Дипломна робота «Облік, аналіз, аудит розрахунків за податками», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 15:25 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Розрахунки з бюджетом за податками як об’єкт бухгалтерського обліку і звітності 7 1.1. Оподаткування підприємства в системі кругообігу капіталу підприємства 7 1.2. Класифікації та групування розрахунків за податками підприємства 13 1.3. Критичний огляд джерельної бази з методології та організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом за податками 28 РОЗДІЛ ІІ. Методологія та організація обліку та звітності розрахунків з бюджетом за податками 31 2.1. Нормативно-правове регулювання обліку і звітності розрахунків з бюджетом за податками 31 2.2. Організація і методологія обліку розрахунків з бюджетом за податками 34 2.3. Відображення в фінансовій та податковій звітності розрахунків підприємства за податками 46 2.4. Напрями удосконалення методології та організації бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом за податками на базі сучасних комп’ютерних технологій 68 РОЗДІЛ ІІІ. Економічний аналіз розрахунків з бюджетом за податками 73 3.1. Методика економічного аналізу розрахунків з бюджетом за податками 73 3.2. Аналіз розрахунків підприємства за податками 76 3.3. Напрями використання результатів аналізу в управлінні підприємством 86 РОЗДІЛ IV. Методологія та організація аудиту розрахунків з бюджетом за податками. 90 4.1. Методи та процедури аудиту розрахунків з бюджетом за податками 90 4.2. Організація аудиту розрахунків з бюджетом за податками 107 4.3. Напрями удосконалення методів і процедур аудиту розрахунків з бюджетом за податками 113 Висновки 119 Список використаної літератури 123 Додатки 127

Висновок

Отже, дана дипломна робота була присвячена вивченню питання обліку, аналізу та аудиту розрахунків підприємства за податками.

Актуальність даного питання виходить з того, що практично кожне підприємство України має розрахунки з бюджетом за податками, а вірне їх відображення в обліку, своєчасний контроль та аналіз є запорукою фінансової стабільності підприємства.

Провівши критичний огляд нормативних джерел оподаткування, можна зробити висновок, що оподаткування підприємств є повністю регульоване законодавчо, проте практично всі нормативно-правові акти потребують уточнень та узгоджень. Зокрема в роботі викладено проблемні питання, що стосуються оподаткування податком на прибуток підприємства та податку на додану вартість.

Дана дипломна робота написана на основі господарської діяльності ПП «Продторг», за займається реалізацією продовольчих товарів в м. Києві. Підприємство є на загальній системі оподаткування, воно сплачує податок на прибуток в розмірі 25% та є платником податку на додану вартість. Протягом досліджуваного періоду встановлено, що окрім загальнодержавних податків підприємство сплачує місцеві, зокрема комунальний податок та податок на рекламу.

Обліковий процес на підприємстві здійснюється відповідно до наказу про облікову політику. Згідно даного наказу використовується журнально-ордерна форма обліку із використанням часткової автоматизації. Автоматизація обліку стосується товарних операцій та складання податкової звітності – декларації з ПДВ.

Аналіз обліку розрахунків підприємства за податками показав, що для обліку даних розрахунків використовується рахунок 641 «Розрахунки за податками». Для розмежування різних податків використовуються субрахунки ІІ порядку.

ПП «Продторг» замовило аудиторську перевірку в АФ «Аудит і допомога». Об’єктом дослідження була перевірка вірності розрахунків з бюджетом, формування фінансової та податкової звітності та аналіз фінансового стану.

В ході перевірки доходів підприємства було перевірено первинні документи, в яких відображається дохід підприємства. Так було перевірено відповідність сум видаткових накладних, виписок з банку сумам головної книги. Провівши перевірку правильності віднесення сум доходів до валових було визначено, що отриманий аванс від замовника на суму 300 грн. не був включений до сум валових доходів. Оскільки декларація з податку на прибуток складається в тисячах гривень сума не змінила б суми валових доходів підприємства та суми прибутку до оподаткування. Валові витрат на підприємстві є відображені згідно чинного законодавства.

При здійсненні аудиту на ПП «Продторг» аудитором було досліджено чи вірно відбувається нарахування ПДВ до сплати. Для цього було підсумовано всі суми звітів ЕККА та звірено їх з регістрами бухгалтерського обліку. При перевірці податкового зобов’язання аудитор перевірив наявність податкових накладних та їх дату оприбуткування. Протягом досліджуваного періоду було виявлено, що підприємство незалежно від суми виручки від реалізації сплачує приблизно однакову суму ПДВ в сумі 150-200 грн, тому в аудитора склалися сумніви щодо відсутності спеціального заниження суми ПДВ до сплати. Було виявлено, що підприємство на протязі 3-х років отримує товар від різних постачальників в останні числа звітності та не оприбутковує товар в звітному періоді.

При визначенні вірності нарахування податку на прибуток було перевірено достовірність всіх документів, що підтверджують витрати підприємства. Перевірка показала, що сума податку на прибуток визначена вірно та відповідає нормативним вимогам.

Формування фінансового результату проведено вірно та відповідно до чинного законодавства. Було підтверджено, що баланс станом на (01 січня 2005р. повно і достовірно відображає активи і пасиви підприємства за всіма статтями, і його складено відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністер­ства фінансів України від 31 березня 1999 р.. № 87".

В рекомендаційній частині аудиторського висновку аудитором було запропоновано організації внутрішнього аудиту на підприємстві. Для цього було запропоновано створити ревізійну ( аудиторську) комісію, на чолі з головним бухгалтером, що здійснював би аудит на вимогу керівника та за необхідністю.

На досліджуваному підприємстві внутрішнього аудиту не проводиться. Його замінює інвентаризація матеріальних цінностей та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, МВО.

Особливість застосування персональних комп'ютерів та окремих АРМ полягає в тому, що для керівництва підприємства-клієнта може бути неможливим або недоцільним з погляду співвідношення витрат і результатів впровадження належних засобів контролю з метою зменшення ризику невиявлення помилок до мінімального рівня. Тому аудитор найчастіше вправі припустити, що в таких системах ризик системи контролю високий.

Саме тому організація аудиторського відділу, що зміг би систематично проводити внутрішній аудит є досить доцільною. Для полегшення роботи даного відділу пропонується використовувати програмне забезпечення, що полегшує проведення аудиту.

Аналіз розрахунків підприємства з бюджетом проводився в розрізі податку на прибуток та податку на додану вартість. Оскільки комунального податку сплачується в розмірі 20 грн, а податок на рекламу – був одноразовим платежом, то більше уваги було приділено формуванні та сплаті податку на прибуток та ПДВ.

Чистий прибуток підприємства за 5 років зріс на 24,7 тис.грн ( темп приросту – 705,7%), а протягом 2 років, за період з 2004 по 2005 рік – на 9,2 тис.грн (на 48,6%).Аналізуючи оподаткування прибутку підприємства, варто зазначити, що до 2004 року прибуток платників податку, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, оподатковується за ставкою 30%. Починаючи з 2004 року - 25%/ В цілому за досліджуваний період рік сплата податку на додану вартість перевищила суму податку на прибуток на 112 тис.грн. Проте в поквартальному розрізі, ми бачимо нерівномірність розподілу сплати даних податків. Протягом 2000-2005 року спостерігається перевищення податкового зобов’язання над податковим кредитом. За 2000 рік всього було сплачено 3,5 тис.грн податку на додану вартість. за 2005 рік всього було сплачено ПДВ на суму 1,7 тис.грн.

Отже, написавши роботу виконано всі завдання, поставлені на початку. Результати досліджень можуть бути використані для подальшої діяльності підприємства та формування його фінансового планування.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення