Курсова робота «Аналіз основних фондів підприємства», 2007 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 20.04.2009 16:41 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Сутність і основи використання основних фондів 5 1.1. Економічний зміст та джерела формування основних фондів 5 1.2. Класифікація і принципи використання основних фондів 9 1.3. Амортизація основних виробничих фондів 13 РОЗДІЛ ІІ. Аналіз основних фондів ТзОВ «Комфорт-Сервіс» 18 2.1. Загальна характеристика ТзОВ «Комфорт-Сервіс» 18 2.2. Оцінка динаміки та структури основних фондів 21 2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів на ТзОВ «Комфорт-Сервіс» 26 РОЗДІЛ ІІІ. Ефективність використання основних фондів та шляхи її підвищення 34 3.1. Методи покращення ефективності використаннання основних фондів 34 3.2. Розробка заходів щодо підвищення використання основних фондів 39 Висновок 44 Список використаної літератури 47 Додатки 51

Висновок

У період переходу до ринкових відносин в умовах конкурентної боротьби між товаровиробниками, обліку і контролю основних засобів та аналізу ефективності їх використання повинна приділятися особлива увага, оскільки від їх раціонального використання залежать усі техніко-економічні показники: випуск продукції, її собівартість, продуктивність праці, прибуток, рентабельність, фінансовий стан.

Вартість основного капіталу на кінець 2002 року склала 490,5 тис.грн, а на кінець 2006 року 1296,6 тис.грн. Даний показник за досліджуваний період збільшився на 806,1 тис.грн, в т.ч. за останній рік на 728,1 тис.грн.

Приріст основного капіталу склав 2,6 рази. Ми бачимо, що за останній рік підприємство збільшило вартість основного капіталу на 1970,8 тис.грн, або в 2,4 рази.

На підприємстві процес оновлення засобів відбувається нормально, про це свідчить коефіцієнт приросту основних засобів. За 5 роки він склав 210%.

найбільшу частку основних фондів підприємства складають протягом досліджуваного періоду будівлі та споруди виробничого призначення. Так, питома вага даного основного капіталу на кінець 2006 року склала 68%, проте станом на кінець 2002 року питома вага будівель та споруд виробничого призначення складала 72%.

Офісні приміщення адміністративного призначення складають на кінець 2006 року 18% вартості основних фондів.

Вартість автомобілів адміністративного призначення складає близько 3% вартості основного капіталу на кінець 2006 року. Вартість машин та устаткування виробничого призначення складає близько 5% загальної вартості.

Питома вага комп’ютерів та іншої оргтехніки складає близько 1,2% вартості основних фондів підприємства. Інші основні фонди складають близько 1,9% загальної вартості майна.

фондомісткість підприємства складає на протязі даного періоду близько 4%. Проте фондовіддача та фондоозброєність основних засобів підприємства є досить високою. Це говорить про ефективне використання основних засобів на підприємстві.

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства є також низьким, протягом всього періоду складає близько 10%. Зношуваність основного капіталу є нерівномірною, близько 48% майна є виробничо придатним.

Коефіцієнт приросту основних засобів до 2005 року не був високим, проте проведені інвестиції в основний капітал 2006 року збільшили вартість майна на 128,07%.

Рентабельність основного капіталу не є стійкою. Зокрема ми бачимо за перших 2 роки дослідження зменшення даного показника, потім різке збільшення. А в 2006 році основні засоби підприємства взагалі не є рентабельними.

основний капітал підприємства до 2006 року був повністю сформований за рахунок власних джерел фінансування. Проте в 2006 році підприємство взяло позику для придбання додаткових одиниць основного капіталу. На початок 2003 року основний капітал складав 75% власного капіталу, на початок 2004 року – 56%, в2005 року - 63% 2006 року – 32% і на початок 2007 року – 298.

Зменшення коефіцієнта модернізації на 0,1 свідчить про незначне зменшення вивільнення коштів, іммобілізованих в основні фонди.

Господарська практика показує, що для промислових підприємств нормальним значенням коефіцієнта реального значення майна виробничого призначення слід вважати більшим-рівним 0,5. В нашому випадку він протягом 3-х років він є нестабільним: на початок 2003 року – 0,24, на початок 2004 року він склав 0,42, а на початок 2007 року він коливається на рівні 0,20.

Для вдосконалення діяльності підприємства пропонується зробити інвестиції в додаткове обладнання. Підприємство планує витратити 1млн.грн. Дані кошти воно зможе окупити за 2 роки.

За рахунок експлуатації додаткових одиниць техніки, підприємство планує збільшити надходження в 2007 році на 10%, в 2008 році – на 50% і в 2009 – на 80%.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення