Дипломна робота «Облік аудит та фінансова звітність суб’єкта малого підприємства», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 16:26 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Організація бухгалтерського обліку на малому підприємстві 8 1.1. Особливості бухгалтерського обліку малого підприємства 8 1.2. Синтетичний та аналітичний облік господарських операцій 16 1.3. Методологія складання фінансової звітності підприємства 22 Розділ 2. Аналіз діяльності малого підприємства 28 2.1. Оцінка загального стану малого підприємства 28 2.2. Аналіз ліквідності підприємства 44 2.3. Визначення показників фінансової стійкості 48 2.4. Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності малого підприємства 52 Розділ 3. Організація та методика аудиту на малому підприємстві 57 3.1. Методика проведення аудиту на малому підприємстві 57 3.2. Організація проведення аудиту на малому підприємстві 62 3.3. Рекомендація щодо вдосконалення облікового процесу та покращення фінансового стану підприємства 72 Висновок 95 Список використаної літератури 98 Додатки 101

Висновок

В ході написання роботи виконано завдання, поставлені на початку. Дані дослідження бакалаврської роботи можуть бути використаними для планування подальшої діяльності підприємства.

Дослідивши тему «Облік в малих підприємствах та аналіз ефективності їх діяльності» можна зробити висновок, що господарська діяльність малих підприємств здійснюється відповідно до Господарського Кодексу України.

Об’єктом дослідження даної бакалаврської роботи є господарська діяльність малого підприємства ПП «Корнієнко», що займається роздрібною торгівлею. Бухгалтерський та податковий облік на підприємстві здійснюється відповідно до наказу «Про облікову політику на підприємстві».

Правильна організація бухгалтерського обліку займає дуже важливу роль в веденні обліку господарської діяльності фірми, яка займається роздрібною торгівлею. Від правильності ведення обліку бухгалтерських операцій залежить достовірність даних про отриманий підприємством прибуток, про вірність нарахування податків. Цей облік хоч не складний, але дуже трудомісткий.

На даному підприємстві було досліджено методику ведення бухгалтерського обліку. Виявлено, що він ведеться відповідно до вимог чинного законодавства. Для удосконалення методику обліку пропонується організація внутрішнього контролю на підприємстві. Для цього доцільно створити контролюючу комісію, на чолі з головним бухгалтером, що здійснював би контроль на вимогу керівника та за необхідністю.

На досліджуваному підприємстві внутрішнього контролю не проводиться. Його замінює інвентаризація матеріальних цінностей та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, матеріально-відповідальними особами.

Щодо організації бухгалтерського обліку, то пропонується використання програми 1С: Підприємство через неефективність використання засобів Ехеl для обліку.

Особливість застосування персональних комп'ютерів та окремих АРМ полягає в тому, що для керівництва підприємства-клієнта може бути неможливим або недоцільним з погляду співвідношення витрат і результатів впровадження належних засобів контролю з метою зменшення ризику невиявлення помилок до мінімального рівня. Тому бухгалтер найчастіше вправі припустити, що в таких системах ризик системи контролю високий.

Саме тому потрібна організація контролюючого відділу, що зміг би систематично проводити внутрішній контроль є досить доцільно. Для полегшення роботи даного відділу пропонується використовувати програмне забезпечення, що полегшує проведення контролю.

Аналізуючи економічні показники підприємства, слід зазначити, що статутний капітал протягом всього досліджуваного періоду залишувався незмінним.

За період своєї діяльності підприємство змогло завоювати 1% ринку збуту, знайти постійних покупців, сформувати стійкі договори з постачальниками, відпрацювати облікову та управлінську політику, що відображається на збільшенні показників прибутковості підприємства.

Джерелами формування майна є власний та залучений капітал. Власний капітал складається із статутного капіталу, та прибутків, а до складу залученого включають: товарні кредити та інші поточні незначні зобов'язання підприємства перед бюджетом, з оплати праці, з соціального страхування та інші поточні зобов'язання.

За даними аналізу фінансового стану зробимо висновки:

Загальна вартість активів підприємства за досліджуваний період має тенденцію до збільшення, зокрема за 2 роки темп приросту склав 15,0 %. Необоротні активи підприємства за досліджуваний період збільшили свою вартість на 2,9 тис.грн. Їх питома вага в балансі підприємства складає на початок 2008 року 68,4 %.

Оборотні активи підприємства за досліджуваний період збільшилися на 63,9 тис.грн. і складають на початок 2008 року 31,6 % активів досліджуваного підприємства.

Зазначимо, що активи підприємства в основному сформовані за рахунок власних джерел фінансуваня. Вартість власного капіталу складає на початок 2008 року 456,3 тис.грн, що становить 89,1 % майна підприємства. Короткострокова заборгованість підприємства складає на початок 2008 року 10,9 % майна підприємства.

Ліквідність підприємства є високою, зокрема в 2007 році загальна ліквідність склала 2,91, а миттєва 1,6. Показники фінансової стійкості є високими протягом досліджуваного періоду, основні засоби сформовані за рахунок власних джерел формування майна. Рентабельність продукції, що визначається як відношення чистого прибутку до собівартості реалізованої продукції є низькою і складає в 2007 році 9,04 %. Даний показник за останній рік збільшився на 0,08 %.

Рентабельність активів, що визначається як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів підприємства є високою. Даний показник за останній рік збільшився на 0,86 %.

На даному підприємстві було проведено аудиторську перевірку, в ході якої було встановлено, що бухгалтерський облік ведеться відповідно до вимог чинного законодавства.

В ході перевірки було проведено інвентаризацію в магазинах, перевірено правильність складання та ведення бухгалтерських документів.

Формування фінансового результату проведено вірно та відповідно до чинного законодавства.

В рекомендаційній частині аудиторського висновку аудитором було запропоновано організації внутрішнього контролю на підприємстві. Для цього було запропоновано створити контролюючу комісію, на чолі з головним бухгалтером, що здійснював би контроль на вимогу керівника та за необхідністю.

На досліджуваному підприємстві внутрішнього контролю не проводиться. Його замінює інвентаризація матеріальних цінностей та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, МВО.

Щодо організації бухгалтерського обліку, то було запропоноване використання програми 1-С Підприємство 8.0.

Особливість застосування персональних комп'ютерів та окремих АРМ полягає в тому, що для керівництва підприємства-клієнта може бути неможливим або недоцільним з погляду співвідношення витрат і результатів впровадження належних засобів контролю з метою зменшення ризику невиявлення помилок до мінімального рівня. Тому контролер найчастіше вправі припустити, що в таких системах ризик системи контролю високий.

Саме тому потрібна організація контролюючого відділу, що зміг би систематично проводити внутрішній контроль є досить доцільно. Для полегшення роботи даного відділу пропонується використовувати програмне забезпечення, що полегшує проведення контролю.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення