Курсова робота «Цінова політика підприємства на зовнішньому ринку», 2006 рік

З предмету ЗЕД · додано 20.04.2009 19:13 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Суть цінової політики підприємства на зовнішньому ринку 4 1.1. Сучасна цінова стратегія фірми 4 1.2. Методика розрахунків ціни зовнішньоторговельних контрактів 8 Розділ 2. Аналіз цінової політики ВАТ «Стірол» при виході на ринок Росії 13 2.1. Характеристика ВАТ «Стірол» 13 2.2. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ «Стірол» 14 2.3. Аналіз цінової політики експортних операцій на ВАТ «Стірол» при виході на ринок Росії 16 Розділ 3. Проблеми цінової політики українських підприємств при виході на ринок Росії 22 Висновок 29 Список використаної літератури 31

Висновок

Таким слід зазначити, що сьогодні основним підходом до встановлення зовнішньоторговельних цін є маржинальний підхід, оскільки у витратах неухильно знижується частка прямих витрат на робочу силу і зростає частка накладних витрат, особливо реклами і послуг, що супроводжують продаж.

Розраховуючи зовнішньоторговельні ціни необхідно мати на увазі, що, по-перше, світовий ринок має досить складну олігополістичну структуру з широким спектром окремих автономно функціонуючих субринків, які мають "власну структуру цін і специфічні особливості попиту і пропозиції.

По-друге, з поглибленням поділу праці знизилося значення масового виробництва товарів великих обсягів. На зміну останньому прийшло серійне виробництво продукції невеликих партій, які розраховані на конкретних споживачів і які задовольняють певні запити і замовлення. Уніфікація товарної пропозиції, скорочення життєвого циклу товарів, прискорення змін товарної пропозиції (фундаментальні, функціональні, пристосувальні) змінили строки реалізації конкретної цінової стратегії фірми.

По-третє, цінові коливання та масштаби відхилень цін пропозицій від середньозважених цін світового ринку свідчать про чітко сформовану тенденцію до поділу ринків на "еластичні і "нееластичні" стосовно спіралі "ціни - попит - пропозиція

Серед великого розмаїття сучасних стратегій і методів цінової роботи на зовнішньому ринку можна виділити такі:

1) установлення цін а товар при виході на новий ринок;

2) установлення цін на товар при введенні нового товару на ринок;

3) установлення цін на товар із погляду захисту позицій;

4) установлення цін на товар з урахуванням послідовного проходження сегментами ринку;

5) установлення цін на товар з урахуванням задовільного відшкодування витрат;

6) установлення цін на товар з урахуванням стимулювання комплексного продажу;

Розглянувши теоретичні основи організації цінової політики при експортних операцій і застосовувані на ВАТ «Концерн «Стірол» засоби їх здійснення був розроблений комплекс заходів щодо поліпшення організації і підвищенню ефективності експортних операцій.

Розглянемо основні з них:

- підвищення конкурентноздатності товарів, вироблених на ВАТ «Концерн «Стірол» і планованих на експорт; тому що конкуренція на світовому ринку більш тверда і споживачі пред'являють до товарів більш високі вимоги;

- диверсифікованість виробництва з метою виведення на зовнішні ринки нових видів продукції;

- поліпшення й оптимізація процесу пошуку контрагентів і встановлення контактів з ними;

- залучення контрагентів для відносин на довгостроковій основі;

- використання найбільш вигідної для експортера форми розрахунків – акредитива, при якій експортер має гарантію оплати товару;

- застосування базисних умов постачання, мінімізуючих витрати експортера на транспортування товару;

- використання ефективних систем контролю якості з метою недопущення відмовлення покупця від чи товару зниження ціни;

- здійснення постачань вчасно з метою забезпечення зобов'язань по виконанню контракту;

- розробка і реалізація комплексу маркетингу при експорті кожного виду продукції і при виході на новий ринок;

- зменшення витрат виробництва з метою зменшення собівартості товару;

- проведення гнучкої цінової політики, тому що при експорті товарів підприємство змушене орієнтуватися не тільки на свої витрати виробництва, але і на світові ціни;

В цілому здійснення цінової політики при експортних операцій ВАТ «Концерн «Стірол» є ефективним і прибутковим, але деяких недоліків в організації неї можна уникнути за допомогою приведеного комплексу заходів щодо поліпшення організації і підвищенню ефективності цінової політики при експортних операцій.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення