Курсова робота «Сутність, основні види і роль суспільно-економічного розвитку в суспільстві», 2006 рік

З предмету Економіка · додано 20.04.2009 18:34 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Особливості економічної та соціальної сфер суспільства 4 2. Суспільний лад і його склад 5 3. Види економічної поведінки суспільства 16 4. Напрямки еволюції суспільно-економічних систем 22 Висновок 26 Список використаної літератури 28

Висновок

Цінності народу, сформовані під впливом національної ментальності, визначають форму політичного правління, а остання, у свою чергу, —тип економічної системи.

За ступенем значущості, що приписується особою самій собі, іншим особам або суспільству загалом, виділяють такі види цінностей: індивідуалістсько-конкуренційні, групово-кооперативні, егалітарно-колективістські.

Індивідуалістсько-конкуренційні цінності вимагають політичного правління типу противаги, а останнє визначає тип економічної системи — вільне підприємництво. Основними ознаками економічних систем вільного підприємництва в економічній сфері є максимізація прибутку в умовах приватної власності і вільного ринку з обмеженням економічної ролі уряду для забезпечення ефективного виробництва.

Економічні системи вільного підприємництва є високоефективними, коли населення країни зростає повільно, даючи змогу поступово і без обмежень нагромаджувати капітал, нарощувати промислове виробництво, відбувається міграція населення з сільського господарства у промисловість, підвищується продуктивність праці у промисловості, а через запровадження нових технологій — і в сільському господарстві; коли країна в економічному розвитку досягає стадії масового споживання, на якій найвищим пріоритетом є задоволення індивідуальних потреб споживача.

Особливістю усіх соціалістичних економічних систем є активний захист інтересів трудящих (аж до втрати мотивації до праці) та обмеження великої приватної власності шляхом прямого втручання соціалістичного уряду у процес розподілу.

Проблеми й конфлікти у цих системах виникають між ідеологічно бажаним та економічно ефективним, між соціалістичними цілями й капіталістичними критеріями ефективності, між урядовим диктатом та робітничим самоуправлінням.

Основу структури "комуністичної' економічної системи становили суто політичні міркування, які вимагали зміни відносин власності (так званого "усуспільнення" власності, а насправді її одержавлення) і створення матеріально-технічної бази комунізму.

Головні наслідки спроби побудови комуністичної моделі в СРСР виявились у відчуженні членів суспільства від власності на засоби виробництва, робітника — від створеного ним продукту та від влади.

Основу української ментальності становлять групово-кооперативні цінності, які беруть свій початок, очевидно, від християнства. Українець завжди почував себе частинкою громади і не протиставляв себе їй, оскільки негативним вважалося демонструвати свої переваги над іншими. Такі цінності визначають і форму політичного правління (колегіальне), і характер економічної системи (узгоджене вільне підприємництво).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?