Дипломна робота «Облік, аналіз, аудит розрахунків за соціальним страхуванням», 2007 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 20.04.2009 10:51 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, аналізу та аудиту розрахунків зі страхування. 6 1.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ТОВ „ПІНЕІ", його галузеві особливості. 6 1.2. Економічна сутність об'єкта дослідження та нормативно-правова база регулювання його обліку та аудиту. 12 1.3. Огляд літературних джерел за темою дослідження та обгрунтування методики обліку, аналізу та аудиту. 25 РОЗДІЛ 2. Облік розрахунків зі страхування 30 2.1. Організація обліку розрахунків зі страхування 30 2.2. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків зі страхування 38 2.3. Відображення розрахунків зі страхування у фінансовій звітності 43 2.4. Удосконалення організації та методології обліку розрахунків зі страхування 45 РОЗДІЛ 3. Аналіз розрахунків зі страхування. 50 3.1. Оцінка фінансового стану ТОВ „ПІНЕІ” 50 3.2. Аналіз розрахунків з органами соціального страхування та їх динаміка. 65 3.3. Виявлення резервів та обґрунтування заходів щодо їх впровадження. 70 РОЗДІЛ 4. Організація та методика аудиту розрахунків зі страхування. 77 4.1. Організація проведення аудиту. 77 4.2. Методика проведення аудиту розрахунків зі страхування. 84 4.3. Заключні процедури та рекомендації в результаті проведення розрахунків зі страхування. 90 Висновок 99 Список використаної літератури 103 Додатки 108

Висновок

Отже, провівши дослідження з теми «Облік, аналіз та аудит розрахунків підприємства з органами соціального страхування» можна зробити наступні висновки:

Розрахунки підприємства з органами соціального страхування здійснюються відповідно до чинного законодавства, що регулює дане питання. На сьогоднішній день чинна нормативно-правова база з даного питання не є досконалою, зокрема в роботі проаналізовано ряд проблем, які виникають при проведенні розрахунків з органами соціального страхування – і перша з них – це часті зміни в ставках зборів на соціальні страхування.

Дипломна робота написана на основі діяльності ТОВ «ПІНЕІ».

Фінансовий аналіз, який був проведений в ході написання роботи показав, що підприємство має стійкий фінансовий стан. Через велику частину коштів, що підприємство зберігає на рахунках в банку, ліквідність є досить високою. Про це свідчить показник абсолютної ліквідності, що в 2006 році склав 4,83, загальної ліквідності, що в 2006 році склав 12,39 та миттєвої ліквідності, що в 2006 році становила 12,36.

Незважаючи на зменшення прибутковості підприємства, показники фінансової незалежності покращилися як в порівнянні із попереднім, так і з базовим роком. Станом на початок 2007 року коефіцієнт фінансової незалежності склав 0,89, що є позитивним моментом.

Аналіз показників основних засобів свідчать про те, що основний капітал протягом досліджуваного періоду повністю сформований за рахунок власних джерел фінансування. Коефіцієнт модернізації, що склав 0,15% говорить про відносно нове (морально) обладнання.

Збільшення коефіцієнта модернізації на 0,3 свідчить про незначне підвищення вивільнення коштів, іммобілізованих в основні фонди.

Показники рентабельності підприємства є в межах рекомендованих, хоча рентабельність продукції, активів та власного капіталу зменшилася в порівнянні із попереднім роком. Проаналізуємо детальніше розрахунки з органами соціального страхування в наступному питанні.

Обліковий процес на даному підприємстві є автоматизований. Для обліку використовується програмне забезпечення «1-С». Бухгалтерський облік ведеться відповідно до наказу про облікову політику.

Підприємство використовує План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій № 291. Згідно даного рахунку, для ведення бухгалтерського обліку за розрахунками з органами соціального страхування використовується рахунок 65 та його субрахунки: 651 «За пенсійним забезпеченням», 652 «За соціальним страхуванням», 653 «За страхуванням на випадок безробіття», 654 «За індивідуальним страхуванням», 655 «За страхуванням майна». Відповідно до чинного законодавства збір до державного обов’язкового пенсійного страхування сплачується одночасно з одержанням коштів в установах банків та оплату праці. Відрахування до фондів соціального страхування відбувається не тільки при нарахуванні заробітної плати, а й при купівлі продажу автомобіля, валюти та ін.

Так, згідно чинного законодавства, станом на 2006 рік, ТОВ «ПІНЕІ» проводить розрахунки до фондів соціального страхування за наступними ставками:

• До Пенсійного фонду - 31,8% від суми нарахованої заробітної плати та 1 (2%) від заробітної плати працюючих;

• До фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності - в розмірі 2,9% від суми нарахованої заробітної плати, та 0,5 (1%) на заробітну плану працівникам підприємства;

• До фонду соціального страхування на випадок безробіття в розмірі 1,3% від суми нарахованої заробітної плати, та 0,5% від заробітної плати працюючих;

• На фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві - в розмірі 1,5% від суми нарахованої заробітної плати

Організація бухгалтерського обліку нарахування та відрахування внесків за розрахунками з органами соціального страхування ведеться без значних порушень, проте в ході аудиторської перевірки, проведеної 29 березня 2006 року, було виявлено порушення щодо нарахування внесків до фондів соціального страхування.

Так, бухгалтером було невірно проведено нарахування та відрахування на соціальні заходи по працівнику. Даний працівник не прикріпив до справи документ про наявність пільг як інваліда. Таким чином, бухгалтером було переплачено суму соціального страхування до Пенсійного Фонду за нарахування на фонд заробітної плати працівника на суму - 744,29 грн.

Для виправлення даної помилки, бухгалтеру необхідно звернутися до Пенсійного Фонду з проханням перерахунку суму, а та включення суми 744,29 грн. в рахунок майбутніх виплат.

За результатами аудиту було складено висновок. Висновок є умовно-позитивним. Проведений в ході написання роботи аналіз показав, що в цілому за 2 роки відбулося збільшення працівників підприємства на 6 чол, проте за 2005 рік працівників стало менше на 2 чол. Таким чином за період з 2002 по 2005 роки працівників із пільгами зменшилося на 3 чол, а працівників без пільг зросло на 9 чол. Станови на 2005 рік, питома вага працюючих інвалідів на підприємстві склала 7,3%.

Відрахування до пенсійного фонду протягом 2 років збільшилися на 1 тис.грн. Слід відмітити, що в 2005 році було змінено ставку нарахування до Пенсійного фонду з 32 до 32,3%.

Нарахування до фонду соціального страхування протягом 2 років збільшилися на 0,15 тис.грн. Станом на 2005 рік за пільговою ставкою було відраховано із заробітної плати працівників 0,6% всіх відрахувань, а нараховано на заробітну плату працівників, що є інвалідами – 1,8% загального фонду.

Вцілому відбулося збільшення витрат за соціальним страхуванням на випадок безробіття. Так за 2 роки дані витрати зросли 0,35 тис.грн.

Ставка відрахування соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в 2005 році складала – 1 %, а в 2006 – 0,8 від фонду заробітної плати. Таким чином, можна зробити висновок, що відрахування до пенсійного фонду складають близько 80% загальних відрахувань підприємства. Розрахунки підприємства за соціальним страхуванням складають близько 8,28% загальних відрахувань підприємства. Розрахунки підприємства із соціальним страхування на випадок безробіття складають близько 10,29%.Відрахування соціального страхування від нещасних випадків становлять в 2006 році1,5%.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення

  • Загальна побудова обліку зборів на соціальне страхування — Сопко В.В.