Курсова робота «Монополістичний ринок праці», 2006 рік

З предмету Економіка · додано 20.04.2009 18:18 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 2 1. Особливості функціонування ринку праці в умовах монополії. 3 1.1. Причини виникнення, форми і наслідки монополії. 3 1.2. Особливості формування попиту і пропозиції на ринку влади 9 1.3. Монопольна влада, роль профспілок на ринку праці. 15 2. Реалізація монопольної влади та антимонопольна програма. 18 2.1. Тоталітарна економічна система, наслідки. 19 2.2. Монополія США та антимонопольні заходи. 20 2.3. Реалізація програм подолання монополії. 21 Висновки 27 Список використаної літератури 30

Висновок

В роботі розглянуто особливості функціонування ринку праці в умовах монополії, розглянуто причини виникнення монополій. Встановлено, що монополія – це підприємство або група підприємств, що випускає значну частину продукції даної галузі, або декількох галузей і може диктувати ринку ціни.

Серед причин, що зумовлюють існування монополій, найвагомішими є наступні:

- володіння основними видами сировини.

- патентні права

- авторські права і товарні знаки.

Що ж до наслідків впливу монополії, то досвід показує, що за певних умов монополія (включаючи державну) може стати важливим доповненням до конкуренції, як у свою чергу конкуренція може доповнювати монополію. Проте, здебільшого наслідки впливу монополій на економіку держави є негативними, тому держава постійно працює над вдосконаленням антимонопольного законодавства та впровадженням заходів щодо недопущення недобросовісної конкуренції.

Ринкова влада має дві форми прояву: монополія та монопсонія. Ці поняття обидва протилежні досконалій конкуренції. Основна проблема фірм–монополістів і монопсоністів — використання своєї ринкової влади якомога ефективніше, тобто з урахуванням характеристик ринкового попиту, витрат виробництва визначення оптимальних об'ємів випуску, якості продукції і ціни.

Важливу роль на ринку праці мають і профспілки. На відміну від трудових договорів сторонами колективних договорів є тільки профспілки та роботодавці.

В другому розділі роботи розглянуто питання реалізації монопольної влади та антимонопольна програма. Встановлено, що основні риси централізовано – планової економіки:

 Жорстка централізація в розподілі ресурсів та результатів діяльності. Якщо в умовах ринку ресурси між різними сферами діяльності розподіляються головним чином через ринковий механізм взаємозв’язків виробників та споживачів, який утворюють попит, пропозиція, ціна, то в командній системі цю роль на себе бере держава. Також відбувається і з кінцевими товарами.

– Державна власність. Оскільки держава є власником більшої частини суспільного багатства, вона має можливість реально розпоряджатися ним згідно зі своїми цілями. Державна власність вважалася загальнонародною, що призводило до гіпертрофованого централізму в управлінні економікою з боку держави. Це зумовлювало розмежування інтересів у суспільстві, підрив матеріальної заінтересованості, утворення адекватного апарату управління, його всевладдя і згортання демократії.

Розглянуто проблеми монополізму в США, та встановлено, що величина ринкової частки фірми, яку слід розглядати як критерій монополізації, в США законом не встановлена, проте в судовій практиці з 1945 р. монополізацією ринку товару чи послуги вважається ринкова частка, яка дорівнює або перевищує 60%

Підводячи результати, можна охарактеризувати антимонопольне законодавство й антимонопольну політику України як необхідні атрибути структурних перетворень у всіх сферах економіки країни. На даному етапі проблема монополізації і несумлінної конкуренції перестає бути чисто економічної вона все більше дістає політичного і суспільного забарвлення. Тому надзвичайно необхідно, щоб населення України усвідомило всю згубність і всі негативні наслідки монополії. Безперечно, у деяких випадках (але лише в малій дещиці від їхньої загальної кількості) існування монополії є виправданим і необхідним, але за цими процесами повинний здійснюватися жорсткий контроль із боку держави по недопущенню зловживання своїм монопольним положенням.

Вирішальну роль у створенні на ринку сприятливого конкурентного середовища грають антимонопольне законодавство і діяльність антимонопольних органів, правильне поводження яких сприяє стабілізації всієї економіки в цілому.

Антимонопольна служба України ще дуже молода, але вже зроблені її перші кроки до нормалізації ситуації за даними проблемам. Їй ще багато потрібно зробити рішучих дій, та ці дії повинні здійснюватися одночасно з удосконаленням антимонопольного законодавства України. У даному напрямку потрібно звернути особливу увагу на більш ніж віковий досвід антимонопольного законодавства США і на антимонопольну практику інших розвитих країн.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали