Курсова робота «Оборотні засоби та їх структура», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 20.04.2009 17:16 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Зміст оборотних засобів та їх матеріально-речова структура 5 2. Особливості оборотних засобів у сільському господарстві 9 3. Показники використання оборотних засобів. 19 4. Шляхи прискорення оборотності оборотних засобів. 21 Висновок 27 Список використаної літератури 30 Додатки 31

Висновок

Для нормального функціонування кожного підприємства необхідні оборотні кошти, що представляють собою грошові кошти, використовувані підприємством для придбання оборотних фондів і фондів обігу.

Оборотні фонди, тобто матеріальні ресурси на відміну від основних фондів використовуються в одному виробничому циклі, і їх вартість переноситься на продукт відразу і повністю.

Раціональне й ощадливе використання оборотних фондів - першочергова задача підприємств, тому що матеріальні витрати складають 3/4 собівартості промислової продукції. Зниження матеріалоємності виробу досягається різними шляхами, серед яких головними є впровадження нової техніки, технології, удосконалювання організації виробництва і праці.

Основна риса сучасного перехідного періоду - недостача у підприємств оборотних коштів. Прискорення оборотності оборотних коштів, що виміряється коефіцієнтом оборотності і тривалістю одного оберту в днях, досягається різними заходами на стадіях створення виробничих запасів, незавершеного виробництва і на стадії обігу.

Головною метою управління активами підприємства, у тому числі й оборотними коштами, є максимізація прибутку на вкладений капітал при забезпеченні стійкої і достатньої платоспроможності підприємства. Причому, ці задачі у певній мірі протистоять один одному. Так, для підвищення рентабельності грошові кошти повинні бути вкладені в різні оборотні і необоротні активи, із свідомо більш низкою, ніж гроші, ліквідністю. А для забезпечення стійкої платоспроможності в підприємства постійно повинна знаходитися на рахунку деяка сума коштів фактично вилучених з обігу для поточних платежів.

Важливою задачею в керуванні оборотними коштами є забезпечення оптимального співвідношення між платоспроможністю і рентабельністю шляхом підтримки відповідних розмірів і структури оборотних активів.

Слід також зазначити, що підприємство повинне підтримувати оптимальне співвідношення власних і позикових оборотних коштів, тому що від цього прямо залежить його фінансова стабільність і незалежність, можливість одержання нових кредитів.

У сучасних умовах украй важливо правильно визначати потреба в оборотних коштах. Оборотні кошти підприємства повинні бути розподілені по всіх стадіях кругообігу у відповідній формі й у мінімальному, але достатньому обсязі. Наднормативні запаси відволікають з обігу грошові кошти, свідчать про недоліки матеріально-технічного забезпечення, неритмічності процесів виробництва і реалізації продукції. Усе це приводить до омертвіння ресурсів, їхньому неефективному використанню.

Як відомо, критерієм ефективності керування оборотними коштами служить фактор часу. Чим довше оборотні кошти перебувають в одній і тій же формі (грошовій або товарній), тим за інших рівних умов нижче ефективність їхнього використання, і навпаки.

Оборотні кошти підприємства були сформовані за рахунок власних джерел фінансування.

Аналіз ділової активності показав, що оборотність даного підприємства є досить низькою, це пояснюється значною кількістю запасів підприємства.

Кількість надоєного молока за досліджуваний період також зменшилася, причому темпи зменшення надоїв є більшими за темпи зменшення поголів'я корів. Отже, середній надій молока 1 корови за останній рік значно погіршився.

Темпи зменшення реалізованого молока також значно вищий темпу виробництва, що свідчить про неефективність збутової політики.

Продуктивність корів покращилася на 4 телят на 100 корів. Темп приросту даного показника склав 14.81% за 2 роки. Собівартість реалізованого молока складає в 2006 році 389,9 тис.грн, що на 22,40 менше даного показника а 2005 році та на 40,10 більше показника 2004 року.

Для покращення ефективності використання джерел коштів, необхідно розробити систему менеджменту на підприємстві, що забезпечила б найбільш ефективне вкладення коштів а також збагатити раціон худоби, що збільшить надої і ефективність використання оборотних засобів підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення