Дипломна робота «Особливості обліку, аналізу та аудиту діяльності малих підприємств», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 16:19 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні принципи діяльності малих підприємств 5 1.1. Роль малого підприємництва в економіці країни 5 1.2. Організаційно-економічна характеристика МП «Тера» та нормативно-правова база обліку, аналізу та аудиту діяльності малих підприємств 20 1.3. Огляд літературних джерел за темою дослідження та обґрунтування методики аналізу, обліку та аудиту 24 РОЗДІЛ ІІ. Організація бухгалтерського обліку на МП "Тера" 40 2.1. Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування підприємства. 40 2.2. Синтетичний та аналітичний облік господарських операцій 45 2.3. Методологія складання фінансової звітності підприємства 49 2.4. Організація обліку на малому підприємстві на основі інформаційних технологій 57 Розділ ііі. Аналіз діяльність мп «тера» 67 3.1. Оцінка загального стану підприємства 67 3.2. Аналіз ліквідності підприємства 74 3.2. Аналіз показників фінансової стійкості підприємства 79 3.3. Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства 82 РОЗДІЛ IV. Організація та методика аудиту на малому підприємстві 89 4.1. Методика проведення аудиту на малому підприємстві 89 4.2. Організація проведення аудиту на малому підприємстві 93 4.3. Заключні процедури аудиту та рекомендації щодо вдосконалення облікового процесу та фінансового стану підприємства 98 Висновок 105 Список використаної літератури 108 Додатки 112

Висновок

Отже, дослідивши тему «Особливості обліку, аналізу та аудиту діяльності малих підприємств» можна зробити висновок, що господарська діяльність малих підприємств здійснюється відповідно до Закону України «Про підприємницьку діяльність».

Об’єктом дослідження даної дипломної роботи є господарська діяльність малого підприємства «ТЕРА», що займається роздрібною торгівлею. Бухгалтерський та податковий облік на підприємстві здійснюється відповідно до наказу «Про облікову політику на підприємстві».

Правильна організація бухгалтерського обліку займає дуже важливу роль в веденні обліку господарської діяльності фірми, яка займається роздрібною торгівлею. Від правильності ведення обліку бухгалтерських операцій залежить достовірність даних про отриманий підприємством прибуток, про вірність нарахування податків. Цей облік хоч не складний, але дуже трудомісткий.

На даному підприємстві було проведено аудиторську перевірку, в ході якої було встановлено, що бухгалтерський облік ведеться відповідно до вимог чинного законодавства.

В ході перевірки було проведено інвентаризацію в магазинах, перевірено правильність складання та ведення бухгалтерських документів.

Формування фінансового результату проведено вірно та відповідно до чинного законодавства.

Аналіз фінансової діяльності, що був проведений аудитором показав, що за 3 роки капітал фірми зменшився на (25,8%). Зменшення капіталу фірми обумовлене зменшенням вартості необоротних коштів (основних засобів) на 38% (протягом 3-х років) за рахунок прискореного амортизаційного відрахування. Але це не означає, що фінансовий стан фірми погіршився так як сума оборотних активів починаючи з 2004 року також збільшилася.

В загальному порівнянні стану оборотних активів на протязі 2003-2005 рр, їх сума зменшилася на 15,6 тис ( 17%) і на кінець 2004 року становила 77,6 тис грн ( 67,24% валюти балансу). Як ми бачимо сума оборотних активів складає більшу частку активів підприємства. Їх вартість перевищує вартість основних фондів станом на кінець 2005 року на 31,66%.

При чому частка позиченого капіталу складає на початок 2006 року всього 0,95%. За 3 роки сума позиченого капіталу зменшилася на 42,2 тис. грн. (97,5%) і на початок 2005 року становить 1,1 тис.грн. Це пояснюється тим, що фірмі не вигідно залучати позичені кошти.

Аналізуючи ліквідність підприємства, можна сказати що воно в 2003-2005 роках не було абсолютно ліквідним, проте в 2005 році баланс підприємства був ліквідним. Частка власного капіталу за 3 роки збільшилася на 27%. На 0,38 зменшилося плече фінансового важеля і на 0,27 фінансової залежності. Це свідчить про підвищення ринкової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх інвесторів.

Оборотність активів та товарно-матеріальних запасів є низькою через велику кількість запасів та невелику виручку від реалізації.

В цілому рентабельність всіх показників є дуже низькою. Рентабельність активів та власного капіталу є практично однаковою, оскільки прибуток займає близько 5 % капіталу. Рентабельність продукції є трішки кращою, проте все –рівно не відповідає рекомендованому рівневі.

В рекомендаційній частині аудиторського висновку аудитором було запропоновано організації внутрішнього контролю на підприємстві. Для цього було запропоновано створити контролюючу комісію, на чолі з головним бухгалтером, що здійснював би контроль на вимогу керівника та за необхідністю.

На досліджуваному підприємстві внутрішнього контролю не проводиться. Його замінює інвентаризація матеріальних цінностей та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, МВО.

Щодо організації бухгалтерського обліку, то було запропоноване використання програми 1-С Підприємство 8.0.

Особливість застосування персональних комп'ютерів та окремих АРМ полягає в тому, що для керівництва підприємства-клієнта може бути неможливим або недоцільним з погляду співвідношення витрат і результатів впровадження належних засобів контролю з метою зменшення ризику невиявлення помилок до мінімального рівня. Тому контролер найчастіше вправі припустити, що в таких системах ризик системи контролю високий.

Саме тому потрібна організація контролюючого відділу, що зміг би систематично проводити внутрішній контроль є досить доцільно. Для полегшення роботи даного відділу пропонується використовувати програмне забезпечення, що полегшує проведення контролю.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення