Курсова робота «Оцінка показників фінансової звітності», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 20.04.2009 17:24 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи оцінки фінансової звітності 5 1.1. Склад, структура та порядок формування фінансової звітності 5 1.2. Зміст та методика проведення аналізу фінансової звітності підприємства 13 Розділ 2. Оцінка показників фінансової звітності пп «казка» за 2004-2006 рр 22 2.1. Аналіз фінансової звітності підприємства 22 2.2. Експрес-аналіз показників фінансової звітності 29 Розділ 3. Вдосконалення показників фінансової звітності підприємства 35 Висновок 40 Список використаної літератури 43 Додатки 45

Висновок

Дана курсова робота присвячена аналізу показників фінансової звітності ПП «Казка». Основним видом діяльності даного підприємства є роздрібна торгівля.

Аналіз показників фінансової звітності було проведено за наступною методикою:

- було вивчено баланс підприємства, проведено його горизонтальний та вертикальний аналіз;

- досліджено звіт про фінансові результати підприємства, динаміку зміни доходів та витрат;

- проведено експрес-аналіз діяльності підприємства.

Активи підприємства протягом всієї діяльності підприємства мали здатність до збільшення. Це було пов'язано із постійним накопиченням капіталу за рахунок отриманих прибутків. Проте із збільшенням вартості основних засобів в 2006 році, темп приросту активів підприємства зменшився. Це відбувається за рахунок поступового зменшення вартості основних фондів за рахунок їх перенесення до собівартості шляхом амортизаційних відрахувань. Отже, в 2006 році темп приросту активів склав -0,19%, хоча попереднього року даний показник становив 2,12%.

Аналіз темпу приросту власного капіталу свідчить про його стрімке збільшення в 2006 році (темп приросту склав 39,56%). Виручка від реалізації також має зростаючу тенденцію. Темп приросту даного показника в 2006 році склав 11,56%.

Аналіз фінансових результатів ПП «Казка» показав, що прибуток підприємства з кожним роком збільшується. Так за досліджуваний період він збільшився на 23,1 тис.грн., в т.ч. за останній рік на 13,3 тис.грн. і в 2006 році склав 138,7 тис.грн.

Прибуток підприємства є тільки від операційної діяльності. Дохід отриманий від реалізації продукції за досліджуваний період також збільшився на 113,3 тис.грн., в т.ч. за останній рік на 79,9 тис.грн. Підприємство також тримало 30,2 тис.грн доходу від орендованих приміщень. Таким чином валові доходи підприємства збільшилися на 124,6 тис.грн за досліджуваний період і на 96,8 тис.грн за останній рік.

Саме тому станом на початок 2007 року коефіцієнт абсолютної ліквідності склав 0,06, коефіцієнт миттєвої ліквідності -0,10. Коефіцієнт загальної ліквідності на початок 2007 року склав 0,29. Це є заниженим показником, тому підприємству потрібно використовувати вільні кошти в першу чергу для погашення заборгованості, а тільки після цього на розвиток.

Як свідчать дані частка власного капіталу, яка виражається в коефіцієнті фінансової незалежності має тенденції до збільшення. Так за період з 2004 по 2006 рік даний показник збільшився на 0,3. Як на початок 2004 року так і на початок 2007 року основний капітал сформований за рахунок власних та залучених джерел. Зменшення коефіцієнта модернізації на 0,8 свідчить про незначне зменшення вивільнення коштів, іммобілізованих в основні фонди.

Частка власного оборотного капіталу в загальній його сумі з кожним роком збільшується. Ми бачимо, що в 2004-2006 році цей показник був значно нижчим рекомендованого коефіцієнта (0,5) але поступове його зростання заслуговує позитивної оцінки.

Аналіз забезпечення матеріальних оборотних коштів власним капіталом показав, що матеріальні оборотні фонди не забезпечені власними джерелами фінансування. Хоча даний коефіцієнт протягом 3-х років зріс на 36,6, на початок 2007 року він становив - 3,63. Це означає, що підприємство відчуває нестачу товарів для здійснення нормального реалізації.

Оборотність активів ПП «Казка» протягом досліджуваного періоду є досить низькою. В 2004 році даний показник становив 0,22, в 2005 -0,23 - році трішки покращився, і в 2006 році - 0,27. Низька оборотність активів говорить про низьку виручку від реалізації та велику кількість товарних запасів.

Оборотність товарів підприємства є дуже низькою і потребує негайного покращення через збільшення виручки від реалізації.

Середній термін оплати кредиторської заборгованості за 3 роки значно покращився. Якщо в 2004 році він становив 14 996 днів, то в 2006 році - 1851 днів. Проте даний показник є досить низьким, тому підприємство фактично є залежним від кредиторів.

В цілому рентабельність всіх показників є низькою. Рентабельність активів та власного капіталу є практично однаковою (6%). Рентабельність продукції складає 26%, що відповідає рекомендованому рівневі.

Розробляючи стратегію підприємства по покращенню показників фінансової звітності запропоновано наступне:

1. проаналізувати систему оподаткування та визначити доцільність переходу на єдиний податок;

2. вдосконалити організаційну структуру підприємства: додати в штат працівників маркетолога, який займатиметься вивченням ринку та слабких сторін конкурентів;

3. запровадити матеріальну мотивацію працівників підприємства;

Застосувавши всі перелічені вище рекомендації та залучивши додатково кредит в розмірі 60 тис.грн, підприємство зможе за його рахунок отримати додатково 50 тис. грн. доходу в 2008-2010 роках. Хоча в 2007 році підприємство недоотримає 60 тис.грн, воно буде прибутковим, і отримає чистого прибутку 98,7 тис.грн. За рахунок даних коштів ПП «Казка» матиме змогу погасити кредит. Проте вже в 2008 році прибуток підприємства становитиме 232,51 тис.грн., що буде на 50 тис.грн більше ніж планові показники без інвестиційних нововведень. На початок 2010 року підприємство планує отримувати близько 300 тис.грн чистого прибутку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення