Дипломна робота «Облік та аналіз калькулювання собівартості продукції», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 11:27 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 РОЗДІЛ І. Теоретико–економічна сутність собівартості продукції на підприємстві 6 1.1. Економічна сутність форм собівартості продукції на підприємстві 6 1.2. Огляд нормативно–правової бази в калькулюванні собівартості продукції на підприємстві та огляд літературних джерел 12 1.3. Організаційно–економічна характеристика базового підприємства, як об’єкт дослідження 23 РОЗДІЛ ІІ. Організація та методика обліку калькулювання собівартості 29 2.1. Організація обліку витрат за статтями калькуляції на ДП «Яготинський цукровий завод» 29 2.2. Синтетичний та аналітичний облік собівартості продукції 34 2.3. Документальне підтвердження обліку собівартості продукції на ДП «Яготинський цукровий завод» 43 2.4. Відображення собівартості продукції в фінансовій та податковій звітності підприємства 56 2.5. Використання ПП "1 С Підприємство" з задач калькулювання собівартості продукції. 62 РОЗДІЛ ІІІ. Методика аналізу та оцінка ефективності калькулювання собівартості продукції 71 3.1. Завдання, напрямки та джерела інформації для аналізу та оцінки собівартості продукції 71 3.2. Аналіз формування собівартості продукції 77 3.3. Аналіз обсягу виробництва та фінансового стану підприємства 79 Висновок 88 Список використаної літератури 92 Додатки 95

Висновок

Проведене вивчення обліку та аналізу собівартості на матеріалах ДП «Яготинський цукровий завод» дає підставу зробити слідуючи висновки та пропозиції:

На досліджуваному підприємстві до складу витрат включають:

- матеріальні витрати

- витрати на оплату праці

- відрахування на соціальні заходи

- амортизація

- інші операційні витрати

- адміністаритвні витрати

- витрати на збут

- інші витрати

Бухгалтерський облік витрат підприємства ведеться за використанням 9 класу плану рахунків підприємства та рахунка 23, на якому акумулюються виробничі витрати підприємства.

Витрати підприємства підтверджуються такими документами як: кошторис виробництва, накладними, ліміно-забірними картками, накладними вимогами та ін.

Облік валових витрат підприємства ведеться згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства".

Для удосконалення бухгалтерського обліку на підприємстві пропоную розробити організацію внутрішнього контролю на підприємстві. Для цього було пропоную створити ревізійну комісію, на чолі з головним бухгалтером, що здійснював би аудит на вимогу керівника та за необхідністю.

На досліджуваному підприємстві внутрішнього контролю не проводиться. Його замінює інвентаризація матеріальних цінностей та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, МВО.

Особливість застосування персональних комп'ютерів та окремих АРМ полягає в тому, що для керівництва підприємства-клієнта може бути неможливим або недоцільним з погляду співвідношення витрат і результатів впровадження належних засобів контролю з метою зменшення ризику невиявлення помилок до мінімального рівня.

В роботі розглянуті питання автоматизації обліку та аналізу і запропоновані шляхи до застосування повної автоматизації ведення бухгалтерського обліку та управління на підприємстві в умовах повної комп’ютеризації підприємств.

Сучасному етапу розвитку автоматизації систем обліку в Україні дуже бракує сполученості (уніфікації) програмних пакетів бухгалтерського обліку і програм фінансових закладів. Так програма «1-С» є досить недосконалою, а новіших версій ще не запропоновано. Саме через це страждають як працівники підприємства, так і працівники ДПІ. Можна тільки уявити, на скільки зменшиться час вводу даних у комп`ютер за банківськими виписками, фінансовою звітністю. З застосуванням такої уніфікованої програми цей процес займав би не більше, ніж зв`язок за допомогою модема, з приводу отримання даних з програми “Банк-клієнт” (Це 1 - 2 хвилини). Плюс підвищення якості вводу інформації. На практиці, саме на цьому етапі провадиться помилкова інформація, а для пошуку і виправлення цих помилок потрібен час ще більшій, ніж введення даних.

Також провадження систем розрахунків кредитними картками є величезним помічником для систем бухгалтерського обліку. (Виплати заробітної платні та багато різноманітних покрашень, які вибігають з цього сучасного впровадження).

Аналіз витрат виробництва та фінансового стану підприємства показав, що за 3 роки капітал підприємства збільшився на 3088,6 тис. грн. і на початок 2005 року становив 30727 тис грн.

Основі засоби мають тенденцію до зниження. Так за 2 роки вартість основних засобів зменшилася на 892,4 тис грн. за рахунок амортизаційних відрахувань. Питома вага основних засобів у всіх валюті балансу має також тенденцію до зниження, так за 3 роки їх частка зменшилася на 9,04% і на початок 2005 року становила 67,87%.

Оборотні активи підприємства мають тенденцію до зростання. За 2003-2004 роки їх вартість збільшилася на 3489,8 тис грн. і на початок 2005 року становила 9871,3 тис грн., що становить 32,13 % валюти балансу підприємства. Статутний капітал не змінювався протягом трьох років в становить 29574 тис грн..

Протягом трьох років ми бачимо, що підприємство є збитковим. Непокриті збитки з кожним роком все більше зростають. Так за 2 роки вони зросли на 3109 тис.грн. і на початок 2005 року склали 21 542 тис.грн.

Відповідно з кожним роком зменшується і власний капітал підприємства. За 3 роки від зменшився на 3109 тис.грн.

Ще одним негативним фактором є зростання кредиторської заборгованості за товари. За 3 роки вона збільшилася на 6253,1 тис грн. і на початок 2005 року становила 13 127 тис.грн.

Аналіз структури та динаміки витрат підприємства показав, що матеріальні витрати складаються найбільшу частку витрат протягом всього періоду. Проте в 2004 році частка даних витрат зменшилася.

Проте в поточному році відбувся ріст витрат на оплату праці. Це свідчить про підвищену увагу до матеріального забезпечення працівників та про підвищення рівня мінімальної заробітної плати. Розробляючи планування діяльності на наступні періоди варто зауважити що проаналізувати витрати на оплату праці та доцільність їх зменшення.

Пропорційно витратам на оплату праці збільшилися і витрати на соціальні заходи підприємства.

Відрахування на амортизацію мають тенденцію до зменшення. Так протягом одного року вони зменшилися на 23,90 тис.грн та складають 96% витрат 2003 року, а порівнюючи витрати на амортизацію із 2002 роком, то вони зменшилися на 46,2 тис.грн, тобто становлять 92,55% амортизаційних нарахувань 2002 року.

Слід відмітити і тенденцію до підвищення інших операційних витрат. Так за 2роки дані витрати збільшилися на 404,10 тис.грн і становлять 136,5% інших операційних витрат 2002 року.

Саме тому доцільно, по перше - зменшити витрати на оплату праці шляхом підвищення продуктивності та скорочення штату, здавати в оренду або продати приміщення, які не використовуються на підприємстві. Модернізувати виробниче обладнання для підвищення фондовіддачі підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення