Дипломна робота «Облік та аудит імпортних операцій підприємства в бухгалтерському та податковому обліку», 2005 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 16:03 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи обліку та аудиту імпортних операцій 5 1.1. Імпортні операції як елемент зовнішньоекономічної діяльності підприємства 5 1.2. Загальні засади здійснення імпортних операцій 12 1.3. Основи організації обліку імпортних операцій 25 1.4. Основи організації аудиту імпортних операцій 27 Розділ 2. Практичні основи обліку, аналіз та аудиту імпортних операцій на ТзОВ «Сан-Трейд» 32 2.1. Коротка організаційно-економічна характеристика досліджуваного підприємства 32 2.2. Особливості організації бухгалтерського обліку та звітності 42 2.3. Бухгалтерський та податковий облік імпортних операцій 52 2.4. Аналіз стану розрахунків за імпортними операціями 63 2.5. Організація та методика аудиту імпортних операцій 69 Розділ 3. Шляхи удосконалення обліку та аудиту імпортних операцій на ТзОВ «Сан-Трейд» та пошук резервів його економічного розвитку 76 3.1. Пропозиції щодо удосконалення організації обліку та аудиту імпортних операцій 76 3.2. Подальший економічний розвиток підприємства та впровадження пропозицій 83 Висновок 90 Список використаної літератури 93 Додатки 95

Висновок

Вивчивши тему обліку, аналізу та аудиту імпортних операцій на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю «Сан-Трейд» можна зробити наступні висновки.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться згідно наказу про облікову політику. ТзОВ «Сан-Трейд» використовує журнально-ордерну систему обліку із застосуванням часткової автоматизації.

Що стосується обліку імпортних операцій, то синтетичний та аналітичний облік ведеться на рахунку 28 «Товари». Імпортні товари відображаються в обліку з моменту їх одержання за купівельними або продажними цінами в залежності від місця їх зберігання, тобто за обліковими цінами.

Облікова ціна на один і той же товар може бути різною в залежності від умов поставок і місцезнаходження товару.

Для розрахунку з іноземними постачальниками за придбані товари використовується пасивний рахунок 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками». Облік за цим рахунком необхідно вести паралельно в національній та іноземній валюті.За умови зростання курсу іноземної валюти така курсова різниця відображається на рахунку 945 « Втрати від операційної курсової різниці», а за умови зменшення курсу іноземної валюти, в якій обліковується заборгованість - на рахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці». З подальшим відображенням у складі фінансових результатів на рахунку 791 «Результат основної діяльності».

Для перевірки вірності відображення в обліку господарських операцій та вірності складання фінансової звітності було запрошено незалежну аудиторську фірму «Аудит і допомога». Дана аудиторська перевірка була проведена згідно укладеного договору про проведення аудиторської перевірки з 21 лютого до 1 березня 2005 року, по її завершенню було складено аудиторський висновок.

Крім аудиту операцій, пов’язаних із реалізацією товарів, значна увага була приділена імпортним операціям. Для цього було виділено первинну документацію, та перевірено її відповідність обліковим регістрам. Облік операцій, пов’язаних із валютою на підприємстві ведеться відповідно до вимог чинного законодавства, оскільки підприємство для бухгалтерського обліку використовує спеціальне програмне забезпечення. Проте аудиторська перевірка показала, що ведення податкового обліку, що пов’язаних із валютними операціями не відповідає закону: «Про оподаткування прибутку підприємства», а саме валові витрати відображені не належним чином, що вплинуло на фінансовий результат підприємства – прибуток до оподаткування. Ці та інші зауваження є відображеними у аудиторському висновку, що був складений за результатами перевірки. Оскільки між аудитором та бухгалтером не виникло суперечок по відношенню до вірності відображення в обліку господарських операцій, аудитору було пред’явлено всі необхідні документи, всі помилки, зроблені бухгалтером були виправленими, то даний висновок є умовно-позитивним. Рекомендації аудиторської фірми були впровадженими на підприємстві.

При обґрунтуванні ефективності імпорту освітлювальних приладів підприємством „Сан-Трейд” та оцінки факторів, що впливають на ефективність та вигідність здійснення імпортних операцій, слід доповнити показниками порівняльного ефекту та ефективності альтернативних варіантів закупівлі аналогічного чи альтернативного товару. Слід відмітити, що подібний аналіз проводяться на кожному підприємстві, яке має чітко визначену торгівельну політику. Тому ТзОВ „Сан-Трейд”, проводячи аналіз ефективності даного контракту з фірмою-виробником «STP» дійшло висновку про оптимальність даного варіанту через вигідні умови постачання, відносну близькість розташування виробника та порівняно низькі витрати на транспортування, а також вигідні умови платежу, безперечну якість товарів та надійність партнера.

При плануванні імпорту товарів підприємству доцільно зробити маркетингове дослідження ринку і налагодити збут продукції. Проводячи аналіз ефективності імпорту по кожному постачальнику, ТзОВ «Сан-Трейд» зможе забезпечити максимальні прибутки від кожної закупівельної операції. Для цього для покращення ефективності діяльності, досліджуване підприємство повинно діяти за стратегічною схемою, яка запропонована в роботі. Для початку, фірма повинна організувати маркетинговий відділ, що забезпечить стабільність реалізації, що дасть змогу працювати на довгострокових засадах із підприємствами-постачальниками. Наступним етапом – є просування даної продукції. Це дасть змогу збільшити обсяги реалізації та пришвидшити оборотність активів підприємства. На третьому етапі потрібно заключити угоди про постійне постачання продукції. Говорячи про більш дорогі стратегії, то варто зазначити, що для підвищення ефективності роботи, доцільно розширити асортимент товарів, розширення географії збуту, а організація виробництва нових товарів.

Отже, дана стратегія дозволить зробити закупівлю товарів для подальшої реалізації максимально-ефективною.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення