Дипломна робота «Облік і аналіз експортно-імпортних операцій», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 16:09 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні та методологічні аспекти експортно-імпортних операцій підприємств в сучасних умовах 6 1.1. Проблеми і задачі зовнішньоекономічної діяльності в Україні 6 1.2. Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства 15 1.3. Особливості законодавчої бази експортно-імпортних операцій 21 1.4. Організаційно-економічна характеристика ДП “Дельфін” 25 РОЗДІЛ ІІ. Організація та методика обліку експортно-імпортних операцій ДП “Дельфін” 34 2.1. Організація бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій. 34 2.2. Методологія ведення обліку експортно-імпортних операцій 43 2.3. Особливості податкового обліку експортно-імпортних операцій . 60 РОЗДІЛ ІІІ. Основні напрямки підвищення зовнішньоекономічної діяльності підприємства 68 3.1. Обґрунтування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства 68 3.2. Оцінка ефективності розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства 90 3.3. Планування фінансового стану підприємства на 2006 рік з врахуванням інноваційних впроваджень. 101 Висновок 105 Список використаної літератури 108 Додатки 110

Висновок

Вивчивши тему обліку та аналізу зовнішньоекономічних операцій на прикладі дочірнього підприємства «Дельфін» можна зробити наступні висновки.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться згідно наказу про облікову політику. ДП «Дельфін» використовує журнально-ордерну систему обліку із застосуванням часткової автоматизації.

Що стосується обліку імпортних операцій, то синтетичний та аналітичний облік ведеться на рахунку 28 «Товари». Імпортні товари відображаються в обліку з моменту їх одержання за купівельними або продажними цінами в залежності від місця їх зберігання, тобто за обліковими цінами.

Облікова ціна на один і той же товар може бути різною в залежності від умов поставок і місцезнаходження товару.

При здійсненні обліку експортних операцій, слід приділити податковому обліку, особливо сплаті податків та відображенні в податковому обліку експортних операцій.

Для розрахунку з іноземними постачальниками за придбані товари використовується пасивний рахунок 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками». Облік за цим рахунком необхідно вести паралельно в національній та іноземній валюті. За умови зростання курсу іноземної валюти така курсова різниця відображається на рахунку 945 « Втрати від операційної курсової різниці», а за умови зменшення курсу іноземної валюти, в якій обліковується заборгованість - на рахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці». З подальшим відображенням у складі фінансових результатів на рахунку 791 «Результат основної діяльності».

Завдяки багаторічному досвіду, налагодженої роботи та чіткої політики, ДП «Дельфін» не тільки входить в трійку фірм-лідерів, що займаються виробництвом аналогічних товарів, і має позитивні результати фінансової діяльності, а й має подальші перспективи розвитку, що пояснюється вже завойованими позиціями і долею ринку, послідовною торгівельною політикою і напрямом на довгострокову співпрацю з іноземними партнерами, а також продовженням зростання попиту на товари, які реалізує підприємства як серед приватних підприємців і клінік, так і серед державних.

При обґрунтуванні ефективності імпорту товарів підприємством та оцінки факторів, що впливають на ефективність та вигідність здійснення імпортних операцій, слід доповнити показниками порівняльного ефекту та ефективності альтернативних варіантів закупівлі аналогічного чи альтернативного товару. Слід відмітити, що подібний аналіз проводяться на кожному підприємстві, яке має чітко визначену торгівельну політику. Тому, ДП «Дельфін», проводячи аналіз ефективності даного контракту з фірмою-виробником «DBS» дійшло висновку про оптимальність даного варіанту через вигідні умови постачання, відносну близькість розташування виробника та порівняно низькі витрати на транспортування, а також вигідні умови платежу, безперечну якість товарів та надійність партнера. Те ж саме стосуюється і експорту. При аналізі експорту в розрізі кожного із покупців підприємство підвищить загальну ефективність зовнішньоекономічної діяльності.

Для здійснення даної мети необхідно зробити наступні завдання:

- Необхідно зменшити витрати;

- Доходи підприємства ростуть з кожним роком, тому підприємству вже на наступний рік варто розширювати свої виробничі потужності. Рекомендується відкриття офісу та магазину в іншому місті для розширення числа клієнтів. Навіть якщо дані витрати складуть 500 тис. грн., підприємство може вкладати дані кошти за рахунок власного капіталу.

- Необхідно розробити систему кредитування підприємств-покупців. Для цього можна або скористатися послугами споживчого кредитування банків або розробити самостійну систему розрахунків покупцями за придбані товари. Як було згадано в першому питанні, необхідно обговорювати в договорі про поставку товарів термін виплати, а також відсотковий розподіл суми за вказаний період. Це дасть змогу планувати свої доходи в майбутньому, що дозволить підприємству передбачити свій фінансовий стан в майбутньому.

- При плануванні ЗЕД підприємству доцільно зробити маркетингове дослідження ринку і налагодити збут продукції. Проводячи аналіз ефективності ЗЕД по кожному постачальнику чи покупцю, ДП «Дельфін»зможе забезпечити максимальні прибутки від кожної закупівельної \ реалізаційної операції. Для цього для покращення ефективності діяльності, досліджуване підприємство повинно діяти за стратегічною схемою, яка запропонована в роботі. Для початку, фірма повинна організувати маркетинговий відділ, що забезпечить стабільність реалізації, що дасть змогу працювати на довгострокових засадах із підприємствами-постачальниками. Наступним етапом – є просування даної продукції. Це дасть змогу збільшити обсяги реалізації та пришвидшити оборотність активів підприємства. На третьому етапі потрібно заключити угоди про постійне постачання продукції. Говорячи про більш дорогі стратегії, то варто зазначити, що для підвищення ефективності роботи, доцільно розширити асортимент товарів, розширення географії збуту, а організація виробництва нових товарів.

- Отже, дана стратегія дозволить зробити закупівлю та реалізацію товарів для подальшої реалізації максимально-ефективною.

Спланувавши фінансовий стан на 2007 рік за умови даних впроваджень, досліджуване підприємство стане фінансово незалежним на матиме змогу розширити виробництво шляхом розширення географії збуту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення