Курсова робота «Економічні основи виникнення монополій та їх форми», 2007 рік

З предмету Економіка · додано 20.04.2009 18:10 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 І. Теоретичні основи виникнення монополій 5 1.1. Причини виникнення монополій 5 1.2. Форми та типи монополій 7 ІІ. Антимонопольне законодавство зарубіжних країн 10 2.1. Антитрестовське законодавство США 10 2.2. Антимонопольне законодавство ЕС 13 ІІІ. Аналіз рівня монополії України та боротьби з нею 17 Висновок 24 Список використаної літератури 28 Додатки 30

Висновок

Узагальнюючи механізми проведення антимонопольної політики в розвинутих країнах, слід зазначити, що норми законодавства США та Великобританії мають попереджувальний характер, при визначенні монополій головну роль відіграє не розмір підприємства, а його спроможність контролювати ринок і обмежувати конкуренцію. Антимонопольне законодавство країн Західної Європи спрямоване на підвищення конкурентоспроможності підприємств на світовому ринку та пріоритетний захист інтересів споживачів. Це підтверджує антимонопольне законодавство Франції, що передбачає здійснення діяльності щодо підтримки та заохочення розвитку підприємств до рівня, який відповідає вимогам міжнародної конкуренції.

В Україні конкуренцію регулюють Закони України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про захист економічної конкуренції1", "Про природні монополії". Контроль за їх виконанням та дотриманням здійснює антимонопольний комітет України. Державний контроль щодо конкуренції здійснюється за такими напрямками: виявлення та припинення зловживань монопольним становищем; виявлення і припинення антиконкурентних узгоджених дій; виявлення і припинення дискримінації суб'єктів господарювання органами державної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та контролю; виявлення і припинення недобросовісної конкуренції; додержання вимог антимонопольного законодавства у процесі перетворення державної власності; контроль за економічною концентрацією; додержання антимонопольних вимог у процесі антимонопольного регулювання та прийняття рішень органами державної та місцевої влади, адміністративно-господарського управління та контролю.

Незважаючи на те, що антимонопольну законодавчу базу в Україні сформовано, економічна криза в країні не дає змоги в повному обсязі її застосовувати на практиці. Багато проблем при використанні антимонопольного законодавства в Україні зумовлено тим, що воно є дуже молодим. Початковий етап упровадження економічних законів характеризується стихійністю. В сучасних умовах це явище в нашій країні поглиблюється недостатнім розумінням та усвідомленням економічних законів, а також фактами їх свідомого використання суб'єктами для одержання економічних вигод шляхом зловживання монопольним становищем.

Слід зазначити, що саме щодо конкуренції правову базу за останні роки було суттєво реформовано, у результаті чого були ухвалені важливі нормативні акти, що впровадили основні положення конкурентного законодавства Європейського союзу. Всі ці законодавчі документи спрямовані на боротьбу з монополізмом.

Демонополізація економіки України - це комплексний процес подолання і ліквідації негативних соціально-економічних наслідків економічного і організаційного монополізму та обмеження діяльності інституційних утворень - носіїв монопольної влади. Основою такого процесу є проведення антимонопольної політики та реалізація системи дій, спрямованих на формування конкурентного середовища.

Нині, коли конкуренція в Україні стає реальністю, головним завданням антимонопольного законодавства має бути не лише усунення монополізму, а й створення високоефективного конкурентного середовища. При цьому доцільно застосовувати широкий спектр заходів для боротьби з монополіями, який пропонує світова практика. Сучасне конкуренте середовище розвинутих країн є надзвичайно динамічним і різко відрізняється від вітчизняного, тому при використанні зарубіжного досвіду слід враховувати національні особливості.

Для створення високоефективного конкурентного середовища потрібно дослідити такі напрямки діяльності: реорганізацію адміністративної системи управління, що генерує монопольні відносини; розділення та роздрібнення виробників-монополістів; розвиток малого та середнього бізнесу та створення сектору малого бізнесу; створення і розробку, впровадження таких організаційних, правових механізмів для попереднього виявлення монополістичних тенденцій.

Слід застосовувати антимонопольні засоби, враховуючи особливості різних галузей чи окремих ринків. Вважаємо, що з метою запобігання корупції в Україні необхідно створити незалежні органи контролю за використанням законодавства про конкуренцію.

Проаналізувавши практику антимонопольної діяльності в таких розвинутих країнах, як США та Великобританія, можна вказати, що застосування їх досвіду не перешкоджатиме розвитку конкуренції в Україні, а сприятиме її стимулюванню. Так, використовуючи досвід зарубіжних держав, потрібно враховувати специфіку соціально-економічного розвитку нашої країни, вибирати найбільш доцільні у даний період форми та методи організації відносин, які виникають при формуванні та розвитку конкуренції. Практика підтверджує необхідність оптимального співвідношення різних за формою власності та розмірами підприємств у єдиному економічному просторі, а тому в процесі антимонопольного регулювання потрібно враховувати доцільність організаційних перетворень та запобігати монополізації економіки.

Зарубіжний досвід дає змогу зробити такі висновки: формування конкурентного середовища потребує державного регулювання, яке б заохочувало розвиток малих обсягів інвестицій; ефективна ринкова економіка неможлива без втручання держави, що запобігає "дикому лібералізму"; антимонопольне законодавство може бути дієвим лише за умови забезпечення жорсткого державного контролю за його виконанням.

Не викликає сумніву той факт, що створення конкурентного середовища не має бути стихійним процесом і повинно бути забезпечене шляхом проведення послідовних реформ, спрямованих на створення ринкового механізму господарювання. Незважаючи на це, питання регламентації цього процесу та визначення переліку пріоритетних заходів досі потребують дослідження з боку науковців.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали