Курсова робота «Дослідження формування собівартості продукції в умовах переходу до ринкової економіки», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 20.04.2009 16:52 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретичне дослідження затрат підприємства 5 1.1. Суть та класифікація затрат підприємства 5 РОЗДІЛ ІІ. Аналіз управління затратами на виробництво і реалізацію продукції ТзОВ «Комфорт-Сервіс» 16 2.1. Загальна характеристика ТзОВ «Комфорт-Сервіс» 16 2.2. Затрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції 19 Висновок 30 Список використаних джерел 33 Додатки 36

Висновок

Провівши аналіз управління виробничими витратами та витратами на реалізацію продукції товариства з обмеженою відповідальністю «Комфорт-Сервіс», що займається будівельними роботами, можна зробити наступні висновки:

Витрати підприємства класифікують за різними показниками, проте з точки зору економіки, найважливішою класифікацією є розмежування витрат на постійні та змінні. При веденні бухгалтерського обліку витрат підприємства - на прямі витрати на непрямі. Прямими витратами підприємства є витрати, що безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції, непрямі - з витратами на збут, адміністративними витратами, та іншими операційними витратами підприємства.

Взаємозв’язок витрат, обсягу виробництва та прибутку характеризується такими поняттями, як точка беззбитковості, операційний важіль та запас міцності.

Аналіз проведений в курсовій роботі показав, що фінансовий стан досліджуваного підприємства з кожним роком покращується, про це свідчать такі дані: збільшення капіталу підприємства в 6 разів; збільшення коефіцієнта фінансової незалежності на 0,50 (на початок 2007 року він становить 0,65.) Плече фінансового важеля становить 0,46. Проте варто зазначити, що рентабельність підприємства не є високою, зокрема рентабельність продукції підприємства є низькою в 2006 році складає менше, ніж 13%.

Витрати на 1 тис.грн продукції протягом трьох років є різними. Так за 2004 рік витрати на 1тис. грн випущеної продукції склали 0,71 тис.грн, на 2005 рік дані витрати збільшилися, в 2006 році витрати на 1тис. грн виробленої продукції склали 0,86 тис.грн. Проте ми бачимо, що фактично витрати відрізняються від планових показників на 0,01-0,02 тис.грн, зокрема в 2005 році підприємство отримало витрати на 10 тис. грн менші, ніж планові, а в 2006 році на 20 тис. більші.

Матеріальні витрати є меншими, аніж заплановані на 5,9 тис.грн. Дане зменшення витрат відбулося за рахунок незапланованої отриманої знижки на будівельні матеріали. Матеріальні витрати склали 46,75% вартості об’єкта, витрати на оплату праці залишилися незмінними і склали 30,48% вартості об’єкта. До закінчення будівельних робіт відбулося збільшення інших витрат на 2,2 тис.грн. Проте фактична собівартість даного проекту є меншою ніж планова на 3,7 тис.грн за рахунок зменшення матеріальних затрат.

Протягом 2 років собівартість виготовленої продукції збільшилася на 969,7 тис.грн, зокрема матеріальні витрати підприємства збільшилися на 521,1 тис.грн. Матеріальні витрати складають не більше 50% загальний витрат підприємства. Так за 2004 рік вони склали 43,6%, за 2005 – 34,34%, 2006 – 48%. Матеріальні витрати підприємства складаються з основних матеріалів, що є будівельними матеріалами, куплених комплектуючих, що використовуються для дизайну приміщення та допоміжних матеріалів. Витрати на оплату праці складають в 2004 році – 34,14 %, в 2005 – 34,74%, в 2006 – 25,61%. Інші витрати протягом двох років збільшилися на 233 тис.грн, і складали в 2004 році 9,76% витрат, в 2005 – 18,33%, в 2006 - 15,95%.

Прямі трудові затрати підприємства складають в 2005 році 80,7% загального фонду оплати праці, в 2006 – 90,3%. В складі собівартості прямі трудові затрати складають в 2005 році – 28%, в 2006 – 23%.

темп приросту продуктивності праці перевищує темп приросту заробітної плати працівників. Так за 2 роки він склав 120,97%, а темп приросту заробітної плати – 114,01%. Середньорічна оплата праці 1 робітника складає 110,45%.

Адміністративні витрати підприємства складають в 2004 році – 69,8% непрямих витрат, в 2005 – 76,82%, в 2006 – 78,34%. До даних витрат відносять корпоративні витрати - організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо, витрати на утримання адміністративного персоналу, оплати їх відпусток, оплати надання аудиторських, юридичних послуг та послуг по оцінці майна, оплата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків.

Витрати на збут складають близько 3% непрямих витрат підприємства. До них відносять витрати на оплату праці торговим агентам і працівникам підрозділів, що забезпечують збут, а також витрати на рекламні послуги.

Інші витрати операційної діяльності складають відповідно 26,4%, 20% та 17,99% непрямих витрат підприємства. До них відносять витрати на дослідницьку роботу, витрати та недостачі матеріальних цінностей, виплати матеріальних допомог, визнані штрафи, пені, неустойки, та інші витрати.

Фактичні непрямі витрати підприємства протягом 2004-2005 року в цілому перевищують заплановані. Проте в 2006 році непрямі витрати на 27,5 тис грн. є меншими від запланованих. На 1 тис.грн виготовленої продукції припадає в 2004 році близько 100 грн непрямих витрат, в 2005 році - 160 грн, в 2006 році - близько 130 грн нематеріальних витрат.

Провівши аналіз ефективності використання витрат було зроблено висновок, що їх частка в доходах є досить значною, а прибутку підприємства протягом 2005-2006 років зменшилися на 50 тис. Як свідчать підрахунки, темп приросту витрат значно перевищує темп приросту доходів, через що ТзОВ може отримувати значні збитки в майбутньому.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення