Дипломна робота «Методика та організація обліку і контролю фінансових та інших витрат», 2005 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 10:52 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Реферат 4 Вступ 5 РОЗДІЛ І. Економічна сутність фінансової та іншої діяльності підприємства 7 1.1. Сутність фінансової діяльності підприємства. Фінансове планування, його цілі і завдання 7 1.2. Поняття та класифікація витрат фінансової та іншої діяльності 12 1.3. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства 14 РОЗДІЛ ІІ. Організація бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних із фінансовими та іншими витратами підприємства 28 2.1. Організація обліку витрат на ВАТ "Обухівський картонно-паперовий комбінат" 28 2.2. Синтетичний та аналітичний облік фінансових та інших витрат підприємства 30 2.3. Відображення витрат фінансової та іншої діяльності в фінансовій звітності 40 2.4. Організація обліку фінансових та інших витрат на основі інформаційних технологій 46 РОЗДІЛ ІІІ. Організація аналізу та контролю фінансових та інших витрат підприємства 52 3.1. Інформаційна база аналізу та контролю за фінансовими та іншими витратами підприємства 52 3.2. Організація та методологія контролю фінансових та інших витрат підприємства 55 3.3. Аналіз фінансових та інших витрат підприємства 69 3.4. Аналіз фінансової стійкості підприємства . 75 Висновок 84 Список використаної літератури 88 Додатки 90

Висновок

Дана дипломна робота присвячена вивченню питання організації бухгалтерського обліку, аналізу та контролю за фінансовими та іншими витратами на базі відкритого акціонерного товариства ВАТ «Обухівський картонно-паперовий комбінат».

За результатами виконаної роботи, можна зробити наступні висновки:

Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства. До фінансових витрат відноситься видаток грошових коштів внаслідок викупу власних акцій, боргових цінних паперів (облігацій), векселів, повернення раніше отриманих банківських кредитів, сплати дивідендів та внаслідок інших операцій.

Досліджуване підприємство крім операційної діяльності, займається інвестиційною та фінансовою діяльністю. Частка фіна носової діяльності є досить незначною, проте відсутність аналізу та контролю за фінансовими витратами та їх планування може значно погіршити фінансовий стан підприємства.

Бухгалтерський облік фінансових та інших витрат ведеться відповідно до наказу про облікову політику. Облік витрат регулюється положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 16 "Витрати".

Для обліку фінансових та інших витрат призначені рахунки 95 "Фінансові витрати", 96" Втрати від участі в капіталі" та 97"Інші витрати".

За дебетом даних рахунків ведення визнання витрат, за кредитом - їх списання.

Вплив фінансових витрат на формування фінансової звітності є досить значним, зокрема фінансові витрати відображаються в формі 2 "Звіт про фінансові результати" в рядках 110-175, та в формі 3 "Звіт про рух грошових коштів", де в ІІІ розділі "Фінансова діяльність" звіту відображають позитивний та негативний рух грошових коштів.

На підприємстві була проведена планова перевірка, за результатами якої було складено акт перевірки. Даний контроль показав, що облік фінансових витрат відображається вірно, суми віднесені на витрати відповідають первинним документам.

Говорячи про шляхи удосконалення обліку слід зазначити, що підприємству доцільно запропонувати організацію внутрішнього аудиту на підприємстві. Для цього було запропоновано створити ревізійну (аудиторську) комісію, на чолі з головним бухгалтером, що здійснював би аудит на вимогу керівника та за необхідністю.

На досліджуваному підприємстві внутрішнього аудиту не проводиться. Його замінює інвентаризація матеріальних цінностей та перевірка головним бухгалтером звітів, що є складеними іншими бухгалтерами, касирами, МВО.

Особливість застосування персональних комп'ютерів та окремих АРМ полягає в тому, що для керівництва підприємства-клієнта може бути неможливим або недоцільним з погляду співвідношення витрат і результатів впровадження належних засобів контролю з метою зменшення ризику невиявлення помилок до мінімального рівня. Тому аудитор найчастіше вправі припустити, що в таких системах ризик системи контролю високий.

Саме тому організація аудиторського відділу, що зміг би систематично проводити внутрішній аудит є досить доцільною. Для полегшення роботи даного відділу пропонується використовувати програмне забезпечення, що полегшує проведення аудиту.

Аналіз фінансових та інших витрат показав, що фінансові та інші витрати підприємства складають незначну частину витрат. протягом 2002-2003 року в цілому фінансова діяльність підприємства була збитковою. Зокрема фінансові витрати підприємства в 2002 році перевищували фінансові доходи на 794,4 тис.грн, в 2003 році – 3462, в 2004 році – на 2281,2.

Інша діяльність була збитковою тільки в 2002 році. Так доходи підприємства були нижчими за витрати на 594,8 тис.грн, проте в 2003 році вони перевищували витрати на 2783,2 тис.грн, в 2004 році - на 31951,2 тис.грн.

В цілому доходи від фінансової діяльності в 2004 році були вищими ніж фінансові витрати на 29670 тис.грн. Тобто тільки в 2004 році фінансова діяльність підприємства стала рентабельною.

інші втрати звичайної діяльності складають найбільшу питому вагу фінансових та інших витрат підприємства. Так в 2002 році вони склали 47%, в 2003 -54, в 2004 – 61. За період з 2003по 2004 рік дані витрати зменшилися на 404 тис.грн, проте порівнюючи зміну даних витрат з 2002 роком, то вони збільшилися на 2970 тис.грн. Друге місце в питомій вазі фінансових та інших витрат підприємства належить виплата відсотків за кредит. В 2002 році дані витрати складають – 36%, в 2003 – 42, в 2004 – 34%. Протягом 2 років дані витрати зменшилися на 1101,8 тис.грн, проте порівнюючи їх зміну з 2002 роком, то вони збільшилися на 1501,5 тис грн. і складають 329,97% виплат за відсотки 2002 року.

Найменшу частку витрат складає собівартість реалізованих майнових комплексів. В 2002 році – 3%, в 2003 – менше відсотка, в 2004 році – 0,2%.

Аналіз фінансового стану підприємства показав, що в цілому підприємство є ліквідним. Якщо протягом 2003-2004 року дані показники були трішки заниженими від норми, то в 2005 році можна сказати, що підприємство може погасити короткострокові позики за рахунок власних швидко ліквідних коштів.

Показники фінансової стійкості говорять про те, що протягом всього досліджуваного періоду підприємство є незалежним від зовнішніх кредиторів, і його фінансовий стан є стабільним та відмінний.

Показники прибутковості також свідчать про високу віддачу майна підприємства: власного капіталу, оборотного капіталу, виручки.

Оборотність активів даного підприємства є нормальною і із зростаючою тенденцією. Це говорить про те, що підприємство отримує значні прибутки, а його активи є ліквідними. Отже, ми бачимо, що за 2004 рік підприємство може повернути вкладені у активи кошти всього за 187 днів. Для такого великого підприємств це є досить хорошим показником.

Отже, в ході написання роботи було виконано всі завдання, поставлені на початку. Дані дослідження можуть бути використані підприємством для визначення фінансового стану підприємства, планування його на наступні звітні періоди. Аналіз фінансових та інших витрат підприємства дає змогу прогнозувати дані показники в майбутньому.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення