Дипломна робота «Методика організації обліку контролю та аналізу поточних зобов’язань», 2004 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 18.04.2009 13:46 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ РОЗДІЛ 1. Суть та види поточних зобов’язань. Форми розрахунків 1.1. Критерії визначення та класифікація зобов’язань 1.2. Форми розрахунків зобов’язань 1.3. Нормативно-правова база обліку розрахунків та зобов’язань 1.4. Коротка характеристика фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства РОЗДІЛ 2. Організація та методика бухгалтерського обліку поточних зобов’язань 2.1. Документальне оформлення розрахунків 2.2. Облік розрахунків з вітчизняними постачальниками та підрядчиками 2.3. Облік розрахунків з іноземними постачальниками та підрядчиками РОЗДІЛ 3. Контроль та аналіз кредиторської заборгованості 3.1. Українська база контролю та аналізу кредиторської заборгованості 3.2. Контроль поточних зобов’язань підприємства 3.3. Аналіз поточних зобов’язань підприємства Висновки і рекомендації Список використаних джерел Додатки

Висновок

Підсумовуючи дане дослідження можна зробити висновок, що всі завдання дослідження, які ми поклали на початку роботи було виконано. Було проаналізовано теоретичні аспекти даного питання, визначено як проводиться на практиці облік поточних зобов’язань перед вітчизняними та іноземними постачальниками.
Також вдалося встановити, що предметом обліку і аудиту операцій із зобов'язаннями є господарські процеси та операції, пов'язані з розрахунками з постачальниками і підрядниками, з персоналом, бюджетом і позабюджетними фондами, іншими кредиторами, а також відносини, що виникають при цьому між сторонами. Основним об'єктом у даному випадку виступають розрахунки з кредиторами та постачальниками.
Ми визначили і джерела інформації для обліку і аудиту операцій з поточними зобов'язаннями, а саме:
- Наказ про облікову політику підприємства.
- Первинні документи з обліку поточних зобов'язань.
- Облікові регістри, що використовуються для відображення операцій з обліку довгострокових і поточних зобов'язань.
- Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.
- Звітність.
Ми дослідили також прийоми і способи вивчення операцій з поточними зобов'язаннями. Більше уваги ми концентрували на операціях з розрахунків з вітчизняними та іноземними покупцями та замовниками, тому що на мій погляд вони займають найвагоміше місце в обліку поточних зобов’язань і є найскладнішими. В дипломній роботі було наведено приклади основних бухгалтерських проведень, якими користується АНТК «Антонов».
В цілому, можна сказати що облік поточних зобов’язань ведеться на підприємстві без відхилень від рекомендованого обліку.
Зробивши аналіз поточних зобов’язань підприємства було визначено, що даний структурний підрозділ почав свою діяльність, взявши короткострокові кредити в банків, і правильно вклавши його в основні та оборотні кошти, ми бачимо, що АНТК «Антонов» не тільки погасило свої довгострокові та поточні зобов’язання, а й отримує прибутки. Саме тому рекомендується підприємству проводити вивчення нових ринків, проектувати нові товари.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення