Курсова робота «Аналіз нематеріальних активів», 2008 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 20.04.2009 17:14 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 І. Теоретичні аспекти нематеріальних активів 4 1.1. Сутність та види нематеріальних активів 4 1.2. Оцінка та амортизація нематеріальних активів 6 1.3. Оцінка ефективності використання 11 Іі. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів ват «київський ювелірний завод» 14 2.1. Аналіз виробничо-господарської діяльності ВАТ «Київський ювелірний завод» 14 2.2. Аналіз наявності нематеріальних активів ВАТ «Київський ювелірний завод» 17 2.3. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів ВАТ «Київський ювелірний завод» 18 Ііі. Основні напрямки підвищення ефективності використання нематеріальних активів ват «київський ювелірний завод» 24 Висновки 27 Список використаних джерел 29 Додаток а 33 Додаток б 36 Додаток в 38 Додаток г 41 Додаток д 43 Додаток е 46 Додаток ж 48

Висновок

В умовах переходу до ринкового середовища на підприємствах України значення нематеріальних активів стрімко зростає. Це пояснюється різними факторами: для приватизованих підприємств управлінню нематеріальними активами не приділялося значної уваги, проте їх вага в формуванні бізнесу значно перевищує їх вагу в фактичних облікових документах. Що стосується підприємств, які намагаються працювати в умовах міжнародної конкурентції, то розкручування торгових марок, брендів, вивід на ринок нової продукції потребує дуже уважного підходу до формування та управління нематеріальними активами, оскільки не створивши відповідних прав на нематеріальні активи, можна втратити і унікальність технологій, і сам бізнес.

Підсумовуючи дослідження проведені в даному розділі, дамо визначення нематеріальним активам: це активи, виражені не в грошовій формі, за винятком грошових коштів та заборгованості. Основною характеристикою нематеріальних активів є те, що незважаючи на їх не уречевлену форму, їх потенціал для підприємства може бути дуже великим.

На підприємствах оцінка та аналіз нематеріальних активів проводиться згідно П(С)БО №8 "Нематеріальні активи", згідно якого придбані або створені нематеріальні активи зараховуються на баланс за первісною вартістю. Дана оцінка проводиться витратним методом. Він ґрунтується на тезі, що потенційний покупець не заплатить за об’єкт більшу ціну, ніж його можливі сукупні витрати на відновлення об’єкта в поточному стані та в діючих цінах, що забезпечуватиме його власникові подібну корисність. Отримувана цим методом оцінка, як правило, не має відношення до реальної цінності оцінюваного активу (зрозуміло, йдеться тільки про НМА). Витратний підхід розглядається в літературі за оцінкою інтелектуальної власності як один з трьох можливих підходів. Вважається, що він може бути використаний тільки як доповнення до прибуткового методу (якщо не йдеться про оцінку для цілей бухгалтерського обліку). Прибутковий метод має різні методи нарахування, найпоширенішим з яких є метод капіталізації, або дисконтування.

Підприємство протягом 2005-2007 року не збільшувало вартості нематеріальних активів. А в 2008 році відбулося їх збільшення на 5 тис.грн. Аналіз ефективності нематеріальних активів свідчить що вони є морально застарілими і потребують оновлення.

За даними аналізу виявлено, що офіційний веб-сайт, через який здійснюються замовлення на ювелірні вироби, доцільно переоцінити доходним методом, оскільки через його «віртуальну» діяльність доходи підприємства суттєво збільшилися. Для проведення оцінки необхідно визначити ставку дисконта для сайта, врахувати супутні специфічні ризики, рівень інфляції та затрати на створення аналогічного проекту.

За даними дослідження встановлено, що плановий прибуток від діяльності сайту в 2009 році складає 357,85 тис.грн. Врахувавши ризики та інфляцію вартість сайту встановлено в розмірі 351,32 тис.грн. Проте питання оцінки нематеріальних активів за доходним методом не є нормативно-врегульованим, але в разі потреби визначення реальної вартості бізнесу дана переоцінка збільшить вартість капіталу 320,3 тис.грн. Аналіз зміни показників фінансового стану показав покращення по всіх показниках фінансового стану, що свідчить про зміцнення фінансових позицій підприємства на ринку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення