Дипломна робота «Організація обліку, контролю та аналізу розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість», 2005 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 15:28 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Особливості та організація оподаткування підприємств податком на додану вартість 6 1.1. Сутність та роль податку на додану вартість у формуванні Державного бюджету України 6 1.2. Механізм нарахування та сплата ПДВ 17 1.3. Платники, об’єкти, база і ставки ПДВ 20 Розділ 2. Облік оподаткування податком на додану вартість підприємства на прикладі ТзОВ „Продмаркет” 29 2.1. Техніко-економічна характеристика ТзОВ„Продмаркет” 29 2.2. Бухгалтерський облік господарських операцій пов’язаних з ПДВ на підприємстві ТОВ „Продмаркет”. 39 2.3. Порядок заповнення податкової накладної, ведення книг обліку придбання і продажу товарів (робіт, послуг), порядок заповнення податкової декларації по податку на додану вартість 44 2.4. Порядок відшкодування ПДВ з бюджету 65 2.5. Автоматизація обліку розрахунків з бюджетом по ПДВ 69 Розділ 3. Контроль та аналіз розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість 74 3.1. Контроль розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість 74 3.2. Порядок врегулювання спірних ситуацій пов’язаних зі сплатою податку на додану вартість 83 3.3. Аналіз розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість 88 Висновок 91 Список використаної літератури 94 Додаток 1 96 Додаток 2 100 Додаток 3 101

Висновок

Проведене дослідження по темі «Організація обліку, контролю та аналізу розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість» показало нам, що вивчення даної теми є досить актуальним сьогодні тому що:

1. Кожне підприємство, що є платником податку на додану вартість зустрічається із проблемою правильного відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з бюджетом по даному податку.

2. Оскільки законодавча база по даному питанні змінюється досить часто, а за останніх півроку вона змінювалася 2 рази, крім того було видано ряд наказів ДПА про порядки заповнення податкової накладної, ведення книги реєстрації податкових накладних, зміни до заповнення податкової декларації по ПДВ, то дослідження даної теми є не тільки актуальним, а й корисним як для спеціаліста з бухгалтерського обліку.

3. Перевірка правильності заповнення документів, пов’язаних зі сплатою ПДВ, дозволить уникнути фінансових санкцій підприємства.

В першому розділі даної дипломної роботи було визначено сутність податку на додану вартість, його ставки та методику розрахунків.

В другому розділі проведено аналіз фінансової діяльності підприємства. Даний аналіз показав, що валові доходи та валові витрати у ТОВ „Продмаркет" в 2004 році зросли. Також зросли товарні запаси на 2447,5 тис.грн., власний капітал - на 598,9 тис.грн, довгострокові та поточні зобов'язання і кредиторська заборгованість. Собівартість реалізованих товарів збільшилась. Збільшились і амортизаційні відрахування. Всі це свідчить про те, що підприємство набирає обертів у своїй діяльності, займається розширенням торгівлі і виробництва, але для подальшого й успішного розвитку йому необхідно зменшувати собівартість продукції, що воно виготовляє, шляхом пошуку більш дешевої сировини.

В цьому ж розділі проаналізовано методику ведення бухгалтерського обліку, а саме:

- складено робочий план рахунків по підприємству;

- відображено рекомендований облік операцій пов’язаний зі сплатою податку на додану вартість та його порівняння з наявним;

- проаналізовано ряд нових нормативних документів і ведення бухгалтерського обліку та податкової звітності згідно даних вказівок. Даний аналіз показав, що ТзОВ «Продмаркет» своєчасно та вірно відреагував на всі зміни у законодавстві, тому заповнення податкових накладних, ведення книги реєстрації податкових накладних, заповнення податкової декларації відповідає всім вказівкам даних нормативних документів.

- зроблений аналіз стану розрахунків з бюджетом по ПДВ показав, що податкові зобов’язання по ПДВ перевищують податковий кредит. Це говорить про те, що на підприємстві не відбувалися операції, пов’язані із компенсацією ПДВ з бюджету, проте мною було проаналізовано методику компенсування податку згідно Закону України «Про податок на додану вартість».

- на сьогоднішній день практично кожне підприємство веде автоматизований бухгалтерський облік. Ще зовсім недавно більшість підприємств користувалися рекомендованою програмою «Бест-звіт» для складання декларації по ПДВ. Проте дане програмне забезпечення не є досить досконалим і не дозволяє оперативно оновлювати бази даних по нормативних актах, тому її використання не застосовується сьогодні. В дипломні роботі мною було проаналізовано успішну практику ведення розрахунків з ПДВ Республіки Казахстан. Дані програма заклечається в тому, що відбулася автоматизація обліку та звітності ПДВ одночасно по всій країні, що дає змогу здавати звіти не виходячи з відділу бухгалтерії через Інтернет. Застосування даної практики в Україні було б досить доцільним.

В третьому розділі даної дипломної роботи було наведено методику аудиту розрахунків з ПДВ по ТзОВ «Продмаркет», а саме було вивчено як проводиться аудит податкового зобов’язання та податкового кредиту. Запропонована програма аудиту, в якій відображені основні процедури для розв’язання головних завдань аудиторської перевірки, дає змогу охопити всі господарські операції з ПДВ. Розроблена типова програма аудиту ПДВ може бути використана аудитором при перевірці будь-якого підприємства.

Хоча в підприємства жодного разу не виникало проблем із порядком врегулювання спірних ситуацій пов’язаних зі сплатою податку на додану вартість, мною було визначено та проаналізовано дану процедуру згідно Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

Аналіз розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість по ТзОВ «Продмаркет» показав, що в цілому за 2004 рік сплата податку на додану вартість дійсно займає більшу частину всіх відрахувань підприємства до бюджету. Так сума сплаченого ПДВ перевищила суму податку на прибуток на 112 тис.грн. Проте в поквартальному розрізі, ми бачимо нерівномірність розподілу сплати даних податків. Було проведено аналіз динаміки переваги податкового зобов’язання над податковим кредитом за 2004-2005 роки. Як було сказано вище, даний аналіз показав що зобов’язання протягом вказаного періоду завжди перевищувало податковий кредит. У зв’язку із специфікою роботи підприємства, операції, що оподатковуються за ставкою 20% складають 85 відсотків від суми податкових зобов’язань, адже на 15 відсотків припадають товари, що є у продажу та звільнені від податку на додану вартість.

Отже, написавши дану роботу, мною було виконано всі завдання, що ставилися на початку написання дипломної роботи. Дана робота може бути використана для удосконалення ведення обліку, аналізу та контролю операцій по розрахунках з ПДВ з бюджетом на досліджуваному підприємстві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення