Курсова робота «Амортизація основних фондів. Норми амортизації», 2006 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 20.04.2009 16:40 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Економічна сутність та значення амортизаційної політики 5 1.1. Поняття зносу та амортизації основних фондів 5 1.2. Норми амортизаційних відрахувань 10 1.3. Амортизаційна політика. Методи нарахування амортизаційних відрахувань 17 РОЗДІЛ ІІ. Амортизація основних засобів ТзОВ “Автосервіс” 27 2.1. Аналіз стану основних засобів ТзОВ за період 2004-2005 рр: склад основних засобів, структура та зношуваність. 27 2.2. Розрахунок амортизації різними методами нарахування по ТзОВ 31 РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи вдосконалення амортизаційної політики підприємства 43 3.1. Визначення впливу амортизації на результати діяльності 43 3.2. Основні напрямки інтенсифікації відтворення основних засобів 45 Висновок 47 Список використаної літератури 49 Додатки 51

Висновок

Функціонуючи в ринковій економіці як суб’єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство повинно забезпечувати собі такий стан ресурсів, за якого воно могло би найефективніше працювати, виконувати свої фінансові зобов’язання перед діловими партнерами, державною, власниками, найманими працівниками. Саме тому дуже важливо спланувати навіть самі найменші джерела збільшення доходів. Саме тому в даній роботі я вивчала роль амортизаційної політики в фінансово-господарській діяльності підприємства. Для того, щоб підприємство могло прийняти правильне рішення щодо обрання певної політика амортизаційних відрахувань, необхідно провести аналіз фінансового стану підприємства, необхідно вирахувати та проаналізувати зміну вартості основних фондів різними методами амортизації.
Безперервний процес виробництва потребує постійного відтворення фізично спрацьованих і технічно застарілих основних фондів. Необхідною умовою відновлення засобів праці в натурі є поступове відшкодування їхньої вартості, яке здійснюється через амортизаційні відрахування (амортизацію). Амортизація основних фондів—це процес перенесення авансованої раніше вартості всіх видів засобів праці на вартість продукції з метою її повного відшкодування.
Для здійснення правильної амортизаційної політики важливим є знання можливих методів амортизації основних фондів. У практиці господарювання можуть застосовуватися методи рівномірної (лінійної), подвійно-залишкової і прискореної амортизації.
Метод рівномірної (лінійної) амортизації передбачає перенесення балансової вартості основних фондів на собівартість продукції, що виробляється (послуг, що надаються), протягом амортизаційного періоду (нормативного строку служби) засобів праці за однаковими нормами амортизаційних відрахувань. Згідно з чинним законодавством України щорічні норми амортизаційних відрахувань за першою, другою і третьою групами основних фондів становлять відповідно 5, 25 і 15%.
Норми амортизаційних відрахувань за методом подвійно-залишкової амортизації встановлюються через подвоєння норм, обчислених за методом рівномірної амортизації, але не щодо балансової, а щодо залишкової вартості основних фондів. Підприємства можуть самостійно приймати рішення про застосування прискореної амортизації основних фондів, віднесених за укрупненою класифікацією до третьої групи і придбаних після травня 1997 року, тобто після набуття чинності Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств». При цьому мають використовуватися такі норми прискореної амортизації відповідно до року експлуатації засобів праці: перший — 15%; другий — 30%; третій — 20%; четвертий — 15%; п'ятий — 10%; шостий і сьомий — 5%. Збільшення масштабів застосування прискореної амортизації сприятиме істотному зменшенню фінансових втрат від техніко-економічного старіння та інтенсифікації процесу оновлення діючих засобів праці на підприємствах і в організаціях України.
Провівши розрахунок різних видів амортизаційних відрахувань можна сказати, що ТзОВ, вибравши для себе метод прямолінійного списання вартості основних засобів, зробило вірний вибір, оскільки даний метод є найменш громісткий в розрахунках, а крім того було показано, що застосовуючи деякі з методів прискореного нарахування амортизації в перші роки експлуатації об’єкта фірма отримуватиме збитки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення