Реферат «Фразеологізми біблійного походження», 2005 рік

З предмету Філологія · додано 18.04.2009 21:07 · від Me · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Фразеологічна одиниця як предмет фразеології 5 РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика фразеологізмів біблійного походження 8 РОЗДІЛ 3. Семантична тотожність фразеологізмів оригінальним текстам 11 Висновки 16 Список використаної літератури 18

Висновок

Крилаті вислови – це золотий фонд світової та національної культури. У пам’яті кожної освіченої людини зберігається велика кількість крилатих висловів, які використовуються в її рідній мові, а часто й багато інших популярних зарубіжних крилатих виразів. І це природньо, бо ці мовні одиниці виконують у мовленні важливу і специфічну функцію. Вони дають можливість яскраво й стисло висловити думку, охарактеризувати ситуацію, в гарній літературній формі висловити свої відчуття.

Таким чином, крилаті одиниці будь-якої національної мови, які зберігають свій основний фонд, можна віднести до наймобільніших мовних шарів. Вони надають мові своєрідне національне забарвлення.

Незважаючи на те, що крилаті вислови є предметом дослідження багатьох мовознавців, з’ясування природи та специфіки цих мовних феноменів і на сьогодні залишається одним з перспективних завдань сучасної лінгвістики, зокрема української

Завдяки поширенню християнства в багатьох країнах світу Біблія була перекладена на безліч різних мов і стала однією з найпопулярніших та найуживаніших книг. Це сприяло проникненню слів та виразів біблійного походження як до літературної, так і до розмовної мови, причому цей процес відбувався паралельно в різних мовах, що забезпечило універсалізацію вживання ідентичних виразів. Тобто можна говорити про виникнення загальнолюдських реалій, які сприяють взаєморозумінню представників різних народів і культур.

Проте це не означає, що мова Біблії вже повністю досліджена і може перебувати на задньому плані уваги філологів. Лише той факт, що слово біблеїзм не зафіксоване в одинадцятитомному “Словнику української мови”, красномовно свідчить про зворотнє. Єдине визначення поняття біблеїзм, ми знайшли в “Словаре лингвистических терминов” О.С. Ахманової, де воно трактується як біблійне слово або вираз, що ввійшов у загальну мову. Наприклад, блудний син, фарисеї, підставляти другу щоку.

Отож, тривалий час культура християнського світу звернена до Біблії, яка є джерелом моральних, духовних та етичних істин і настанов. Сентенції з Біблії часто вживаються з метою аргументації суджень авторів художніх творів. Біблійні висловлювання можна вважати прецедентними текстами, які є готовими інтелектуально-емоційними блоками, стереотипами, зразками, і вживаються як інструмент, що полегшує і прискорює здійснення переходу мовної особистості із «фактологічного» контексту думки на «ментальний» і навпаки. Тож біблеїзми є такими мовними одиницями, які формують образну християнську картину світу.

Біблія – плідне джерело, яке надзвичайно широко використовується для поповнення фразеологічного фонду більшості мов світу, особливо тієї його частини, де поширене християнство. Мовний стиль “Книги книг”, її словник і синтаксис, насичена образність, а головне, смисловий та дидактичний зміст надихають численні покоління письменників, ораторів, журналістів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?