Реферат «Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 20.04.2009 17:28 · від kseniya_www · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. 1 Аналіз останніх досліджень і публікацій в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор 1 Виділення не вирішених раніше частини загальної проблеми, котрим присвячується стаття 2 Формулювання цілей статті 2 Виклад основного матеріалу дослідження з повними обґрунтуваннями отриманих наукових результатів 2 Висновки з даного дослідження 10 Перспективи подальшого розвитку у даному напрямі 10 Список використаної літератури: 13

Висновок

Управління інвестиційною діяльністю заклечається в розробці ефективної інвестиційної політики та пошуку джерел фінансування інвестиційної діяльності. За вирішення даних завдань відповідає інвестиційний відділ, який займається плануванням інвестицій, їх організацією та контролем.

Розв’язання проблеми фінансового забезпечення інвестиційної діяльності на промислових підприємствах закономірно пов’язане з визначенням та обґрунтуванням існуючих можливостей мобілізації капіталу.

На визначальні позиції у фінансовому забезпеченні інвестиційної діяльності повинно виходити банківське кредитування, яке поряд з власними коштами підприємств є основним джерелом фінансування інвестиційної діяльності з коротким терміном мобілізації капіталу. Як альтернативний напрямок інвестування розглядається лізинг.

На останньому етапі проведення інвестицій необхідно проводити контроль за ефективністю інвестиційного проекту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення