Курсова робота «Організація обліку реалізації товарів в роздрібній торгівлі», 2008 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 15:16 · від kseniya_www · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 4 2. Організація облікового процесу на підприємстві 8 3. Проект організації обліку реалізації товарів 10 3.1. Нормативно-правове регулювання обліку реалізації 10 3.2. Види товарообороту 14 3.3. Організація первинного обліку реалізації товарів 16 3.4. Організація синтетичного і аналітичного обліку реалізації товарів 18 3.5. Відображення реалізації товарів у звітності підприємства 20 3.6. Автоматизація обліку реалізації товарів 22 4. Резюме 25 Список використаних джерел 27 Додаток А Витяг з наказу «Про облікову політику підприємства» 30 Додаток Б Витяг з робочого плану рахунків бухгалтерського обліку 31 Додаток В Альбом первинних документів 33 Додаток г 35 Додаток д 38 Додаток е 40 Додаток ж 43 Додаток з 45 Додаток и 48

Висновок

Дослідження, проведене в консультаційному проекті, було присвячене питанню удосконалення організації обліку та аудиту реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі.

Об'єктом дослідження даної дипломної роботи обрано ТОВ "Крафт-Авто". Товариство з обмеженою відповідальністю "Крафт Авто" здійснює такі види діяльності : роздрібна торгівля запасними частинами до автомобілів; роздрібна торгівля автомобільними мастильними матеріалами; ремонт автомобілів. Річний оборот підпиємства складає 48 млн. грн., даний показник збільшився за останній рік на 12 млн. Прибуток досліджуваного підприємства в 2007 році склав 14,7 млн.грн. Рентабельність продукції є нормальною для торгівельного підприємства - більше 15%, рентабельність активів є високою - понад 30%.

На основі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.

1. Бухгалтерський облік на ТОВ "Крафт Авто" ведеться у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 року №996 - XIV зі змінами внесеними Законом України від 22.06 2000 року №1829-111, а також вимог П(С)БО 1-16 затвердженими постановами КМ.

2. Форма ведення бухгалтерського обліку – автоматизована засобами 1-С: Підприємство 8.0.

3. Діяльність підприємства регламентується Законами України "Про господарські товариства", Господарським кодексом та іншим чинним законодавством України. Діяльність підприємства характеризується за 2005-2007 роки.

Для обліку доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на ТОВ "Крафт Авто" призначений пасивний рахунок 70 «Доходи від реалізації», де за кредитом відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом — належна сума непрямих податків ( податку на додану вартість, акцизного збору та інших, передбачених законодавством), списання доходу на рахунок 79 «Фінансові результати» у порядку закриття рахунку 70 «Доходи від реалізації». Основними документами, в які засвідчують факт реалізації є товарні чеки, накладні, податкові накладні, актив виконаних робіт тощо. У фінансовій звітності реалізація товарів, робіт чи послуг відображається у звіті про фінансові результати в графі 010 з ПДВ, в графі 030 - без.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення