Курсова робота «Аналіз виробничої діяльності дп ат “київхліб” хлібокомбінат № 6», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 20.04.2009 17:11 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Загальна характеристика підприємства 4 1.1. Характер статусу 4 1.2. Напрями діяльності 6 1.3. Організація діяльності та управління 8 2. Аналіз ресурсного потенціалу. 12 2.1. Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами, оплата і продуктивність праці. 12 2.2. Аналіз необоротних активів та оборотних активів 15 3. Оцінка фінансових результатів та рентабельності. 20 3.1. Аналіз формування прибутку, доходів та витрат 20 3.2. Аналіз ефективності діяльності підприємства 21 4. Удосконалення діяльності підприємства в ринкових умовах. 26 4.1. Удосконалення використання основних фондів. 26 4.2. Напрями покращення використання оборотних активів. 32 4.3. Ефективне використання трудового потенціалу підприємства, резерви підвищення оплати праці і фактори зростання продуктивності. 34 4.4. Чинники зростання ефективності діяльності підприємства. 39 Висновки 41 Список використаних джерел 45 Додатки 49

Висновок

Аналіз виробничої діяльності підприємства показав, що основними напрямком діяльності підприємства є випічка хлібо-булочних та кондитерськи виробів.

Виробничі потужності по хлібобулочним виробам використовувались у 2007 році на 70,5% проти 78,4% у 2006 році, а саме:

Хлібобулочний цех 72 % проти 80,7 % у 2006 році

Булочний цех 65,5 % проти 64,6 % у 2006 році

Бараночні вироби 17,7 % проти 21,6 % у 2006 році

Аналіз трудового потенціалу показав, що фонд оплати праці у 2007 році збільшився проти 2006 року на 1054,7 тис. грн. або на 24,9%. Питома вага фонду основної заробітної плати (оплата за відрядними розцінками, тарифними ставками та посадовими окладами) в фонді оплати праці складає 50,8% (в 2006 році 50,3%), фонду додаткової заробітної плати – 38,7% ( в 2006 році – 42,8%), інших заохочувальних та компенсаційних виплат 10,5% (в 2006 році – 6,9%).

в звітному періоді в середньому одним працівником відпрацьовано більше на 1,9 дні або на 17 людино-годин.

Поряд з цим в звітному періоді має місце зменшення на 1,3 дні кількості вихідних днів.

Це пояснюється більш стабільною і ритмічною роботою цеху виробництва булочних виробів та цеху виробництва кондитерських і бараночних виробів.

В звітному періоді зменшились на 0,7 людино-днів відпустки, на 0,2 людино-дні неявки з дозволу адміністрації, на 1,0 людино-день відпустки з навчання.

Збільшились на 1,3 людино-дні втрати робочого часу з причин тимчасової непрацездатності, це пояснюється збільшенням захворюваності працюючих та зниженням імунітету населення.

Обсяг продукції в порівняних цінах в звітному році знизився на 12,0% проти минулого року. Продуктивність праці за 2007 рік склала 55383 грн., що на 13,7% або на 8763 грн. менше проти 2006 року.

Аналіз складу майна показав що основний капітал підприємства використовується не повною мірою.

За рахунок збільшення основних засобів у 2007 році величина основних засобів на одного працюючого зросла в 2,5 рази проти 2006 року.

Виробничі потужності у 2006 році використовувались на 78,4%, у 2007 році на 70,5%.

в цілому підприємство має високі показники оборотності ТМЦ, що свідчить з одного боку – про добре налагоджені взаємовідносини з постачальниками і споживачами в частині відвантаження матеріалів і готової продукції.

Аналіз фінансовий результатів показав, що що доход від реалізації продукції у 2007 році зменшився порівняно з 2006 роком на 5019,2 т.грн. Собівартість реалізованої продукції зменшилась на 5226,4 тис.грн., а валовий прибуток збільшився на 207,2 тис грн., але проти 2006 року зросли витрати. Такі негативні тенденції як зменшення реалізації продукції, збільшення витрат вплинули на отримання прибутку, який у 2007 році склав 454,6 тис.грн, що на 430,9 тис.грн. менший проти 2006 року.

При аналізі фінансово-господарської діяльності підприємства встановлено, що в 2007 р. в порівнянні з 2006 р. обсяг виробництва продукції зменшився в 8,3 рази або на 6288 тис.грн. Відповідно зменшився і обсяг реалізації продукції, відповідно, в 8,6 рази або на 6472,1 тис.грн.

В 2006 році хлібокомбінат одержав валовий прибуток в розмірі 5601,2 тис.грн., результат від реалізації в цьому періоді склав 41205,8 тис.грн. В 2007 році відповідно 5808,4 тис.грн. і 36186,6 тис.грн. Тобто спостерігається тенденція до зниження цих показників, але за рахунок збільшення реалізації продукції на експорт у 2007 році підприємство збільшило валовий прибуток.

Витрати на виробництво продукції в 2006 р. склали 35604,6 тис.грн., в 2007 р. 30378,2 тис.грн.

Розмір власного капіталу за період, що аналізується, збільшився на 15,4 тис.грн. в результаті збільшення фондів власних коштів. Розрахунки з кредиторами за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав, в 2007 році збільшилась на 1500,00 тис.грн., короткострокові зобов’язання зменшились на 169,3 тис.грн.

Власні обігові активи визначаються як різниця між обіговими засобами та кредиторською заборгованістю і показує, в якому розмірі обігові активи покриваються довгостроковими джерелами коштів. Питома вага власних обігових коштів в активах підприємства на 01.01.2008р. становить –14% (при нормативному значенні 30%). Це означає, що активи підприємства повністю фінансуються за рахунок позикового капіталу.

В структурі дебіторської заборгованості на 01.01.2008р. відбувається зменшення на 117,3 тис.грн.

Загальний обсяг кредиторської заборгованості зменшився на 411,4 тис.грн. При цьому аналіз змін в структурі даного виду заборгованості показав, що на 01.01.03р. зменшилась заборгованість за товари, роботи, послуги на 567,2 тис.грн., збільшилась кредиторська заборгованість з одержаних авансів – 66,9тис.грн.

На основі проведеного аналізу для підвищення ефективності роботи підприємства, а саме булочного цеху, запропоновані такі заходи:

Реконструкція булочного цеху, а саме заміна двох печей ФТЛ – 2 на сучасну тунельну піч та міні пекарню з двома ротаційними печами Словацької фірми Гостол. В результаті даної реконструкції проектна потужність булочного цеху становить 23 т / добу. Заміна обладнання в булочному цеху дасть можливість скорочення енерговитрат, покращення умов праці, можливість швидкого реагування на зміну попиту.

Зміну асортименту булочного цеху на вироби, які за даними маркетингових досліджень, найбільш користуються попитом серед населення.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення