Курсова робота «Форми і методи мобілізації доходів приватного підприємства», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 20.04.2009 17:08 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретична частина 5 1.1. Характеристика доходів підприємства, їх види 5 1.1.1. Виручка від реалізації продукції 8 1.1.2. Доходи від фінансово-інвестиційної діяльності 12 1.2. Прибуток підприємства 15 1.3. Аналіз нормативно-правової бази та спеціальної літератури 19 Розділ 2. Аналіз мобілізації доходів ДП «Провітерм» 24 2.1. Аналіз основних економічних показників підприємства 24 2.2. Оцінка мобілізації доходів підприємства 34 2.3. Розробка методів збільшення доходів підприємства 39 Рис.2.6. Заходи вдосконалення мобілізації доходів підприємства 39 Висновки 44 Список використаної літератури 47 Додатки 49

Висновок

Отже, аналізуючи тему : «Форми і методи мобілізації доходів приватного підприємства» можна зробити такі висновки:

Джерелами надходження доходів підприємства є операційна, фінансова та інвестиційна діяльність. Дана курсова робота написана на основі діяльності ДП «Провітерм», що отримує свої доходи від операційної і фінансової діяльності. Аналіз економічного стану підприємства та методів мобілізації доходів показав наступне :

Вартість майна підприємства протягом досліджуваного періоду збільшилася на 85,7%. Зокрема, аналізуючи основний капітал можна зробити висновок, що нематеріальні активи підприємства складають незначну частку в загальному майні. За досліджуваний період, дані активи мають незначну, проте зростаючу тенденцію. Це пов'язано із придбанням програмного забезпечення для персональних комп'ютерів підприємства.

Вартість основних засобів має також зростаючу тенденцію. Так, протягом 3 років було введено майна на суму 400 тис.грн. Оснвоні засоби підприємства є повністю сформованими за рахунок власного капіталу.

Аналізуючи оборотні активи підприємства, слід зазначити, що до них відносять: виробничі запаси, кількість яких протягом досліджуваного періоду не є стабільною. Вартість готової продукції протягом досліджуваного періоду також не є стабільною. Зокрема, її ріст відбувся в 2003 та 2004 роках, а її зменшення в 2005 році. Вартість товарних запасів протягом 2003 року різко зросла, проте за наступний рік - зменшилася.

Дебіторська заборгованість за товари на підприємстві є як довгостроковою, так і короткостроковою. Це засвідчує резерв сумнівних боргів. В цілому дебіторська заборгованість за товари за період з 2003 по 2005 роки збільшилася на 32 тис.грн ( коефіцієнт приросту становить 7,4).

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом має тенденцію до зменшення. Дебіторська заборгованість за виданими авансами за досліджуваний період збільшилася на 231,4 тис.грн ( коефіцієнт приросту становить 115,6).

Зростаючу тенденцію має і дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків. За досліджуваний період вона збільшилася на 362,1 тис.грн.

Грошові кошти підприємства в основному зберігаються на розрахунковому рахунку в національній валюті. Дослідження показали зростання коштів на рахунку, що є негативним показником. Так на початок 2006 року на рахунку знаходиться 881,1 тис.грн. Підприємство таким чином втрачає значні кошти по-перше - через ризик втратити гроші в банках, по друге - через їх знецінення, по третє - через їх неефективне використання.

Аналізуючи джерела формування майна підприємства, можна зробити висновок, що власний капітал підприємства сформований за рахунок прибутків та статутного капіталу. Статутний капітал на початок 2006 рку становить 3,82% майна. Нерозподілені прибутки - 20,66%.

Аналіз рентабельності показав, що підприємство є рентабельним, зокрема рентабельність реалізації є нормальною, рентабельність власного капіталу - високою, рентабельність активів становить 18%, що наближується до рекомендованого показника.

Аналізуючи мобілізацію доходів підприємства, можна зробити висновок, що вони мають тенденцію до збільшення. Так протягом 2002-2003 року вони збільшилися на 5014 тис.грн ( темп приросту склав 46,8%). За період з 2003 по 2004 рік – на 1778 тис.грн ( темп приросту склав 11,3%). За період з 2004 по 2005 рік доходи збільшилися на 1236 тис.грн ( темп приросту склав 7,06%). Порівнюючи показник 2005 року з 2002, то він збільшився на 8028 тис.грн ( темп приросту склав 74,95%).

Більшу частину доходів підприємство отримує від реалізації продукції. Зокрема, в 2002 році виручка від реалізації продукції склала 98,03% всіх доходів підприємства, в 2003 – 98,87%, в 2004 – 97,17% і в 2005 році – 93,41. Інші операційні доходи в 2005 році склали 6,43% доходів підприємства і становили 1205 тис.грн – найбільшу частку за досліджуваний період. Інші фінансові доходи відіграють незначну роль у формуванні фінансових результатів підприємства. Зокрема в 2005 році підприємство отримало 9,7 тис.грн інших фінансових доходів, що становлять менше 1 % загальних доходів підприємства. Інші доходи також складають менше 1% доходів. За період з 2002 по 2005 рік вони збільшилися на 19,5 тис.грн.

Згідно із визначеними можливостями розвитку підприємства було запропоновано конкретну стратегію розвитку підприємства.

Мною було запропоновано розділити стратегію на 2 шляхи. Перший з них – короткостроковий, із мінімальними затратами коштів та ресурсів, що не потребує додаткового залучення капіталу. До нього входять: організація маркетингового відділу підприємства, покращення збуту продукції через рекламу та пошук постійних клієнтів на продукцію на послуги, що надає підприємство. При реалізації в житті даного проекту – підприємство значно покращило б свій фінансовий стан, оскільки воно б вирішило одну з найважливіших проблем свого існування – відсутність постійного попиту.

Другий шлях вимагає проходження перших трьох та залучення додаткових ресурсів. Він складається з вибору для початку одного із трьох стратегічних напрямків, один з яких є: розширення географії збуту власної продукції ат послуг та вивчення і освоєння нових ринків, другий з можливих напрямків є – розробка нової продукції. Підприємство може крім гуртової торгівлі засобами освітлення та надання послуг по їх встановленню, виробляти оригінальні світильники, а також світлові рекламні щити. Даний метод є найбільш прибутковим, проте і найбільш ризиковим. Його впровадження потребує закупівлю дорогої сучасної техніки, висококваліфікованих спеціалістів, дизайнерів та що основне – розробки детального маркетингового дослідження.

Третім шляхом «дорогої» стратегії є створення комплексу надання послуг по будівельно-освітлювальних роботах. Тобто ДП «Провітерм» може надавати не тільки послуги по світловому забезпеченню, а й будівельні чи дизайнерські. Це дасть змогу розширити коло споживачів та укріпити свої позиції на ринку.

Обов’язковою умовою вибору однієї із «дорогих» стратегій є проходження шляху освоєння, досягнення визнання та впізнавання та ринку освітлювальних засобів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення