Дипломна робота «Облік, аналіз та котроль витрат підприємства», 2005 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 11:23 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ І. Теоретичні аспекти обліку витрат підприємства 6 1.1. Економічна сутність витрат, та їх визнання 6 1.2. Класифікація витрат підприємства 10 1.3. Організаційно-технологічна характеристика підприємства 17 РОЗДІЛ ІІ. Методика обліку витрат підприємства 21 2.1. Документування та облік витрат підприємства 21 2.1.1. Облік матеріальних витрат та витрат на оплату праці 21 2.1.2. Облік та розподіл загально виробничих витрат 36 2.2. Документування і облік витрат на збут, адміністративних та інших операційних витрат 43 2.3. Облік витрат іншої звичайної діяльності (інвестиційної та фінансової) 50 2.4. Відображення виробничих та валових витрат у формах фінансової та податкової звітності 56 2.5. Автоматизація обліку витрат. 52 РОЗДІЛ ІІІ. Аналіз та контроль витрат підприємства 69 3.1. Мета та джерела контролю витрат підприємства 69 3.2. Аналіз витрат підприємства 72 3.3. Методика контролю витрат підприємства 75 Висновок 83 Список використаної літератури 86 Додатки 89

Висновок

Становлення ринкових відносин в нашій державі обумовлює необхідність удосконалювати господарський механізм і зокрема управління економічними процесами на підприємствах і об’єднаннях незалежно від форм власності. Важливе місце в системі управління ланками економіки – підприємством і їх підрозділами займає бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності.

Ці можливі функції управління забезпечують понад 40% інформації, яка використовується керівниками і оперативними працівниками і майже вся інформація як подається в формі вищезгаданими органами і державним економічним органом.

Важливе місце посідає бухгалтерський облік і контроль на підприємствах державної форми власності. До складу витрат ДП «ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ» включають: витрати на оплату праці, витрати на соціальні відрахування, амортизаційні відрахування, інші операційні витрати підприємства. На досліджуваному підприємстві матеріальних витрат, які безпосередньо приймають участь у виробництві нема, проте в роботі було розглянуто методологію обліку загально виробничих витрат підприємства.

Бухгалтерський облік витрат підприємства ведеться за використанням 9 класу плану рахунків підприємства та рахунка 23, на якому акумулюються виробничі витрати підприємства.

Витрати підприємства підтверджуються такими документами як: кошторис виробництва, накладними, лімітно-забірними картками, накладними вимогами та ін.

Облік валових витрат підприємства ведеться згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства".

Аналіз витрат підприємства показав, що витрати на оплату праці протягом 2003-2004 року зменшилися на 1,8 тис.грн. Коефіцієнт приросту становить -2,45. Протягом 2-х років витрати на оплату праці зменшилися на 6,8 тис.грн. Дані зміни пов’язані з скороченням штату.

Амортизація основних фондів проводиться рівномірно, і на протязі 2002-2004 року становить 5,6 тис.грн. Інші операційні витрати підприємства також зменшилися. Протягом року – на 1,8 тис.грн, порівнюючи дані витрати з 2002 роком – на 1,4 тис.грн.

Найбільшу частку витрат складають витрати на оплату праці, за 2002 рік вона склала 77,7%, 2003 – 76,4%, 2004 – 77,2%. Тобто за 2 роки зменшилася на 0,6 за рахунок зменшення загальних витрат підприємства та за рахунок скорочення кадрів. Амортизаційні відрахування складають близько 6% загальних витрат підприємства, інші операційні витрати за 2002 рок – 1,8, 2003 – 2,4, 2004 – 0,3%.

В ході перевірки, проведеної на підприємстві було встановлено, що:

що облік валових доходів та витрат підприємства відповідає чинному законодавству, проте є деякі розбіжності, які не вплинули суттєво на фінансовий результат підприємства.

В ході перевірки доходів підприємства було перевірено первинні документи, в яких відображається дохід підприємства. Так було перевірено відповідність сум видаткових накладних, виписок з банку сумам головної книги. Провівши перевірку правильності віднесення сум доходів до валових було визначено, що отриманий аванс від замовника на суму 300 грн. не був включений до сум валових доходів. Оскільки декларація з податку на прибуток складається в тисячах гривень сума не змінила б суми валових доходів підприємства та суми прибутку до оподаткування. Валові витрат на підприємстві є відображені згідно чинного законодавства.

Формування фінансового результату проведено вірно та відповідно до чинного законодавства. Було підтверджено, що баланс станом на (01 січня 2005р. повно і достовірно відображає активи і пасиви підприємства за всіма статтями, і його складено відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністер­ства фінансів України від 31 березня 1999 р.. № 87".

Оскільки перевірка бухгалтерського обліку на підприємстві проводиться тільки контролюючими органами або аудиторськими фірмами, пропонується організувати контролюючий відділ на підприємстві, що може складатися із бухгалтера та ще однієї особи. Обов’язками даного відділу буде робити регулярну ревізію та контролю за вірністю відображення в бухгалтерському обліку інформації та складання фінансової звітності.

Оскільки підприємство не використовує автоматизованої системи обліку, застосувати програмне забезпечення «1-С Бухгалтерія». Це дозволить уникнути механічних помилок в оформленні розрахункових документів та зробить бухгалтерський облік таким, що відповідає нормам та стандартам обліку і законодавства.

Інформація, що одержана внаслідок проведеного аналізу, а також внесені пропозиції можуть бути використанні для виявлення резервів збільшення обсягу виробництва, ефективного використання трудових ресурсів, раціональнішого використання фонду оплати праці, а отже, буде сприяти ще більш ефективній фінансово-господарській діяльності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення