Дипломна робота «Облік розрахунків з постачальниками», 2006 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.04.2009 14:03 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Теоретико-методологічні основи обліку, контролю та аналізу розрахунків з постачальниками та підрядчиками 1.1. Сутність, роль і місце розрахунків підприємства з постачальниками та підрядчиками в системі управління підприємством 1.2. Розробка системи економічних показників управління розрахунків з постачальниками 1.3. Нормативно-правова база обліку розрахунків з постачальниками Розділ ІІ. Облік наявності та використання розрахунків з постачальниками і підрядчиками 2.1. Організація обліку розрахунків з постачальниками та підрядчиками 2.2. Документальне оформлення та аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками 2.3. Організація обліку розрахунків з постачальників і підрядчиків на основі інформаційних технологій Розділ ІІІ. Контроль та аналіз розрахунків з постачальниками та підрядчиками 3.1. Українська база контролю та аналізу розрахунків з постачальниками та підрядчиками 3.2. Методика контролю розрахунків з постачальниками та підрядчиками 3.3. Аналіз поточних розрахунків з постачальниками та підрядчиками Висновок Список використаної літератури Додатки

Висновок

На сьогоднішній день існує чимало підприємств, діяльність яких можлива тільки завдяки зобов’язанням за розрахунками з постачальниками. Тобто практично не маючи власного капіталу, підприємство бере в кредит товар (тобто під реалізацію) і отримує значні прибутки не ризикуючи при цьому власним капіталом. Розрахунки з постачальниками саме такого підприємства ми і досліджуємо.

Зобов’язання підприємства за розрахунками з постачальниками та підрядчиками займають дуже важливе місце в системі управління діяльністю підприємства. Це аргументується тим, що приймаючи управлінські рішення щодо тактичних чи стратегічних планів підприємства, керівник в першу чергу робить аналіз чи перевірку фінансової звітності, а особливо зобов’язань підприємства, що дає змогу визначити його фінансову стійкість, незалежність та в кінцевому результаті прибутковість.

Зобов’язання підприємства за розрахунками з постачальниками та підрядчиками – це короткострокові зобов’язання, що виникають при постачанні продукції чи наданні послуг. Дані зобов’язання повинні погашатися згідно договорів про купівлю-продаж товарів, що заключається з постачальниками чи підрядчиками.

Бухгалтерський облік на підприємствах з різною формою власності базується виключно на основі нормативних документів, а саме: в-першу чергу Законів, прийнятих вищим законодавчим органом Верховною Радою України, Указів Президента України, Постанов та директив Кабінету міністрів України, наказів та інструкцій Міністерства фінансів України та Головної податкової адміністрації України.

Розрахунки підприємства з постачальниками та підрядчиками регулюються такими нормативними актами: положення «Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні”, вказівки “Щодо організації бухгалтерського обліку в Україні”, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №11 «Зобов’язання».

Вивчаючи економічні показники що регулюють розрахунки з постачальниками та підрядчиками було запропоновано методику, згідно якої було проведено аналіз розрахунків з постачальниками та підрядчиками. Так для вивчення зобов’язань підприємства необхідно проаналізувати їх динаміку та питому вагу у власному капіталі, у загальному капіталі підприємства та розрахунків ряд економічних показників:

• Коефіцієнт фінансової незалежності

• Коефіцієнт фінансової стійкості

• Коефіцієнт фінансової залежності

• Плече фінансового важеля

• Інші

При організації бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками та підрядчиками використовують типові форми первинних документів що використовуються в торгівлі, а також міжвідомчі форми, що діють у всіх галузях народного господарства.

Організація обліку розрахунків з постачальниками та підрядчиками проводиться згідно наказу про облікову політику, розрахунок з постачальником проводиться згідно укладеного договору про постачання товарів чи надання послуг.

На досліджуваному підприємстві бухгалтерський облік не є повністю автоматизований. Підприємство для обліку товарів використовує програму Exel. За відсутності великих оборотів, керівництво підприємства вважає недоцільним використання програми «1-С підприємство», оскільки це призведе до додаткових витрачань коштів підприємства.

Для обліку розрахунків з постачальниками та підрядчиками використовуються такі первинні документи:

- накладна

- податкова накладна

- рахунок-фактура

- товарно-транспортна накладна

- ВКО

- Виписка з банку

- Платіжні доручення

- та інші.

Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками ведеться на рахунку № 63 «розрахунки з постачальниками ат підрядчиками». На даному рахунку відображаються безготівкові розрахунки між підприємствами й організаціями за продукції, товарно-матеріальні цінності, роботи та послуги.

На дебеті цього рахунка відображаються суми сплачених рахунків, на кредиті обліковується сума акцептованих рахунків та матеріальні цінності, що надійшли, виконані роботи та послуги.

Оскільки підприємство не застосовує автоматизованої системи обліку, то я пропоную для полегшення обліку розрахунків з постачальниками, обліку і цілому та складання фінансової звітності використовувати програмне забезпечення «1-С бухаглетрія».

Аудит зобов’язань підприємства щодо розрахунків з постачальниками та підрядчиками проводиться відповідно до методики, що складається аудитором. На досліджуваному підприємстві аудит формується яз декількох етапів. На першому етапі аудитор робить план досліджень, досліджує підприємство. Оскільки на ПП «Вайдес-К» аудит проводиться бухгалтером, який ознайомлений із специфікою роботи підприємства, то на етапі планування бухгалтер ставить ціль дослідження, сортує та підбирає відповідні документи для перевірки. На другому етапі – досліджується фінансовий стан підприємства та правильність відображення в обліку та фінансовій звітності операцій, що були проведені.. І на кінцевій стадії аудиту – бухгалтер чи інший перевіряючи формує своє висновки проведених досліджень.

На досліджуваному підприємстві ПП «Вайдес-К» було проведено аудит 25.01.2005 року аудиторською фірмою «аудит і допомога». Об’єктом дослідження даної перевірки було:

а) перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку

б) аналіз фінансового стану підприємства

в) перевірка правильності складання фінансової звітності та перерахувань до бюджету.

Згідно проведеної аудиторської перевірки було встановлено, що погашення кредиторської заборгованості за товарами і наданими послугами не завжди проводиться своєчасно. Так згідно договору про постачання товарів з ТзОВ «Аркона», ПП «Вайдес-К» було зобов’язане повернути отриманий кредит 15.11.2004 на суму 523562 грн. Даний кредит був повернений 11.12.2004 року у сумі 88532 грн. Решту – 435 000 грн.було повернуто 10.01.2005 року. Це було пояснено тим, що відбувся різкий спад виручки від реалізації в листопаді, що не дозволило підприємству вчасно розрахуватися зі всіма постачальниками.

Згідно проведеної перевірки, що відбулася 25 січня 2005 року, ПП «Аудит і допомога» було складено висновок. Даний висновок є умовно-позитивним. Основна частина висновку складається з 3-х розділів:

1- результати оцінки фінансового стану підприємства,

2- аналіз правильності ведення бухгалтерського обліку,

3- аналіз вірності складання фінансової звітності та рекомендаційна частина.

Даний висновок був переданий директору фірми на розгляд для розробки поточних та стратегічних дій підприємства.

Провівши аналіз згідно методики, встановленої в першому розділі було визначено динаміку зміни заборгованості за товари і послуги. Зобов’язання підприємства за розрахунками з постачальниками та підрядчиками має тенденцію до збільшення. Так за 2004 рік дані зобов’язання зросли на 281 680 грн, за 3 роки – на 293 853,4 грн. Проаналізувавши баланс підприємства, ми бачимо, що довгострокових зобов’язань на підприємстві не виникало, а розрахунки за товари та послуги становлять чи не найбільшу частку усіх зобов’язань. На початок 2003 року розрахунки підприємства з постачальниками складали 99% всіх зобов’язань підприємства. В 2004 році питома вага становила – 95%, в 2005 році – 84%. Зменшення даного показника відбулося за рахунок збільшення кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом.

Зробивши коефіцієнтний аналіз, можна зробити висновок, що частка власного капіталу має тенденцію до підвищення, за 2 роки вона збільшилася на 0,37, оскільки темпи росту власного капіталу (559/25*100-100=2136) вищий ніж темпи росту позичкового капітал (523,7/164,7*100-100=217). На 0,36 збільшилося плече важеля і на 0,35 зменшився показник фінансової залежності. Це свідчить про значне підвищення ринкової стійкості та незалежності підприємства від зовнішніх факторів. підприємство в 2002 році утримувало своє майно за рахунок залучених джерел, але за 3 роки воно змогло досягнути таких прибутків, щоб забезпечити зменшення частки рівня основного капіталу аж на 92%.

Збільшення коефіцієнта модернізації на 39% свідчить про незначне підвищення вивільнення коштів, іммобілізованих в основні фонди.

Показники фінансового стану, що були розрахованими в даному питанні свідчать про загальне покращення фінансового стану підприємства за 3 роки. Проте, варто сказати, що керівникам необхідно працювати над розширенням виробництва, оскільки отримуючи високі прибутки підприємство може це собі дозволити. Варто залучатися до інвестиційних проектів, проектів з вдосконаленням власного обладнання для підвищення його продуктивності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення