Дипломна робота «Удосконалення обліку, економічного аналізу і зовнішнього аудиту розрахунків підприємства з органами соціального страхування», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 15:08 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 РОЗДІЛ І. Теоретико-методологічні основи обліку, аналізу та контролю розрахунків підприємства з органами соціального страхування. 16 1.1. Економічна сутність розрахунків підприємства з органами соціального страхування. 29 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 34 РОЗДІЛ ІІ. Удосконалення обліку розрахунків підприємства з органами соціального страхування. 34 2.1. Облік розрахунків підприємства з органами соціального страхування у системі прийняття управлінських рішень 34 2.2. Розвиток фінансового та податкового обліку розрахунків підприємства з органами соціального страхування. 43 2.3. Трансформації вітчизняної практики обліку розрахунків підприємства з органами соціального страхування до міжнародних стандартів. 51 2.4. Організація обліку розрахунків підприємства з органами соціального страхування в інформаційних бухгалтерських системах 59 РОЗДІЛ ІІІ. Розвиток системи економічного аналізу та аудиту розрахунків підприємства з органами соціального страхування. 69 3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу. 69 3.2. Розробка та апробація методики загального аналізу розрахунків підприємства з органами соціального страхування. 75 3.3. Організація та методика проведення аудиту розрахунків підприємства з органами соціального страхування. 81 Висновок 95 Список використаних джерел 98 Анотації 104 Додатки 105

Висновок

Отже, провівши дослідження з теми «Удосконалення обліку, економічного аналізу і зовнішнього аудиту розрахунків підприємства з органами соціального страхування» можна зробити наступні висновки:

Розрахунки підприємства з органами соціального страхування здійснюються відповідно до чинного законодавства, що регулює дане питання. На сьогоднішній день чинна нормативно-правова база з даного питання не є досконалою, зокрема в роботі проаналізовано ряд проблем, які виникають при проведенні розрахунків з органами соціального страхування – і перша з них – це часті зміни в ставках зборів на соціальні страхування.

Дипломна робота написана на основі діяльності ЗАТ «Заводу Керамперліт».

За даними аналізу фінансовий стан даного підприємства оцінюється як стійкий та фінансово-незалежний. Про це свідчать показник фінансової незалежності, що дорівнює 0,94 та плече фінансового важеля – 0,07. Основні засоби підприємства є сформованими за рахунок власних джерел фінансування. Прибутковість підприємства є нестабільною - за досліджуваний період ЗАТ було як над прибутковим, так і збитковим.

Обліковий процес на даному підприємстві є автоматизований. Для обліку використовується програмне забезпечення «1-С». Бухгалтерський облік ведеться відповідно до наказу про облікову політику.

Підприємство використовує План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291. Згідно даного рахунку, для ведення бухгалтерського обліку за розрахунками з органами соціального страхування використовується рахунок 65 та його субрахунки: 651 «За пенсійним забезпеченням», 652 «За соціальним страхуванням», 653 «За страхуванням на випадок безробіття», 654 «За індивідуальним страхуванням», 655 «За страхуванням майна». Відповідно до чинного законодавства збір до державного обов’язкового пенсійного страхування сплачується одночасно з одержанням коштів в установах банків та оплату праці. Відрахування до фондів соціального страхування відбувається не тільки при нарахуванні заробітної плати, а й при купівлі продажу автомобіля, валюти та ін.

Так, згідно чинного законодавства, станом на 2006 рік, ЗАТ «Завод Керамперліт» проводить розрахунки до фондів соціального страхування за наступними ставками:

• До Пенсійного фонду - 31,8% від суми нарахованої заробітної плати та 1 (2%) від заробітної плати працюючих;

• До фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності - в розмірі 2,9% від суми нарахованої заробітної плати, та 0,5 (1%) на заробітну плану працівникам підприємства;

• До фонду соціального страхування на випадок безробіття в розмірі 1,3% від суми нарахованої заробітної плати, та 0,5% від заробітної плати працюючих;

• На фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві - в розмірі 2,76% від суми нарахованої заробітної плати

Організація бухгалтерського обліку нарахування та відрахування внесків за розрахунками з органами соціального страхування ведеться без значних порушень, проте в ході аудиторської перевірки, проведеної 29 березня 2006 року, було виявлено порушення щодо нарахування внесків до фондів соціального страхування.

Так, бухгалтером було невірно проведено нарахування та відрахування на соціальні заходи по працівнику. Даний працівник не прикріпив до справи документ про наявність пільг як інваліда. Таким чином, бухгалтером було переплачено суму соціального страхування до Пенсійного Фонду за нарахування на фонд заробітної плати працівника на суму - 744,29 грн.

Для виправлення даної помилки, бухгалтеру необхідно звернутися до Пенсійного Фонду з проханням перерахунку суму, а та включення суми 744,29 грн. в рахунок майбутніх виплат.

За результатами аудиту було складено висновок. Висновок є умовно-позитивним. Проведений в ході написання роботи аналіз показав, що в цілому за 4 роки відбулося збільшення працівників підприємства на 6 чол, проте за 2005 рік працівників стало менше на 2 чол. Таким чином за період з 2002 по 2005 роки працівників із пільгами зменшилося на 3 чол, а працівників без пільг зросло на 9 чол. Станови на 2005 рік, питома вага працюючих інвалідів на підприємстві склала 7,3%.відрахування до пенсійного фонду протягом 4 років збільшилися на 71,3 тис.грн, проте протягом 2005 року, через зменшення чисельності чоловік – зменшилися на 6,08 тис.грн. Слід відмітити, що в 2005 році було змінено ставку нарахування до Пенсійного фонду з 32 до 32,3%. нарахування до фонду соціального страхування протягом 4 років збільшилися на 7,01 тис.грн, проте за 2005 рік вони зменшилися на 0,75 тис.грн. Станови на 2005 рік за пільговою ставкою було відраховано із заробітної плати працівників 0,6% всіх відрахувань, а нараховано на заробітну плату працівників, що є інвалідами – 1,8% загального фонду. в цілому відбулося збільшення витрат за соціальним страхуванням на випадок безробіття. Так за 4 роки дані витрати зросли на 3,39 тис.грн, а протягом 2005 року зменшилися на 2,18 тис.грн. Слід зауважити, що в 2005 році відбулося зменшення ставки оподаткування з 1,9 до 1,6.

Ставка відрахування соціального страхування від нещасних випадків на виробництві – 1 % від фонду заробітної плати. Таким чином, можна зробити висновок, що відрахування до пенсійного фонду складають близько 82% загальних відрахувань підприємства, зокрема в 2005 році – 82,9%. Розрахунки підприємства за соціальним страхуванням складають близько 8% загальних відрахувань підприємства, в 2005 році вони склали 8,3%. Розрахунки підприємства із соціальним страхування на випадок безробіття складають близько 6%, в 2005 році вони склали 6,2%. Відрахування соціального страхування від нещасних випадків становлять в 2005 році 2,6 %.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Загальна побудова обліку зборів на соціальне страхування — Сопко В.В.