Курсова робота «Роль економічних інтересів в структурній перебудові економіки України», 2007 рік

З предмету Економіка · додано 20.04.2009 18:24 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Структурна перебудова економіки України та її державне регулювання 1.1. Необхідність структурної перебудови згідно економічних інтересів 4 1.2. Структура та структурні зрушення в розвитку економіки 7 1.3. Державне регулювання структурних зрушень в економіці 13 Розділ ІІ. Шляхи поліпшення структури економіки України на основі пріоритетних економічних напрямів 18 2.1. Удосконалення регіональної структури економіки згідно з економічними інтересами 18 2.2. Економічні пріоритети Програми діяльності уряду України 20 Висновок 28 Список використаної літератури 30 Додатки 31

Висновок

Ефективність структури економіки значною мірою визначається характером розвитку її виробничої сфери, і зокрема промисловості. У промисловому комплексі України переважна частка припадає на базові галузі. Порівняння цієї структури з аналогічною структурою високорозвинених країн показує, що питома вага базових галузей в промисловості України є вдвічі більшою. Це дає підставу зробити висновок про занадто високу енерго- та матеріаломісткість вітчизняної промислової продукції. Крім того, порівняння структури світових цін на паливо, електроенергію та матеріали зі структурою цін на високотехнологічну продукцію показує, що остання має значно більшу додану вартість на одиницю витрат праці. Отже, орієнтація на розвиток базових галузей промисловості посилює неефективність структури економіки.

Структура економіки постійно змінюється, а успішний розвиток великою мірою залежить від темпів структурних зрушень і їх пристосування до вимог ринкової економіки. Регулювання структурних зрушень у кожній державі здійснюється за допомогою так званої структурної політики.

Держава може здійснювати структурну політику за допомогою методів прямого та непрямого регулювання. До методів прямого регулювання належать: надання фінансової допомоги у вигляді інвестиційних надбавок, субсидій, дотацій, позичок на розвиток окремих галузей, виробництв, регіонів; використання системи державних замовлень і закупівель; методи індикативного планування тощо.

Традиційний інструментарій державного регулювання в межах структурної політики в кожній країні доповнюється специфічними засобами та пріоритетами відповідно до економічної ситуації та цілей соціально-економічного розвитку.

Поряд із визначенням пріоритетних напрямів розвитку економіки держава розробляє та реалізує комплекс заходів у межах активної структурної політики, який включає :

- заходи для стимулювання переливання капіталу в пріоритетні галузі;

- заходи для стимулювання розвитку галузей, які прискорюють запровадження досягнень НТП;

- заходи, спрямовані на захист та надання фінансової допомоги галузям, які перебувають у стані занепаду і погребують докорінної реконструкції виробничого апарату;

- заходи для згортання частини виробництв у депресивних галузях;

- розв'язання завдань, пов'язаних із концентрацією капіталу в капіталомістких напрямах структурної перебудови.

Світовий досвід свідчить, що структурна політика, спрямована на врятування будь-якою ціною кризових галузей та виробництв, хоч і послаблює гостроту соціальних проблем, але не сприяє підвищенню ефективності цих галузей. Тому нині більшість країн орієнтується на прогресивні галузі, які забезпечують досягнення найліпших результатів за рахунок структурного ефекту.

У Державній програмі «Україна-2010» зазначено, що метою регіональної політики повинно стати забезпечення економічних правових та організаційних умов для проведення муніципальної та адміністративної реформ, оптимізації виробничої структури регіонів, усунення диспропорцій між їхнім соціальним та виробничим розвитком, поліпшення екологічних умов проживання людей, вирівнювання рівнів економічного розвитку регіонів.

Головні напрями регіональної політики передбачають, насамперед, створення ефективних регіональних структур економіки. Основний наголос у «Програмі» зроблено на структурну перебудову старих промислових центрів, заохочення розвитку регіонів з експортними та імпорто-замінними потенціалами. Структурна перебудова дасть змогу поступово усунути диспропорції між регіонами, стабілізувати виробництво, особливо сільськогосподарське, забезпечити єдині соціальні стандарти для населення.

Таким чином Уряд у структурній перебудові економіки України повинен приділяти увагу ролі економічних інтересів, адже саме завдяки урахуванню та впровадженню пріоритетних напрямків розвитку можна досягти найефективнішого розвитку економіки країни.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?