоних фондів.

На початок 2003 року фінансові ресурси підприємства були сформовані за рахунок зовнішнього фінансування – тобто залученого капіталу. Співвідношення власного капіталу і залученого на даний період становило: 14,8% до 85,2%. Проте вже на початок 2004 року дане співвідношення змінилося на рахунок власних джерел фінансування. Так залучений капіталу становив всього 34,2%, що відповідає нормам. На початок 2005 року власні джерел все-ще перевищували залучені, проте їх співвідношення стало майже однаковим 51,6 % та 48,3 %.

операційні витрати складали в 2002 році 58,9% сукупних витрат підприємства, в 2003 році – 33,2%, а в 2004 – 59,1%. Інвестиційні витрати в 2002 році складали 24,1%, в 2003 – 10,3%, в 2004 – 33,6. Слід зазначити, що темп зростання інвестиційних витрат є вищим, аніж темп зростання операційних. Це говорить про те, що оскільки підприємство займається своєю діяльністю всього 4 роки, то йому просто необхідно придбавати основні фонди для свого розвитку, для розширення виробництва.

Аналізуючи обсяги реалізації товарів, то виявлено закономірність - збільшення виторгу перед новорічними святами, та значне зменшення в перших місяцях року.

Випереджаючий ріст витрат над доходами визначив отримання в якості фінансового результату прибуток, але якщо і далі підприємство не зменшить своїх витрат, фінансовий стан підприємства буде погіршуватися.

Тому якщо підприємство не змінить своєї політики щодо витрат – то вже в 2009 році, розрахувавши «формулу росту доходу підприємства» ми отримаємо збитки.

Проте дослідження потенціалу показало, що фінансовий, маркетинговий та виробничий потенціал підприємства є у відмінному стані, а збільшення витрат є тимчасовим явищем, оскільки дане збільшення відмічене не в постійних витратах. Тому мною було запропоновано і розраховано ефективність розширення капіталу підприємства, шляхом відкриття нової торгівельної точки або відкриття мереж комп’ютерних клубів. Дослідження показало, що термін окупності даного проекту - всього півроку. Крім того підприємству нема необхідності залучати зовнішні інвестиції в даний проект, оскільки зменшивши витрати, і отримуючи ці ж самі доходи підприємство може без значних втрат вилучити кошти з обігу.

Отже, написавши дану роботу мною було виконано всі завдання поставлені на початку написання даної роботи, дані дослідження і розрахунки можуть бути використаними на підприємстві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення