Дипломна робота «Облік, аналіз та аудит ПДВ та акцизного збору», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 15:18 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти характеристики пдв та акцизного збору 6 1.1. Економічна суть ПДВ та порядок сплати 6 1.2. Суть та характеристика акцизного збору 12 1.3. Нормативно-правове регулювання розрахунків щодо сплати ПДВ та акцизного збору 23 Розділ 2. Організація обліку пдв та акцизного збору 29 2.1. Техніко-економічна характеристика ТОВ «Винодел Молдови Компані» 29 2.2. Організація обліку ПДВ та акцизного збору 35 2.3. Синтетичний облік ПДВ та акцизного збору 50 2.4. Організація обліку ПДВ та акцизного збору з використанням комп`ютерних систем і технологій 56 Розділ 3. Організація аналізу пдв та акцизного збору 62 3.1. Порядок проведення аналізу ПДВ та акцизного збору 62 3.2. Аналіз доходів і витрат ТОВ «Винодел Молдови компані» 66 3.3. Узагальнення результатів аналізу ПДВ та акцизного збору та напрямки його покращення 68 Розділ 4. Організація і методика аудиту пдв та акцизного збору 74 4.1. Завдання і джерела проведення аудиту ПДВ та акцизного збору 74 4.2. Методика проведення аудиту ПДВ та акцизного збору 78 4.3. Документальне оформлення аудиторської перевірки 89 Висновки і пропозиції 95 Список використаної літератури 99 Додатки 106

Висновок

Дана дипломна робота присвячена вивченню питання обліку, аналізу та аудиту розрахунків підприємства за податком на додану вартість та акцизного збору.

Актуальність даного питання виходить з того, що практично кожне підприємство України має розрахунки з бюджетом за податками за даними податками, а вірне їх відображення в обліку, своєчасний контроль та аналіз є запорукою фінансової стабільності підприємства.

Податок на додану вартість— це частина новоствореної вартості, яка сплачується до державного бюджету на кожному етапі виробництва і реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг.

Чистий податок, що підлягає сплаті до бюджету, враховується як різниця між сумою податку, нарахованого при реалізації товарів (робіт, послуг) і сумою податку, що сплачений або підлягає сплаті постачальникам за придбані товари (виконані роботи, надані послуги) матеріальні ресурси, паливо, вартість яких відноситься на витрати виробництва та обігу. Встановлено єдину ставку податку, що становить 20 відсотків до бази оподаткування та додається до ціни товарів (робіт, послуг), за винятком операцій звільнених від оподаткування, та операцій до яких застосовуються нульова ставка.

Акцизний збір - це непрямий податок на високорентабельні та монопольні товари (продукцію), що включається до ціни цих товарів (продукції). Перелік товарів (продукції) на які встановлюється акцизний збір, та його ставки затверджуються Верховною Радою України.

Провівши критичний огляд нормативних джерел оподаткування, можна зробити висновок, що оподаткування підприємств є повністю регульоване законодавчо, проте практично всі нормативно-правові акти потребують уточнень та узгоджень. Зокрема в роботі викладено проблемні питання, що стосуються оподаткування податком на додану вартість.

Оподаткування підприємства регулюється господарським кодексом України, а саме с.17, яка свідчить, що «Система оподаткування в Україні, податки і збори встановлюються виключно законодавством України:

 Закон «Про систему оподаткування»

 Закон України «Про податок на додану вартість»

 Декрет Кабінету Міністрів України “Про акцизний збір”

 Закон «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби»

 Закон «Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої» та інші законодавчі акти.

Дослідження проводяться на базі господарської діяльності ТОВ «Винодел Молдови Компані». Оборот даного підприємства в 2007році складає 10336,4 тис.грн (без ПДВ). Дохід підприємства за останній рік збільшився на 2339,67 тис.грн, а за 2 роки збільшився на 4466,87 тис.грн. Рентабельність продукції, що визначається як відношення чистого прибутку до собівартості реалізованої продукції є низькою і складає в 2007 році 9,16 %. Даний показник за останній рік збільшився на 3,28 %.

Облікова політика на ТОВ "Винодел Молдови компані" проводиться згідно наказу «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику в 2007р». Облік ведеться в основному з використанням автоматизації бухгалтерського обліку засобами 1-С:Підприємство 8.0.

Для обліку розахунків за податками використовується рахунок бухгалтерського обліку 641 та його субрахунки.

За даними аналізу ПДВ та акцизного збору встановлено, що підприємство сплатило податків в 2007 році на суму 1326,9 тис.грн., що на 311,9 тис.грн. більше суми сплачених податків попереднього року, та на 607,7 тис.грн. більше суми сплачених податків 2005 року.

В 2007 році загальна сума сплаченого податку на додану вартість складає 243,0 тис.грн., що на 3,7 тис.грн. більше сплаченої суми даного податку попереднього року. Загальна сума сплаченого акцизного збору в 2007 році складає 706,8 тис.грн., що на 160,0 тис.грн. більше сплаченої суми даного податку попереднього року.

Сума податкового зобов'язання в 2007 році складає 2209,2 тис.грн. Сума податкового кредиту в 2007 році складає 1966,2 тис.грн. Таким чином в 2007 році сплаті підлягає 243,0 тис.грн. Питома вага податкового кредиту у зобов'язанні у 2007 році складає 89,0 %. Зазначимо, що протягом досліджуваного періоду даний показник має зростаючу тенденцію.

В роботі проаналізовано ціноутворення не деякі із видів продукції. Так до складу ціни вина «Хванчкара» входить 17% ПДВ, 1% акцизного збору – а решта, 82%, вільна ціна підприємства. Що стосується лікеру, то в його ціні ПДВ складає 17%, 2% - акцизний збір.

ТОВ «Винодел Молдови Компані» 17 березня 2007 року було проведено аудиторську перевірку обліку фінансових результатів та правильності нарахування податків до бюджету. За даними аудиту зроблено аудиторський висновок. В ході аудиту було знайдено декілька порушень, що стосуються обліку ПДВ, зокрема:

 оформлення деяких із податкових накладних не відповідає нормативним вимогам, а тому дані суми не можуть бути включеним до складу валових витрат, таким чином, відбувається невірне обчислення податкового кредиту;

 в роботі виявлено випадки невідного відображення операцій із ПДВ в бухгалтерському обліку, зокрема сальдо 644 рахунку на дату складання балансу залишилося по кредиту, що не відповідає інструкції щодо обліку податкового кредиту. Аудитором рекомендовано зробити відповідні записи по виправленню даної помилки;

В рекомендаційній частині аудиторського висновку аудитором було запропоновано організації внутрішнього контролю на підприємстві. Для цього було запропоновано створити контролюючу комісію, на чолі з головним бухгалтером, що здійснював би контроль на вимогу керівника та за необхідністю.

На досліджуваному підприємстві внутрішнього контролю не проводиться. Його замінює інвентаризація матеріальних цінностей та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, МВО.

Особливість застосування персональних комп'ютерів та окремих АРМ полягає в тому, що для керівництва підприємства-клієнта може бути неможливим або недоцільним з погляду співвідношення витрат і результатів впровадження належних засобів контролю з метою зменшення ризику невиявлення помилок до мінімального рівня. Тому контролер найчастіше вправі припустити, що в таких системах ризик системи контролю високий.

Саме тому потрібна організація контролюючого відділу, що зміг би систематично проводити внутрішній контроль є досить доцільно. Для полегшення роботи даного відділу пропонується використовувати програмне забезпечення, що полегшує проведення контролю.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення