Курсова робота «Організація праці на поліграфічному підприємстві», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 20.04.2009 16:50 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти праці, продуктивності праці і її складових 4 1.1. Поняття праці, процесу праці, складові елементи праці. Організація праці на підприємстві 4 1.2. Обслуговування робочого місця 9 1.3. Характеристика продуктивності праці, фактори впливу на неї 12 Розділ 2. Аналітична частина 14 2.1. Техніко-економічна характеристика видавництва „Теніс” 14 2.2. Дослідження виробничого процесу (на прикладі реставраційних операцій) 15 2.3. Організація робочого місця 19 Розділ 3. Проектна частина 24 Висновки 39 Список літератури 41 Додатки 43

Висновок

Праця – це цілеспрямована діяльність людини, у процесі якої вона за допомогою знарядь праці впливає на природу і використовує її з метою створення споживчих цінностей, необхідних для задоволення матеріальних потреб і створення духовних цінностей.

Суб’єктами праці є підприємці, менеджери, фахівці, службовці, робітники. Вони різняться за своїм соціальним статусом, тобто мають різну кваліфікацію, досвід, рівень і джерела прибутків, а також досить відмінно впливають на кінцевий результат виробничої діяльності.

Організація праці— це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об'єктивною необхідністю і невід'ємною складовою трудової діяльності людини. Вона має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих структур для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва.

Кооперація — це організована виробнича взаємодія між окремими працівниками, колективами бригад, дільниць, цехів, служб у процесі праці для досягнення певного виробничого ефекту.

Ефективність кооперації полягає в забезпеченні найраціональнішого використання робочої сили і засобів праці, безперервності виробничих процесів, ритмічного виконання робіт, підвищення продуктивності праці, а також у встановленні раціональних соціально-трудових взаємовідносин між учасниками виробництва та узгодженні їхніх інтересів і цілей виробництва.

Виділяють такі напрями поліпшення умов праці на виробництві:

1. удосконалення технологічних процесів ;

2. механізація та автоматизація виробничих процесів;

3. впровадження дистанційного управління виробничими про-

цесами для виведення людини з зони несприятливих умов праці;

4. раціональне планування та інженерне забезпечення вироб-

ничих процесів;

5. улаштування та реконструкція діючих вентиляційних систем;

6. виготовлення та установка ефективних інженерно-технічних засобів охорони праці (огороджень, засобів сигналізації, контролю запобіжних пристроїв тощо);

Основною пропозицією після виконання даного курсового проекту є виділення одного додаткового працівника для виконання допоміжних функцій інших працівників зміни. Цю роботу можна виконувати почергово, що дасть можливість ще й дещо змінювати монотонну роботу, якою являється фасування ящиків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення